Polecamy

EFL - Leasing w abonamencie z prawnikiem, księgowym i ubezpieczeniem medycznym

70% firm z sektora MŚP chce mieć w przyszłości szybki dostęp do wszystkich swoich produktów finansowych w jednym miejscu. Ale jak wskazuje raport EFL „Cyfrowa (r)ewolucja na rynku leasingu. Pod lupą” same finanse to za mało. Zdecydowana większość przedsiębiorców jest zainteresowana rozbudową platformy leasingowej o wiele dodatkowych usług i produktów związanych z prowadzeniem biznesu. 80% chętnie skorzysta z doradztwa prawnego, 77% z wynajmu auta, a 75% z opieki medycznej czy możliwości załatwienia spraw urzędowych. Eksperci EFL wskazują, że firmy leasingowe chcą być w centrum dowodzenia usługami dla biznesu.

- Idę do firmy leasingowej, kupuję finansowanie samochodu, maszyny budowlanej i sprzętu IT. Ale to już wkrótce będzie za mało. Przedsiębiorcy coraz częściej będą oczekiwać od nas obsługi 360 stopni. Leasing będzie podstawą, a do tego dojdą ubezpieczenie, księgowość, sprawy urzędowe czy usługi doradcze. Wszystko, co spędza sen z powiek przedsiębiorcy, a nie jest jego działalnością. Firmy otrzymają „biuro w pudełku” – mówi Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL.

Systemy biznesowe skupiające różne platformy i różne usługi na bazie partnerstw to przyszłość usług biznesowych dla MŚP. Z takim zjawiskiem już od kilku lat mamy do czynienia w przypadku finansów osobistych – tutaj to bank jest jądrem takiego ekosystemu. – W przypadku mikro, małych i średnich firm – do tej roli aspirują firmy leasingowe – mówi prezes EFL.

Z raportu „Cyfrowa (r)ewolucja na rynku leasingu. Pod lupą” wynika, że jednym z najważniejszych oczekiwań, jakie formułują przedsiębiorcy wobec firm leasingowych, jest dostęp do wszystkich finansów w jednym miejscu. W ciągu najbliższych 5 lat 70% mikro, małych i średnich firm chciałoby mieć zgromadzone wszystkie produkty finansowe na jednej platformie, a 67% mieć na niej także podsumowanie finansów firmy (z różnych banków i instytucji finansowych).

Zdecydowana większość przedstawicieli MŚP poza finansami z poziomu jednej platformy chciałaby zarządzać także innymi produktami i usługami związanymi z prowadzeniem działalności. 8 na 10 przedsiębiorców jest zainteresowanych doradztwem prawnym, 78% dostępem do wiedzy biznesowej, 77% możliwością wynajęcia samochodu czy rezerwacji noclegu na czas podróży służbowej. 3 na 4 zapytanych chętnie skorzystałaby z opieki medycznej lub innych benefitów do kupienia dla siebie i pracowników. Taka sama grupa jest zainteresowana możliwością załatwienia spraw urzędowych, np. z ZUS czy w Urzędzie Skarbowym.

wykres 2

Z rozbudowanej oferty platform leasingowych nieco chętniej skorzystaliby młodsi szefowie firm. Oni chcą mieć jak najwięcej „tu i teraz”. Na przykład 81% Zetek i 80% Igreków chętnie załatwi poprzez platformę formalności związane z ubezpieczeniem społecznym czy zdrowotnym, podczas gdy wśród przedstawicieli pokoleń X i BB te odsetki wynoszą odpowiednio 74% i 62%.

Usługi w abonamencie

Wiceprezes Credit Agricole Bank wskazuje, że przyszłością rozliczania się za różne usługi związane z prowadzeniem biznesu będzie abonament.

Oczekiwania firm MŚP wobec instytucji finansowych będą sprowadzały się do prostoty i funkcjonalności kompletowania usług w jednym miejscu. Taka klasyka, z jaką mamy do czynienia od kilkudziesięciu lat np. w zakresie usług finansowych – konkretny rachunek, konkretna tabela opłat i prowizji, standardowe rozliczanie się za czynności, udzielanie kredytu czy jego spłatea – ustąpi miejsca abonamentowi. Będziemy pakować usługi w pakiety wygodne do konsumpcji. W przypadku MŚP ta potrzeba szybko zostanie zaspokojona, bo większość firm już pracuje lub myśli nad takimi rozwiązaniami. Otworzyć firmę, zarejestrować ją, założyć rachunek, złożyć wniosek o dotację unijną czy udział w programach wsparcia, prosta księgowość, podstawowa opieka prawna – żaden problem. Przedsiębiorca wszystkie te usługi będzie mógł zlecić z poziomu jednej platformy w miejscu i czasie, jakie sam wybierze. Taki będzie główny kierunek rozwoju instytucji finansowych – mówi Damian Ragan, Wiceprezes Zarządu, Credit Agricole Bank.

Pełna wersja raportu „Cyfrowa (r)ewolucja na rynku leasingu. Pod lupą” jest dostępna na stronie https://efl.pl/efl_cyfrowa_rewolucja.

***

Jedenasty raz pod lupą

Raport „Cyfrowa (r)ewolucja na rynku leasingu. Pod lupą” jest jedenastym opracowaniem z serii „Pod lupą” wydanym przez Europejski Fundusz Leasingowy S.A. w ramach autorskiego projektu „Europejski Fundusz Modernizacji Polskich Firm”. Pierwszy opisywał kondycję sektora MŚP w Polsce („MŚP pod lupą”, 2011), drugi poświęcony był gospodarstwom rolnym („Agro pod lupą”, 2012). Trzecie opracowanie analizowało finansowe aspekty działalności transportowej („Transport pod lupą”, 2013), czwarte – młodych na rynku pracy („Młodzi na rynku pracy. Pod lupą”, 2014), piąte – innowacje („Innowacje w MŚP. Pod lupą”, 2015). Szósty raport przedstawiał inwestycje prowadzone przez MŚP („Inwestycje w MŚP. Pod lupą”, 2016). Siódme wydanie dotyczyło pokolenia milenialsów („Millenialsi w MŚP. Pod lupą”, 2017). Ósmy raport przedstawiał wielostronny obraz budownictwa („Budownictwo przyszłości. Pod lupą”, 2018). Dziewiąte wydanie pokazywało, ile MŚP wiedzą o społecznej odpowiedzialności biznesu („CSR w MŚP. Pod lupą”, 2019). Dziesiąta publikacja koncentrowała się na obszarze ekologii, energii odnawialnej, elektromobilności i aktywności MŚP na tych polach („Zielona energia w MŚP. Pod lupą”, 2020).

Obecna edycja koncentruje się na trendach w sektorze MŚP oraz na rynku leasingu. W badaniu, pod lupę wzięto takie zagadnienia jak rola cyfryzacji i nowych technologii w rozwoju biznesu, podejście MŚP do zarządzania i inwestowania, oczekiwania MŚP wobec leasingu. A wszystko – dziś i w perspektywie 5 lat.

Raport do pobrania: https://efl.pl/efl_cyfrowa_rewolucja.

Metodologia badania:

Badanie ilościowe „Pod lupą” zostało zrealizowane przez ICAN Institute na zlecenie EFL S.A. z właścicielami, współwłaścicielami i osobami odpowiedzialnymi za finanse w segmencie firm MŚP z całego kraju, z różnych branż. W sumie zrealizowano 500 wywiadów: 20% stanowili przedsiębiorcy z pokolenia Z, 30% przedstawiciele pokolenia Y, tyle samo przedstawiciele pokolenia X oraz 20% reprezentanci generacji Baby Boomers. W raporcie zastosowano wnioskowanie dla MŚP w Polsce (dla 4 pokoleń, 3 wielkości firm i 5 branż). Przygotowane w ten sposób dane pozwalają analizować i opisywać na poziomie całej populacji firm w Polsce. Badanie wykonano metodą telefonicznych ankiet (CATI) od 25 marca do 14 kwietnia 2021 roku.

Badanie jakościowe zostało zrealizowane w oparciu o scenariusz wywiadu. W badaniu brały udział osoby, które można nazwać liderami opinii – posiadające bogatą wiedzę dotyczące segmentu MŚP oraz branży leasingowej. W sumie przeprowadzono 21 wywiadów pogłębionych oraz analizę desk research.

Źródło: EFL

 

SGB - Pierwsze Banki Spółdzielcze SGB z dopłatami do kredytów z programu “Czyste Powietrze”

Od 19 stycznia 2022 r. w wybranych Bankach Spółdzielczych zrzeszenia SGB można ubiegać się o ekologiczne kredyty antysmogowe z dotacją z rządowego programu „Czyste Powietrze”. Kredytobiorcy mogą liczyć na dopłatę nawet do 37 tys. zł. Dzięki „ścieżce bankowej” klienci dopełnią wszystkich formalności w jednej placówce. W najbliższych tygodniach kolejne Banki Spółdzielcze SGB udostępnią program dla swoich klientów.

– W trosce nie tylko o naszą przyszłość, ale przede wszystkim o przyszłość następnych pokoleń myślimy długofalowo. Zwracamy większą uwagę na to, jak tworzymy lokalne społeczności, jak możemy je wspierać. Beneficjentami programu Czyste Powietrze będą w większości klienci z mniejszych miejscowości, dlatego jako banki, które są blisko swoich klientów pomagamy im tworzyć Zielone Sąsiedztwa – mówi Mirosław Skiba, Prezes Zarządu SGB-Banku SA.

Banki Spółdzielcze SGB wychodzą klientom naprzeciw i umożliwiają złożenie wniosku o kredyt z dotacją i gwarancją BGK u jednego doradcy. Prześle on dokumenty do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dzięki współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Kredyt Czyste Powietrze jest objęty gwarancją, co przynosi klientom korzyści w postaci:

 • oszczędności środków – gwarancja jest udzielana bez prowizji. Objęcie kredytu gwarancją BGK nie zwiększa jego kosztu,
 • wygody – wszystkie formalności związane z udzieleniem gwarancji realizowane
  w jednym miejscu tj. w banku kredytującym,
 • korzystniejszych od standardowych warunków umowy kredytu.

Pierwsze Banki Spółdzielcze SGB oferujące swoim klientom Kredyty Czyste Powietrze:

 • Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy,
 • Bank Spółdzielczy w Strzelnie,
 • Bank Spółdzielczy w Wieleniu,
 • Bank Spółdzielczy w Radziejowie,
 • Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim,
 • Bank Spółdzielczy w Przysusze.

Aktualna lista Banków Spółdzielczych SGB, które uruchomiły Kredyt Czyste Powietrze dostępna jest na stronie: www.sgb.pl/czyste-powietrze

Cieszę się, że lista banków w „Czystym Powietrzu”, szczególnie tych spółdzielczych, które są najbliżej lokalnych społeczności, sukcesywnie się wydłuża, bo to gwarantuje nam szersze i szybsze dotarcie do Polaków z dotacjami na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizację domów jednorodzinnych. Dzięki nowym partnerom z sektora bankowego, program „Czyste Powietrze” ma szansę jeszcze lepiej się rozwijać – mówi Paweł Mirowski, Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przystąpienie do programu „Czyste Powietrze” wpisuje się w strategię proekologiczną Zrzeszenia SGB. W 2021 r. Banki Spółdzielcze SGB uruchomiły platformę komunikacji „Zielone sąsiedztwo”, która nawiązuje do idei lokalności i dbania o środowisko naturalne.

Kredyt Czyste Powietrze przeznaczony jest na:

 • wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż nowego źródła ciepła w ramach Priorytetowego Programu Czyste Powietrze,
 • zakup i montaż instalacji centralnego ogrzewania i cwu (w tym kolektorów słonecznych i pompa ciepła do samej cwu),
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • zakup i montaż okien i drzwi zewnętrznych/bram garażowych,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną.

Kredyt dostępny jest dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Na realizację przedsięwzięcia klienci będą mieli czas do 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie w banku. Środki dotacji zostaną wypłacone przez WFOŚiGW po zakończeniu prac i złożeniu prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o płatność na rachunek kredytowy klienta z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Wnioski o dofinansowanie są oceniane na bieżąco, a podpisywanie umów potrwa do 31.grudnia 2027 r.

Źródło: SGB

 

Millennium - Zlecenia warunkowe w Millennium Forex Trader – nowa funkcjonalność serwisu wymiany walut online

W ramach usług oferowanych przez Grupę Banku Millennium, w elektronicznej platformie do handlu walutami Millennium Forex Trader udostępniono firmom możliwość składania zleceń warunkowych dla transakcji wymiany walutowej. Nowa funkcjonalność to kolejne usprawnienie serwisu wymiany walut online.

 

- Uruchomienie w platformie nowego modułu zleceń warunkowych to kolejna funkcjonalność wprowadzona w odpowiedzi na oczekiwania i potrzeby firm dokonujących rozliczeń w walutach obcych. Dotychczas zlecenia warunkowe dostępne były dla klientów bankowości przedsiębiorstw w trybie telefonicznym. Od stycznia klienci korzystający z serwisu wymiany walut online mogą składać takie zlecenia także elektronicznie. Udostępnienie zleceń warunkowych, po wcześniejszym wprowadzeniu trybu „24 godziny przez 5 dni w tygodniu”, jest kolejnym krokiem w realizacji planu rozwoju platformy Millennium Forex Trader – mówi Marcin Serafin, kierujący Wydziałem Transakcji z Klientami w Departamencie Skarbu Banku Millennium.

Platforma działająca w trybie 24 godziny przez 5 dni w tygodniu umożliwia składanie zleceń warunkowych dla transakcji FX Spot typu Take Profit, Stop Loss oraz Call na daty waluty Today (dziś), Tomorrow (jutro) lub SPOT (za dwa dni robocze). Minimalna kwota zlecenia to 1 000 EUR lub równowartość w innej walucie. Firmy mają możliwość składania, a także anulowania zleceń w dni robocze w godzinach od 8:30 do 17:00, dla wszystkich par walutowych dostępnych w systemie – warunkiem jest posiadanie rachunku rozliczeniowego w danej walucie. Zlecenia warunkowe mogą być składane z bezterminowym okresem ważności lub ze wskazanym przez użytkownika terminem.

Millennium Forex Trader to aplikacja wbudowana w serwis internetowy Millenet dla Przedsiębiorstw, dostępna od poniedziałku od godziny 0:00 do piątku do godziny 23:00. Nowy interfejs oparty o technologię HTML5 pozwala obsłużyć wszystkie funkcje platformy bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, bez konieczności instalowania oprogramowania zewnętrznego. Dodatkowo, dzięki funkcji „pojedyncze logowanie” czyli tzw. SSO (z ang. single-sign-on), logowanie do Millenetu automatycznie loguje użytkownika do platformy Millennium Forex Trader.

Aplikacja pozwala na monitorowanie bieżących poziomów kursów walut jednocześnie dla 16 par walutowych. Umożliwia zawieranie transakcji walutowych na wszystkich parach walut dostępnych w tabeli kursów Banku Millennium, w tym dla juana chińskiego (w platformie dostępne są kwotowania CNH/PLN, EUR/CNH oraz USD/CNH) i otwieranie jednocześnie wielu transakcji. Firmy maja możliwość zawierania online:

 • kasowych transakcji wymiany walutowej (przewalutowanie/FX spot - rozliczenie do dwóch dni roboczych)
 • terminowych transakcji wymiany walutowej i transakcji swapa walutowego do 1 roku (FX forward, FX swap)

Mogą również wybrać sposób zawierania kasowych transakcji wymiany walutowej:

 • w ramach dostępnych sald na rachunkach z księgowaniem on-line, lub
 • w ramach limitu, przyznawanego przez bank na podstawie historii współpracy.

Dzięki Millennium Forex Trader firmy mają też łatwy i szybki dostęp do historii transakcji wraz z możliwością eksportu danych do arkusza kalkulacyjnego.

Platforma Millennium Forex Trader dostępna jest również na urządzeniach mobilnych. Firmy posiadające aktywną usługę bankowości mobilnej mają możliwość monitorowania na urządzeniach mobilnych bieżących poziomów cen dla wybranych par walutowych i zawieranie transakcji walutowych, mają również dostęp do historii transakcji.

Źródło: Millennium Bank

 

Millennium - po raz kolejny na podium rankingu klientów detalicznych

Bank Millennium kolejny raz znalazł się na podium w rankingu satysfakcji klientów indywidualnych, według raportu „Monitor satysfakcji klientów detalicznych banków” ARC Rynek i Opinia. Bank Millennium został liderem w kategorii Punkty styku (infolinia, wizyta w oddziale, bankowość elektroniczna i aplikacja mobilna, strona internetowa). Był drugi w rankingu polecania oraz satysfakcji i lojalności klientów. W badaniu oceniono 11 banków.

 

- Wyróżnienie w rankingu przyznane przez klientów to powód do ogromnej satysfakcji w dynamicznie zmieniającym się świecie ich potrzeb. Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywne opinie. Dbałość oraz dobre relacje i doświadczenia są dla nas niezmiennie najwyższym priorytetem. W przyjętej przez nasz bank strategii na lata 2022 – 2024 inspirują nas ludzie, co oznacza że rozmawiamy z nimi, wsłuchujemy się w ich potrzeby i dostarczamy rozwiązania, które będą ułatwiać im codzienne życie. Wspiera nas w tym technologia, dzięki której coraz więcej klientów ma nas pod ręką. Bardzo uważnie śledzimy rynek i trendy oraz rankingi satysfakcji. Wyciągamy wnioski i codziennie usprawniamy sposób w jaki działamy. W dobie hiperindywidualizacji ludzie chcą się czuć wyjątkowo. Oczekują, że marki zrozumieją i odpowiedzą na ich indywidualne potrzeby. Staramy się, by tak było zawsze i w każdym punkcie kontaktu naszego banku z klientem. – powiedział Wojciech Rybak, Członek Zarządu Banku Millennium.

Bank Millennium został liderem rankingu dzięki klientom. Zwyciężył w kategoriach: Punkty styku (infolinia, wizyta w oddziale, bankowość elektroniczna i aplikacja mobilna, strona internetowa) oraz Produkty i Opłaty i prowizje. Znalazł się również w gronie liderów w rankingu polecania, satysfakcji i lojalności klientów oraz jakości obsługi na infolinii.

Badanie zostało zrealizowane od października do grudnia 2021 r, metodą CAWI. Łącznie w 11 przebadanych bankach przeprowadzono N=2540 wywiadów na grupie osób w wieku 18-65 lat, posiadaczy kont w danym banku. Każdy bank oceniało około 250 jego klientów.

Więcej informacji o wynikach raportu znajduje się na stronie ARC Rynek i Opinia.

Źródło: Bank Millennium

 

ING - analiza: Eksplozja cen gazu ziemnego w Europie

W ostatnich tygodniach ceny gazu ziemnego na rynkach europejskich zanotowały wzrosty na niespotykana skalę. Wśród przyczyn wymienia się czynniki popytowe (wahnięcia zapotrzebowania w gospodarkach) jak i podażowe (ograniczenie dostaw gazu rosyjskiego). Ceny gazu przekładają się na hurtowe ceny energii elektrycznej. Przykładowo, te ostatnie wzrosły w Niemczech ponad 5-krotnie w porównaniu z końcem 2020 roku. W przypadku Polski był to ponad 2-krotny wzrost.

Wynika to z faktu, że gaz w wielu krajach UE jest paliwem krańcowym i koszt produkcji prądu w tych jednostkach determinuje cenę równowagi. W krótkim okresie polski system energetyczny oparty na węglu zadziałał jak tarcza na skok cen gazu. Jednak w dłuższej perspektywie, presja cenowa pojawi się z powodu wysokich cen CO2, które dotykają polskie firmy bardziej niż zachodnie z uwagi na wysoki udział węgla i niski udział OZE w polskim miksie energetycznym.

Wydaje się, że wysoka cena gazu pozostanie z nami na dłużej, co powinno skłonić do weryfikacji rządowych planów wielkiej rozbudowy infrastruktury gazowej w Polsce do 2030. Tym bardziej, że o finansowanie inwestycji gazowych będzie coraz trudniej. Zarówno publiczne m.in. ze środków unijnych czy kredytów EBI, jak i prywatne. Ostatnia propozycja KE wprawdzie dopuszcza gaz w taksonomii inwestycji zrównoważonych, ale przy spełnieniu szeregu warunków, które wpłyną na rentowność projektu m.in. przy gotowości użycia OZE, wodoru i technologii CCS. W takich uwarunkowaniach czas na przyśpieszenie inwestycji w efektywność energetyczną, OZE i atom w Polsce mówi Leszek Kąsek, starszy ekonomista ds. zrównoważonego rozwoju w ING Banku Śląskim.

Całe opracowanie GreenING Monitor dostępne jest tutaj 

Źródło: ING Bank Śląski