Polecamy

Zmiany w Zarządzie BOŚ

23 listopada 2022 r. Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska odwołała Pana Wojciecha Hanna z pełnienia funkcji prezesa zarządu Banku. Pan Wojciech Hann sprawował tę funkcję od marca 2021 r. Wcześniej, od listopada 2020 r., kierował on pracami zarządu BOŚ jako wiceprezes Banku.

Rada Nadzorcza powierzyła pełnienie obowiązków prezesa zarządu BOŚ Panu Emilowi Ślązakowi, członkowi Rady Nadzorczej. Będzie on kierować pracami zarządu do momentu wyboru nowego prezesa w ramach postępowania kwalifikacyjnego, jednak nie dłużej niż do 23 lutego 2023 r.

Źródło: BOŚ Bank

„Z kartą na plusie zdrowie w bonusie” – unikatowa promocja ubezpieczenia NNW oraz opieki zdrowotnej PZU SA dla firm w Alior Banku

Promocja ,,Z kartą na plusie zdrowie w bonusie” skierowana jest do klientów biznesowych, którzy posiadają konto firmowe w Alior Banku, korzystają z karty debetowej Mastercard z Plusem i ubezpieczenia NNW oraz opieki zdrowotnej PZU SA lub podpiszą umowy o te produkty i usługi banku. Klientom, którzy spełnią wszystkie warunki umowy Alior Bank zapłaci składki ubezpieczeniowe do końca lutego 2023 r.

Wprowadzając promocję ,,Z kartą na plusie zdrowie w bonusie” Alior Bank rozszerza zakres benefitów dla posiadaczy firmowej karty debetowej Mastercard z Plusem i uatrakcyjnia ofertę ubezpieczenia NNW oraz opieki zdrowotnej.

Z oferty banku mogą skorzystać osoby do 65. roku życia – przedsiębiorcy, członkowie ich rodzin, pracownicy firmy i ich bliscy oraz ich dzieci do 18. roku życia. W razie choroby lub nieszczęśliwego wypadku ubezpieczenie NNW oraz opieka zdrowotna obejmie konsultacje lekarskie bez skierowań, badania diagnostyczne, badania i zabiegi ambulatoryjne oraz rehabilitacyjne, zgodnie z wybranym wariantem. Ubezpieczenie umożliwia też dostęp do lekarzy specjalistów w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych – mówi Ewa Małecka, dyrektor Departamentu Produktów Klienta Biznesowego w Alior Banku.

Oferta obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na trwałej całkowitej niezdolności do pracy lub trwałym uszkodzeniu ciała oraz opiekę zdrowotną, w ramach której PZU SA, w przypadku choroby lub konieczności leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku, zorganizuje świadczenia medyczne i pokryje ich koszty. Świadczenia zdrowotne są dostępne w placówkach medycznych w ponad 600 miastach w całej Polsce. Ich zakres zależy od wybranego wariantu.

Miesięczna składka dla każdego ubezpieczonego wynosi 35 zł w wariancie podstawowym, 45 zł w standardowym i 65 zł w premium. Składka za wariant „Dziecko” to 55 zł miesięcznie. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć bezpośrednio w placówkach Alior Banku lub online w bankowości internetowej BusinessPro.

Firmom, które spełnią warunki promocji ,,Z kartą na Plusie zdrowie w bonusie”, w okresie jej trwania, Alior Bank zapłaci miesięczne składki za maksymalnie trzy pierwsze umowy ubezpieczenia. Za każdego następnego ubezpieczonego bank pobierze składkę ubezpieczeniową w wysokości oraz w trybie określonym w umowie ubezpieczenia.
 

Promocja w Biurze maklerskim mBanku: 2/3 klientów nie zapłaci opłaty depozytowej

 

Kilka miesięcy temu Biuro maklerskie mBanku zapowiedziało wprowadzenie od nowego roku opłaty za przechowywanie akcji i innych instrumentów notowanych na zagranicznych giełdach. Dzięki startującej właśnie promocji klienci, którzy zapłacili prowizje większe niż naliczona opłata depozytowa, będą z niej całkowicie zwolnieni. To oznacza, że 2/3 obecnych klientów nie poniesie kosztu przechowywania instrumentów finansowych z giełd zagranicznych. W przyszłym roku warunki te zostaną wpisane na stałe do taryfy opłat i prowizji.

 
– Chcemy docenić naszych klientów wykazujących umiarkowaną lub ponadprzeciętną aktywność transakcyjną i zwolnić ich z opłaty depozytowej. Promocja dotyczy opłaty od instrumentów zagranicznych, która byłaby zapłacona w styczniu za drugie półrocze 2022 r. W 2023 r. wprowadzimy odpowiednie zmiany w taryfie opłat i prowizji, aby nowe, korzystniejsze dla klientów zasady obowiązywały na stałe – mówi Maksymilian Skolik, dyrektor Biura maklerskiego mBanku.
 
Na czym polega promocja? Jeśli prowizja pobrana od zrealizowanych przez klienta zleceń w drugim półroczu przekroczy wysokość naliczonej opłaty depozytowej, to nie zostanie ona pobrana. - Szacujemy, że zwolnienie obejmie 2/3 klientów, którzy inwestują za granicą – mówi Maksymilian Skolik.
W praktyce, promocja obejmie także tych inwestorów, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z inwestycjami za granicą od mniejszych kwot np. w ramach IKZE, jeżeli wykonali chociaż jedną transakcję na rynkach zagranicznych w drugiej połowie roku.

Przypomnijmy, za zakup i sprzedaż instrumentów zagranicznych biuro pobiera prowizję. Od nowego roku, planuje też pobierać opłatę za przechowywanie na rachunkach zakupionych instrumentów. Zatem klient, którego prowizja od transakcji wyniosła tyle, ile wyniosłaby opłata za przechowywanie, zostaje zwolniony z tej drugiej.

Dla grupy klientów inwestujących za granicą Biuro maklerskie mBanku wprowadziło w ostatnim czasie wiele nowych funkcji (np. bezpłatne notowania real-time z giełd zagranicznych) i pracuje nad kolejnymi udogodnieniami m. in w postaci umożliwienia korzystania z preferencyjnej stawki podatku od dywidend wypłacanych przez spółki notowane w USA.
Zmianie nie ulegnie – najniższa na rynku – opłata za przewalutowanie, którą należy brać pod uwagę szacując atrakcyjność oferty danego brokera.
Pytania i odpowiedzi na temat promocji można znaleźć tutaj.
 
Źródło: mBank
 

Rozwój BLIKA dla biznesu w ING

ING jako pierwszy bank na rynku uruchomił dla klientów korporacyjnych usługę płatności BLIK, a teraz umożliwia także płatności BLIK bez kodu (tzw. one click) w aplikacji mobilnej ING Business.

Po wykonanej płatności BLIKIEM w internecie klient może dodać sklep internetowy, w którym robi zakupy lub przeglądarkę z której korzysta do zapamiętanych. Dzięki temu kolejne zakupy w zapamiętanym sklepie lub przeglądarce nie będą już wymagały podawania kodu BLIK. Klient tylko potwierdza płatność w aplikacji mobilnej ING Business. Dzięki tej funkcji, płatności BLIKIEM w internecie będą przebiegały jeszcze szybciej i wygodniej z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa. Klienci mogą zarządzać zapamiętanymi sklepami i przeglądarkami w ustawieniach BLIKA w ING Business.

Udostępnienie płatności BLIK bez kodu to odpowiedź na bardzo duże zainteresowanie naszych klientów biznesowych płatnościami w e-commerce. Ponad 60% wszystkich transakcji zrealizowanych do tej pory BLIKIEM w ING Business to płatności w internecie. Teraz będą one jeszcze szybsze i prostsze – powiedziała Izabela Całusińska, Dyrektor odpowiedzialna za Cash Management w ING Banku Śląskim. W związku z rosnącą popularnością tej usługi, pracujemy nad dalszym rozwojem BLIKA dla biznesu – dodała I. Całusińska.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.ing.pl/przedsiebiorstwa-i-jst/karty-platnosci/karty-platnicze/blik-dla-biznesu

Źródło: ING Bank Śląski

 

Santander Bank Polska wspiera najzdolniejszych i najbardziej zaangażowanych studentów w Polsce

Santander Bank Polska współpracuje z polskimi uczelniami od ponad 10 lat, oferując stypendia naukowe w kraju i zagranicą. W tym roku osoby wykazujące się największą aktywnością, zaangażowaniem społecznym i najlepszymi wynikami naukowymi mogą liczyć także na indywidualne nagrody pieniężne ufundowane przez Santander Bank Polska.

Studenci, absolwenci i pracownicy polskich uczelni co roku mogą ubiegać się o różnorodne stypendia naukowe w kraju i zagranicą oferowane przez bank w programie Santander Universidades. W tym roku, obok projektów globalnych i ogólnopolskich bank zaangażował się w promocję indywidualnych osiągnięć najlepszych studentów, doktorantów i pracowników uczelni. Dla najbardziej zaangażowanych kandydatów, bank przygotował nagrody pieniężne.

Każda z uczelni dostosowuje do lokalnych uwarunkowań kryteria naboru i oceny aplikacji oraz wysokość nagród dla kandydatów. Kryteria, które najczęściej brane są pod uwagę to zaangażowanie społeczne i indywidulane osiągnięcia naukowe kandydatów.

Podpisana umowa daje nam kolejną możliwość nagrodzenia studentów i doktorantów szczególnie aktywnych w działalności np. naukowej lub społecznej. Dzięki tej współpracy poszerzają się finansowe możliwości wsparcia najmłodszych członków naszej społeczności akademickiej. To bardzo dobra wiadomość już na początku nowego roku akademickiego – mówi dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG, Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia.

Uczelnie, które biorą udział w projekcie to:

 1. Uniwersytet Warszawski
 2. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 3. Uniwersytet Łódzki
 4. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 5. Uniwersytet Marii Curie‐Skłodowskiej w Lublinie
 6. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 7. Politechnika Wrocławska
 8. Politechnika Poznańska
 9. Uniwersytet Szczeciński
 10. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 11. Uniwersytet Gdański

W poprzednich kwartałach były to:

 1. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 2. Politechnika Gdańska
 3. ASP Kraków
 4. Uniwersyetet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Aby ubiegać się o nagrody naukowe ufundowane przez Santander Universidades, należy zarejestrować się na platformie santander-grants.com/pl, na podstronie programów oferowanych przez wybraną uczelnię.

Celem nagród Santander dla społeczności akademickich jest nie tylko docenienie za dotychczasową pracę, ale także motywacja do dalszego rozwoju. To też potwierdzenie słuszności podjętych działań i uznanie dla obranego przez beneficjenta kierunku. Wierzę, że warto jest dostrzegać i wyróżniać osoby, którym „chce się więcej”, dla których czas na uczelni jest okazją by nie tylko poszerzać wiedzę, ale też angażować się w tematy ważne dla naszego społeczeństwa – powiedział Wojciech Leśniewski, dyrektor Santander Universidades.

Programy stypendialne w Polsce

W 2021 r. Santander Bank Polska rozdał ponad 6 700 grantów dla studentów i przedsiębiorców.

Programy Santander Scholarships w Polsce i innych krajach, w których bank prowadzi działalność promują ideę kształcenia przez całe życie. O stypendia, które przede wszystkim zwiększają szanse uczestników na rynku pracy poprzez doskonalenie i nabywanie nowych kompetencji zawodowych i biznesowych mogą ubiegać się wszystkie osoby powyżej 18 roku życia.

Grupa Santander oraz jej wsparcie dla szkolnictwa wyższego

Grupa Santander wyróżnia się na tle światowych instytucji finansowych swoją działalnością na rzecz wspierania edukacji, przedsiębiorczości oraz zatrudnienia. Inicjatywy w tym zakresie realizuje przez program Santander Universidades.  Od początku swojej działalności Grupa przeznaczyła na ten projekt ponad 2,100 mld EUR, współpracując z ponad tysiącem uniwersytetów i instytucji z 15 krajów, udzielając wsparcia ponad 790 tysiącom studentów, specjalistów oraz projektów biznesowych.

Źródło: Santander