Kolejne nowości w bankowości elektronicznej Nest Banku – Agregator finansów

Zgodnie z zapowiedziami Nest Bank udostępnia kolejno nowe funkcjonalności w bankowości elektronicznej. Niedawno bank zaprezentował zakładkę Moja Rodzina oraz dodał kilka nowości w module dla firm. Teraz przyszła kolej na moduł Moje Finanse, za pomocą którego klienci Nest Banku mogą mieć podgląd do salda, odbiorców oraz operacji wykonywanych na wszystkich posiadanych kontach - także tych w innych bankach. 

Już wkrótce wejdą w życie rozporządzenia zawarte w Dyrektywie PSD II. Dzięki nim stanie się możliwe zarządzanie wszystkimi kontami bankowymi za pomocą jednej aplikacji. Klienci zyskają wtedy możliwość zarówno kontrolowania stanu wszystkich swoich środków, zgromadzonych na kontach w różnych bankach, jak i wykonywania większości operacji bez przymusu logowania do każdego konta oddzielnie. Jednak stanie się to dopiero po 14 września 2019 roku. Już teraz Nest Bank udostępnił swoim klientom rozwiązanie, które docelowo będzie umożliwiało automatyczne importowanie danych i zarządzanie wszystkimi kontami bankowymi z poziomu jego aplikacji – moduł Moje Finanse.
Obecnie za pomocą modułu Moje Finanse klienci mają możliwość umieszczania informacji o wszystkich posiadanych rachunkach płatniczych prowadzonych w polskich złotych, poprzez import do bankowości internetowej Nest Banku plików PDF z historią lub wyciągiem rachunku prowadzonego w innym banku.

Wszystkie finanse w jednym miejscu

MOJE_FINANSE_04_JPG.JPG
 
Jeżeli użytkownik posiada konta w Nest Banku (konto indywidualne, konto prowadzone w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, konto oszczędnościowe) prowadzone w polskich złotych, to wszystkie informacje o nich wyświetlą się automatycznie w zakładce Moje Finanse. Natomiast rachunki, które klient posiada w innych bankach, muszą zostać dodane ręcznie. Wymaga to wcześniejszego wygenerowania pliku PDF z historią lub wyciągiem rachunku z bankowości internetowej banku, w którym prowadzone jest konto i wczytania go w module Moje Finanse po wybraniu akcji Dodaj konto. Po skutecznym zaimportowaniu pliku, użytkownikowi zostaną wyświetlone dodatkowe zakładki z informacją o rachunkach z banków, z których klient wczytał pobrany plik PDF.

Jakie funkcjonalności ma zakładka Moje Finanse?

Analiza finansów

MOJE_FINANSE_07_JPG.jpg
Klient Nest Banku ma możliwość przeprowadzenia analizy swoich finansów – wygenerowania tabeli zawierającej bilans wpływów i wydatków. Wystarczy, że wskaże konta oraz przedział czasowy, dla których chciałby przeprowadzić taką analizę. Dzięki temu zyska podgląd do pełnej, zagregowanej historii pokazującej wpływy i wydatki dla każdego wskazanego rachunku, w zdefiniowanym powyżej terminie.

Przeniesienie odbiorców zdefiniowanych

Na podstawie wgranego do Moich Finansów pliku PDF z historią lub wyciągiem rachunku z innego banku, Nest Bank dokonuje analizy odbiorców przelewów realizowanych przez klienta. Dzięki temu klient otrzymuje propozycje automatycznego przeniesienia odbiorców. Klient samodzielnie decyduje, których odbiorców chciałby przenieść, ma również możliwość dokonania edycji ich danych.Operacja przeniesienia odbiorców wymaga autoryzacji kodem jednorazowym, zgodnie ze sposobem autoryzacji ustawionym przez użytkownika (kod SMS lub autoryzacja mobilna). Po autoryzacji, odbiorcy zostaną zapisani w bazie odbiorców klienta jako odbiorcy niezaufani i będzie można wykorzystać ich dane podczas zlecania kolejnych operacji w bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej Nest Banku.
 

Przenoszenie środków

MOJE_FINANSE_16_JPG.jpg
 
W ramach modułu Moje Finanse klienci mają także możliwość przeniesienia środków z rachunku prowadzonego w innym banku na wybrany przez nich rachunek w Nest Banku.  W celu usprawnienia procesu przenoszenia środków, udostępniliśmy klientom możliwość szybkiego przelewu na konto w Nest Banku. Dzięki temu klient może zrealizować taką płatność nawet w 15 minut. Funkcjonalność ta została udostępniona dla banków współpracujących z pośrednikiem szybkich płatności i pozwala na  przeniesienie środków w ten sposób tylko raz dla wybranego banku. Jeżeli klient w przyszłości chciałby dodatkowo przenieść środki z rachunku prowadzonego w innym banku, a już raz z funkcjonalności szybkich płatności skorzystał lub jeżeli bank zewnętrzny nie współpracuje z pośrednikiem płatności, wówczas może wykonać taki przelew samodzielnie.
 

Odświeżanie danych konta

MOJE_FINANSE_18_JPG.JPG
 
Dane z rachunków w innych bankach, które klient dodał do swojej zakładki Moje Finanse, mogą być odświeżone w każdym momencie, bez utraty wcześniej zaimportowanych informacji. W szczegółach konta użytkownik znajdzie informacje, kiedy miało miejsce ostatnie odświeżenie danych i jeżeli uzna, że dane konta zewnętrznego należy już zaktualizować, będzie mógł to zrobić poprzez wgranie pliku PDF z nowym wyciągiem lub historią pobranego z bankowości internetowej innego banku. Po pozytywnie zakończonym procesie importu danych, konto zostanie odświeżone o dodatkowe informacje o koncie prowadzonym w innym banku.

Agnieszka Porębska-Kość nowym członkiem Zarządu Nest Banku

Agnieszka Porębska-Kość została nowym Członkiem Zarządu Nest Banku. Będzie odpowiedzialna za Pion Rozwoju Produktów.

 

Agnieszka Porebska.jpg
 
Agnieszka Porębska-Kość jest związana z Nest Bankiem od listopada 2015 r. Dołączyła do organizacji jako Dyrektor Zarządzająca Obszarem Bankowości Przedsiębiorstw i Finansowania. Nowa członkini zarządu jest absolwentką wydziału ekonomii SGH. Ukończyła także prestiżowe studia Executive MBA na Uniwersytecie w Minnesocie. W toku kariery zawodowej pełniła m.in. funkcję Członka Zarządu Meritum Banku ICB, Członka Zarządu Banku DnB Nord SA czy Dyrektora Zarządzającego Fortis Banku.
Jako Członek Zarządu Nest Banku będzie odpowiedzialna za tworzenie i nadzór nad realizacją strategii produktowych we wszystkich liniach biznesowych. Dotychczas pełniła funkcję Dyrektora Zarządzającego i odpowiadała za obszar produktów transakcyjnych dla klientów indywidualnych, produktów transakcyjnych i kredytowych dla firm oraz nadzór nad Departamentem Sprzedaży Własnej. Tę ostatnią kompetencję przejął Piotr Kaczmarski, który został Dyrektor Zarządzającym Obszarem Sprzedaży i Obsługi Klienta. 

Kontynuacja wzrostu wolumenów i efektywności działania

W I półroczu 2019 roku skonsolidowany zysk netto ING Banku Śląskiego osiągnął poziom
795,7 mln zł, co oznacza wzrost o 15% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Bank konsekwentnie zwiększał udział w finansowaniu firm,  przedsiębiorców i klientów indywidualnych. Jednocześnie w wyniku transakcji przeprowadzonej 31 lipca br., bank powiększył grupę kapitałową
kupując 45% akcji
NN Investment Partners TFI.

Podstawowe dane finansowe Grupy ING Banku Śląskiego za I półrocze 2019 roku w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

 • przychody ogółem wzrosły o 11% do 2 837,5 mln zł,
 • koszty ogółem wzrosły o 10% do 1 302,2 mln zł,
 • wynik przed kosztami ryzyka wzrósł o 11% do 1 535,3 mln zł,
 • zysk brutto wzrósł o 14% do 1 065,9 mln zł,
 • zysk netto wzrósł o 15% do 795,7 mln zł,
 • wskaźnik koszty/przychody wyniósł 45,9% w porównaniu z 46,1% w ub. r.,
 • łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 15,05% w porównaniu z 15,24% w ub.r.,
 • zwrot z kapitału (ROE) osiągnął poziom 12,5% w porównaniu z 12,3% w ub.r.

- Wczoraj sfinalizowaliśmy zakup 45% akcji NN Investment Partners TFI. Współpraca z bankiem umożliwi NN Investment Partners TFI dostęp do szerokiej sieci dystrybucji. Natomiast dla banku zaangażowanie kapitałowe pozwali w istotny sposób partycypować we wzroście wartości spółki - powiedział Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego.

- Za nami kolejne półrocze dalszego konsekwentnego finansowania polskiej gospodarki. Dynamika wzrostu kredytów była wyższa niż w sektorze. W efekcie na koniec czerwca udział w rynku kredytów gospodarstw domowych wzrósł do 6,71%, a w rynku kredytów korporacyjnych do 11,51%. W ujęciu nominalnym wzrost akcji kredytowej wyniósł 15,3 mld zł osiągając poziom 111,5 mld zł - dodał prezes ING Banku Śląskiego.

- W banku widzimy sukcesywny wzrost transakcji w kanałach elektronicznych. Klienci detaliczni wykonali w drugim kwartale br. 105 mln przelewów co oznacza wzrost o 31% w ujęciu rok do roku. W I półroczu 2019 roku klienci detaliczni średnio dziennie wykonali 2,7 mln transakcji kartami (+26% r/r, +268% w stosunku do I połowy 2014 roku). Dynamicznie, o 86% zwiększyliśmy liczbę aktywnych użytkowników BLIKa. Jednocześnie obserwujemy sukcesywny spadek transakcji gotówkowych w naszych oddziałach. W I półroczu klienci detaliczni średnio dziennie wykonali 13,3 tys. transakcji gotówkowych w oddziałach, co oznacza spadek o 18% w porównaniu z tym samym okresem ub.r. i 41-procentowy w stosunku do I połowy 2014 roku – wyjaśnił Brunon Bartkiewicz.

- Transakcje bezgotówkowe wspieramy oferując firmom terminale płatnicze oraz bramkę internetową. Na koniec czerwca liczba zainstalowanych terminali płatniczych wyniosła blisko 18 tys., a liczba sklepów korzystających z naszej bramki internetowej – 801, z czego 192 sklepy oferowały płatności Twisto. Cyfryzacja oferty i procesów przekłada się na sprzedaż w kanałach elektronicznych - poprzez bankowość internetową sprzedaliśmy 77% kredytów gotówkowych klientom indywidualnym. W bankowości korporacyjnej 95% wniosków kredytowych została złożona online - powiedział prezes ING Banku Śląskiego.

Najważniejsze wyniki biznesowe Grupy ING Banku Śląskiego osiągnięte w I półroczu 2019 roku w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

 • wzrost wartości kredytów o 16% do 111,5 mld zł,
 • kredyty dla klientów detalicznych - wzrost o 20% do 50 mld zł,
 • kredyty dla klientów korporacyjnych - wzrost o 13% do 61,5 mld zł,
 • wzrost depozytów o 13% do 121,1 mld zł,
 • liczba klientów detalicznych 4,91 mln,
 • liczba klientów korporacyjnych 69 tys.

Citi Handlowy uruchamia nową ofertę kredytu w rachunku dla klientów z segmentu mikroprzedsiębiorstw

Szybki proces kredytowy do 150 tys. zł w uproszczonej formule oraz oprocentowanie naliczane jedynie od wykorzystanej kwoty kredytu to niektóre z wyróżników nowego produktu Citi Handlowy dla osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą , która od 1 sierpnia wchodzi na stałe do oferty banku.

Nowa oferta dla klientów segmentu Mikroprzedsiębiorstw umożliwia aplikowanie o linię kredytową w rachunku bieżącym w uproszczonej formule 3 kroków:
 1. wystarczy wypełnić formularz online tutaj;
 2. ustalić indywidualne warunki w rozmowie telefonicznej z doradcą,
 3. a umowę podpisać podczas wizyty kuriera.
Aplikowanie nie wiąże się z żadnym dodatkowym kosztem (0 zł prowizji za rozpatrzenie wniosku), a cały proces jest maksymalnie skrócony. Oprocentowanie jest naliczane jedynie od rzeczywiście wykorzystanej kwoty kredytu, a oferta nie zakłada dodatkowych opłat za wcześniejszą rezygnację z kredytu przed zakończeniem umowy.
- To bardzo przejrzysta i wygodna oferta dla osób prowadzących swój biznes. Niezbędne kroki można wykonać zdalnie, bez wychodzenia z firmy. Bez dodatkowych opłat i konieczności przedstawiania zabezpieczeń, oferta Citi Handlowy to szybka odpowiedź na bieżące potrzeby finansowe firmy– mówi Judyta Malinowska, Dyrektor  Produktów Depozytowych i Niezabezpieczonej Linii Kredytowej .    
Kredyt z maksymalnym limitem 150 tys. zł. może być przeznaczony na dowolny cel związany z działalnością firmy. Oferta jest skierowana do firm prowadzących indywidualną działalność gospodarczą przez minimum 1 pełny rok obrotowy i posiadających rezydencję podatkową w Polsce. Dodatkowo dla Klientów nie posiadających Rachunku Firmowego w Citi Handlowy rachunek  otwierany jest  wraz z uruchomieniem kredytu bez potrzeby składania dodatkowego wniosku i dokumentów.

Nest Bank podnosi oprocentowanie i wprowadza nowe lokaty – na 4 i 5 miesięcy

30 lipca Nest Bank podniósł oprocentowanie dla nowo zakładanych Nest Lokaty Lojalnej i Nest Lokaty Nowe Środki. Bank wprowadza także nowe okresy lokat – na 4 i 5 miesięcy.

Po podniesieniu oprocentowania Nest Lokaty Lojalnej stawki oprocentowania środków w skali roku
wynosić będą (w nawiasach podajemy okresy lokat): 2,25% (3 miesiące), 2,55% (6 miesięcy),
2,85% (12 miesięcy), 2,65% (18 miesięcy) oraz 2,7% (24 miesiące). Nowością w Nest Banku są lokaty
na 4 i 5 miesięcy. W przypadku Nest Lokaty Lojalnej ich oprocentowanie wynosi 2,25% (na 4 miesiące)
oraz 2,35% (na 5 miesięcy).
Z Nest Lokaty Lojalnej może skorzystać zarówno obecny, jak i nowy klient indywidualny. Niezbędne
jest natomiast posiadanie Nest Konta. Aby uzyskać promocyjne oprocentowanie na Nest Lokacie
Lojalnej wystarczy spełniać tylko dwa warunki w trakcie obowiązywania lokaty: zapewniać
comiesięczny wpływ wynagrodzenia na Nest Konto w wysokości min. 1000 zł oraz zaakceptować i
utrzymać zgody marketingowe.
Nest Bank podniósł także oprocentowanie Nest Lokaty Nowe Środki (tabela przedstawia warianty oprocentowania lokaty w skali roku: (kolumna Z RB) przy uwzględnieniu posiadania przez klienta rachunku bankowego („RB”) w Nest Banku i wykorzystania tego rachunku przy założeniu lokaty oraz (kolumna Bez RB) lokat założonych przez klientów nie posiadających RB poprzez wniosek o założenie lokaty dostępny na stronie www.nestbank.pl).


Tabela_Oprocentowanie.JPG
Szczegółowe informacje i regulamin oferty znajdują się na www.nestbank.pl  

Copyright © 2018-2019 Finansovo.pl - Nowocześnie o finansach!. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.