Polecamy

Nabór wniosków o wparcie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wydłużony

Nie do końca stycznia, a do 17 marca gminy, powiaty i województwa z całej Polski mogą składać wnioski o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Operatorem Programu jest Bank Gospodarstwa Krajowego, wnioski można składać w Aplikacji Polski Ład.

Miliardy na zabytki

W trwającym naborze rząd planuje przeznaczyć łącznie 3 mld złotych na wsparcie samorządów w renowacji i odbudowie zabytków.
Samorząd może złożyć maksymalnie 10 wniosków o dofinansowanie w trzech limitach:
 • do 150 000 złotych
 • do 500 000 złotych
 • do 3 500 000 złotych
Dofinansowanie z programu może pokryć do 98 proc. kosztów inwestycji, wkład własny samorządu to tylko 2 proc.

Czego dotyczy wsparcie?

W Rządowym Programie Odbudowy Zabytków można wnioskować o dofinansowanie wydatków w dwóch obszarach inwestycyjnych:
 • Finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840) lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wnioskodawca lub podległa mu jednostka organizacyjna musi być właścicielem obiektu lub mieć prawo do użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.
 • Udzielanie przez wnioskodawcę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych. Prace muszą dotyczyć zabytku wpisanego do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującego się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie internetowej BGK.
 
Źródło: BGK

BGK z ratingiem ESG na poziomie „2” przyznanym przez Sustainable Fitch

Bank Gospodarstwa Krajowego uzyskał rating ESG na poziomie „2” (w skali 1-5, gdzie „1” oznacza ocenę najlepszą), przyznany przez agencję ratingową Sustainable Fitch. Agencja doceniła koncentrację działalności i strategii banku na zrównoważonym rozwoju społeczno-gospodarczym Polski, wdrożenie regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem ESG oraz sprawne zarządzanie w obszarze społecznym i ładu korporacyjnego.

 

BGK stamp.png
Sustainable Fitch w uzasadnieniu oceny podkreślił, że „wkład w zrównoważony rozwój, funkcjonowanie społeczności i międzynarodową działalność biznesową stanowi kluczową część strategii banku na lata 2021-2025, która określa także zobowiązanie do zintensyfikowania wsparcia dla inwestycji finansowych w gospodarce niskowęglowej”.
 
Ponadto agencja pozytywnie oceniła ekspozycję BGK na ochronę zdrowia, mieszkalnictwo, działalność profesjonalną, naukową i techniczną oraz jednostki samorządowe i spółki komunalne. Sustainable Fitch docenił także aktualizację polityk należytej staranności ESG przez BGK na rok 2023, które m.in. określają zobowiązania banku w zakresie monitorowania ryzyka ESG kontrahentów. Łączna ocena dla BGK wyniosła 63/100 pkt.
Prace nad wdrożeniem podejścia do zarządzania kwestiami zrównoważonego rozwoju trwały w BGK od dwóch lat. W ich efekcie od 1 stycznia działa w banku Komitet ESG, powołano także Głównego lidera ESG, w randze członka zarządu, oraz liderów poszczególnych obszarów – środowiskowego, społecznego i ładu korporacyjnego. Z początkiem 2023 roku BGK wdrożył też kompleksowe Zasady zarządzania ryzykiem ESG, a wraz z nimi szczegółowe rozwiązania w obszarze pozyskiwania danych niefinansowych i oceny ryzyka ESG każdego finansowania.
 
„Działania z zakresu ESG są integralnym elementem naszej strategii biznesowej na lata 2021-2025. W ramach jej realizacji stymulujemy finansowania i inwestycje, które są ważnym elementem zrównoważonego rozwoju ekonomiczno- społecznego Polski, co wypełnia misję Banku Gospodarstwa Krajowego. Kluczowym czynnikiem efektywnego zarządzania i świadomości jakości procesu była inkorporacja mechanizmów zarządzania ryzykiem ESG. Oczywiście ich implementacja jest obligatoryjna dla instytucji finansowych, ale ogromne znaczenie ma poziom ich zaawansowania. System zarządzania ESG jest ważnym kanałem komunikacji z rynkiem i interesariuszami banku, a nam bardzo zależy na tym, aby dać wyraźny sygnał, że kwestie zrównoważonego rozwoju są dla BGK istotne” – mówi Radosław Kwiecień, wiceprezes zarządu, Główny lider ESG w BGK.
„Warto podkreślić, że model definiowany jako zrównoważony rozwój został wdrożony w zasady funkcjonowania banku i objął między innymi takie obszary jak HR, procedury zakupowe czy zarządzanie rozwojem banku. Bardzo dobry rating przyznany przez agencję Sustainable Fitch to dla nas nie tylko ogromna satysfakcja, ale również mobilizacja do dalszej pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju” – dodaje wiceprezes zarządu BGK.
 
O ratingu ESG Sustainable Fitch
Ratingi ESG wskazują na wyniki podmiotu, zaangażowanie, a także integrację względów środowiskowych i społecznych w działalność i zarządzanie oraz skuteczność kontroli. Ratingi są nadawane w skali od 1 do 5, gdzie 1 to wartość najlepsza, a 5 – najgorsza.
 
Źródło: BGK

Konto Mój Biznes w Banku Millennium z wysoką premią

Ruszyła emisja nowej reklamy telewizyjnej Banku Millennium. W kampanii bank promuje Konto Mój Biznes, które można otworzyć teraz w promocji i po spełnieniu określonych warunków zyskać premię nawet 2500 zł.

Konto Mój Biznes w Banku Millennium to idealne rozwiązanie dla osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą oraz dla wspólników spółek cywilnych. W najnowszej kampanii bank podkreśla zalety rachunku. - Doceniamy Cię za to, że prowadzisz biznes. Otwórz konto Mój Biznes, które wspiera Twoją firmę i zyskaj nawet 2 500 złotych premii w promocji – przekonuje bohater telewizyjnej reklamy. Aby otrzymać premię, uczestnik promocji "Nawet 2500 zł z kontem firmowym" musi spełnić określone w regulaminie promocji warunki. Promocja trwa do końca marca, a do otrzymania premii uprawnionych jest 10 000 osób, które jako pierwsze w czasie jej trwania uruchomią rachunek i spełnią wymagania.

Klienci otwierający Konto Mój Biznes w Banku Millennium mogą skorzystać teraz także z promocji „Zyskaj z kontem dla Biznesu – edycja druga”, w ramach której nie będą płacić za jego prowadzenie przez 2 lata. Dzięki aplikacji mobilnej Konto Mój Biznes Banku Millennium można mieć zawsze przy sobie, sprawdzić saldo, wykonać przelew, również do ZUS i Urzędu Skarbowego. Aplikacja ułatwia opłacanie faktur. Kod QR na fakturze można zeskanować telefonem, dane podstawiają się automatycznie, a klient tylko potwierdza przelew. Wiele przydatnych funkcji klienci znajdą również w intuicyjnym systemie bankowości internetowej, który pozwala np. automatycznie identyfikować przychodzące płatności oraz łatwo wyszukiwać konkretne transakcje. Klienci mogą skorzystać również z aplikacji Millennium POS, która przekształca telefon lub tablet z systemem Android w terminal płatniczy. Gwarantuje przedsiębiorcom pełną swobodę rozliczania transakcji bezgotówkowych z klientami.

Nową reklamę Banku Millennium będzie można zobaczyć w stacjach ogólnopolskich, wybranych kanałach tematycznych oraz w kanale Banku Millennium na YouTube. Spot będzie również promowany w internecie. Kreację przygotowała agencja Change Serviceplan, a media zakupił dom mediowy Starcom.

Więcej informacji o Koncie Mój Biznes na stronie:www.bankmillennium.pl/biznes/rachunki-biezace/konto-moj-biznes

Źródło: Millennium Bank

Bank BNP Paribas rozszerzy ofertę dla Mikroprzedsiębiorstw. Zapowiada zmiany w taryfie i korzystniejsze warunki dla samodzielnych i aktywnych Klientów

Bank BNP Paribas planuje rozszerzenie usług dla mikrofirm, którym w pierwszej połowie roku chce zaoferować transakcje BLIK do konta firmowego. Bank zapowiada także, że 1 marca br. zaktualizuje opłaty za niektóre usługi na rzecz tej grupy Klientów. Aktualizacja nie wpłynie na opłaty za najważniejsze usługi bankowe: prowadzenie konta, przelewy w bankowości internetowej i mobilnej czy korzystanie z bankomatów. Klienci, którzy aktywnie i samodzielnie korzystają z usług banku unikną zmienionych opłat.

- Nieustannie pracujemy nad tym, aby zapewnić naszym Klientom bezpieczną i wygodną bankowość dla firm. W pierwszej połowie roku udostępnimy transakcje BLIK do konta firmowego. Jednocześnie dzięki prowadzonym przez nas ciągłym inwestycjom w rozwój kanałów cyfrowych i bezpieczeństwo, stale podnosimy jakość naszych systemów. Oferujemy Klientom bardziej zaawansowane produkty i usługi oraz umożliwiamy im samodzielne przeprowadzanie wielu czynności. Bieżąca sytuacja makroekonomiczna i wysoka inflacja sprawiają, że konieczne jest dostosowanie niektórych opłat do nowych realiów. Aktualizując taryfę, skupiliśmy się na tym, aby nie zmieniać opłat za podstawowe usługi oraz docenić Klientów, którzy korzystają z możliwości wygodnego samodzielnego zarządzania czynnościami bankowymi – mówi Maciej Wójcik, Tribe Lider zarządzający obszarem Przedsiębiorców i Rolników w Banku BNP Paribas.

Czego dotyczyć będą najważniejsze zmiany, które wejdą w życie w marcu?

 • Bank obniża kwotę transakcji bezgotówkowych, która zwalnia z opłaty za użytkowanie karty Mastercard Business (PLN) wydanej do rachunków w planach Konto Otwarte na Biznes, Konto Otwarte na Agro Biznes i Konto Otwarte Na Biznes Non Profit z 700 zł na 500 zł – oznacza to, że łatwiej będzie uniknąć opłaty za kartę.
 • Opłata za użytkowanie wspomnianej karty wzrośnie. Przykładowo dla planu Konto Otwarte na Biznes będzie wynosić 9 zł niezależnie od wysokości wpływów. Opłata po raz pierwszy będzie pobrana w kwietniu. Aby jej uniknąć, wystarczy w poprzedzającym miesiącu wykonać kartą Mastercard Business (PLN) transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę 500 zł.
 • Opłata za użytkowanie tokena do GOonline Biznes wzrośnie do 15 zł, ale Klienci mają do wyboru bezpłatną autoryzację mobilną lub kodami SMS.
 • Opłata za wyciąg wysłany pocztą na adres korespondencyjny (dla Klientów, którzy posiadają system bankowości internetowej) oraz za wyciąg odbierany w oddziale wzrośnie do 20 zł. Przy czym Klienci mogą pobrać wyciąg bezpłatnie w systemie bankowości internetowej. Klienci bez dostępu do bankowości internetowej mogą bezpłatnie otrzymać go pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
 • Opłata za wysłanie tradycyjnego listu z kodem PIN do karty wzrośnie do 30 zł dla kart Mastercard Business (PLN) oraz Mastercard Multiwalutowa Business i do 7 EUR dla karty Mastercard Business (EUR). PIN można jednak bezpłatnie nadać i zmienić w bankowości internetowej lub na infolinii.
 • Bank podwyższa opłaty za dodanie nowego użytkownika oraz za zmianę zakresu uprawnień w GOonline Biznes złożoną w formie pisemnej i doprecyzowuje czynności, za które je pobierze. W bankowości internetowej czynności te samodzielnie i bez opłat może wykonać osoba, która w firmie Klienta ma nadaną funkcję Administratora Użytkowników GOonline Biznes. Opłata nie dotyczy użytkowników systemu GOonline.
 • Wzrosną opłaty za niektóre przelewy w oddziale lub Centrum Telefonicznym. Można ich uniknąć wykonując przelew w bankowości internetowej lub mobilnej.
 • Bank rezygnuje z prowizji za gotowość dla kredytów obrotowych z gwarancją Funduszu Gwarancji Rolnych i podwyższa prowizję z tytułu przedterminowej spłaty kredytów dla wszystkich umów kredytowych zawartych od 01.03.2023 r.
 • Bank już teraz dodaje w taryfie postanowienia dotyczące transakcji BLIK. O dostępności tych transakcji w aplikacji GOmobile będzie informował Klientów bezpośrednio.

Szczegółowe informacje o zmianach taryfy są dostępne m.in. na stronie banku i w centrach Klienta.

Źródło: BNP Paribas

Bank BNP Paribas zawiesza sprzedaż kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem

14 stycznia Bank BNP Paribas zawiesza udzielanie kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem opartym o WIBOR. W ofercie pozostają kredyty hipoteczne z oprocentowaniem okresowo stałym. Wszyscy Klienci banku, którzy otrzymali formularz informacyjny z ofertą kredytu ze zmiennym oprocentowaniem przed 14 stycznia, zostaną obsłużeni zgodnie z dotychczasowymi zasadami.

Decyzja banku o czasowym wycofaniu z oferty kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem związana jest z realizacją zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących procesu zastępowania wskaźnika referencyjnego WIBOR nowym wskaźnikiem WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight). Aktualnie Bank BNP Paribas intensywnie pracuje nad dostosowaniem procedur oraz systemów informatycznych do wdrożenia nowej oferty uwzględniającej kredyty hipoteczne o zmiennym oprocentowaniu oparte o wskaźnik WIRON. Bank będzie informował o zmianach na bieżąco.

W marcu 2022 r. Bank BNP Paribas, jako pierwszy bank w Polsce, wprowadził do oferty kredyt hipoteczny z okresowo stałą stopą procentową przez 10 lat, wcześniej oferując również kredyt hipoteczny o okresowo stałym oprocentowaniu przez 5 lat. Od czerwca 2022 r. bank kieruje swoją ofertę kredytów hipotecznych w pierwszej kolejności do obecnych Klientów, oferując im szereg rozwiązań wspierających obsługę ich potrzeb i zobowiązań finansowych. Nowi Klienci mogą skorzystać z oferty tzw. „Zielonej Hipoteki” na sfinansowanie energooszczędnych nieruchomości.   

Źródło: BNP Paribas