Polecamy

Polecaj Konto Przekorzystne i zyskaj nawet 1500 zł z Bankiem Pekao S.A.

Bank Pekao S.A. zaprasza do udziału w nowej edycji Programu Poleceń Polecam Przekorzystnie, do którego można zapisać się w aplikacji mobilnej PeoPay oraz serwisie internetowym Pekao24. Klienci polecający konta innym osobom stają się ambasadorami banku i mogą zyskać nawet do 1500 zł. W naszym programie zyskują również klienci poleceni, którzy za otworzenie konta mogą zyskać do 100 zł nagrody.

W Programie Poleceń – Polecam Przekorzystnie, każdy klient za skuteczne polecenie jednej osoby może liczyć na nagrodę w wysokości od 50 zł do 100 zł w zależności od wybranego konta przez poleconego. Sam polecony za otwarcie konta również może zyskać od 50 zł do 100 zł. Do wyboru są cztery rodzaje rachunków z oferty banku: Konto Przekorzystne, Konto Przekorzystne dla młodych, Konto Świat Premium oraz Konto Przekorzystne Biznes. Premia zostanie przyznana, gdy polecony klient otworzy konto.

W Programie Polecam Przekorzystnie mogą wziąć udział zarówno dotychczasowi klienci (posiadający konto w banku), jak również ci, którzy założą konto w okresie trwania programu. Aby wziąć w nim udział wystarczy zarejestrować się w aplikacji mobilnej PeoPay lub serwisie internetowym Pekao24.

Co ważne, należy pamiętać o przekazaniu poleconej osobie kodu promocyjnego – którym dla ułatwienia jest numer telefonu podawany podczas rejestracji w programie. Konto można otworzyć w oddziałach banku w całej Polsce lub online, za pomocą selfie w aplikacji mobilnej PeoPay. Każdy klient banku może polecić konto maksymalnie 15 osobom, czyli zyskać nawet 1500 zł. Klient polecony, aby dostać nagrodę powinien wykonać pięć transakcji bezgotówkowych, w każdym z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych, po miesiącu założenia konta. Natomiast klient polecający otrzymuje nagrodę za skuteczne polecenie konta.

- W nowej edycji Programu Poleceń obecni, jak i nowi klienci, mogą dostać premię za otwarcie konta przez osobę poleconą. Cały proces jest zaplanowany w kanałach elektronicznych, gdzie można przystąpić do programu, jak i założyć konto z polecenia całkowicie online.mówi Tomasz Molenda, Dyrektor Biura Zarządzania Segmentem Klientów Detalicznych, Bank Pekao S.A. - Konto jest sercem relacji z klientem, dlatego ważne jest, że ponad 30 proc. klientów deklaruje założenie rachunku w naszym banku z polecenia. To pokazuje, że Konto Przekorzystne z jednej strony jest najlepszym kontem wg rankingu Złoty Bankier, ale z drugiej – doceniają go klienci i chętnie polecają sprawdzoną i dobrą ofertę swoim znajomym. 

Konto Przekorzystne dwukrotnie, w 2021 r. oraz w 2022 r., zostało nagrodzone Złotym Bankierem i wybrane najlepszym kontem osobistym dostępnym na rynku. Doceniają je również nasi klienci polecając znajomym i rodzinie.

Konto Przekorzystne zapewnia swojemu właścicielowi cały szereg korzyści. Bank Pekao prowadzi je bezwarunkowo bezpłatnie. Dodatkowo, jeśli konto zostanie raz w miesiącu zasilone na kwotę minimum 500 zł, a klient dokona minimum jednej transakcji kartą wydaną do niego, to bank zwolni go z opłaty za nią, a także nie pobierze opłat za wypłaty gotówki dokonywane przy jej pomocy ze wszystkich bankomatów za granicą. Osoby, które nie ukończyły 26. roku życia mają zagwarantowaną obsługę karty debetowej i wypłaty nią gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą za 0 zł.

Więcej informacji o Koncie Przekorzystnym na stronie: https://www.pekao.com.pl/klient-indywidualny/codzienne-bankowanie/konta-osobiste/konto-przekorzystne.html

Więcej informacji na temat Programu Polecam Przekorzystnie na stronie: https://www.pekao.com.pl/klient-indywidualny/codzienne-bankowanie/konta-osobiste/program-polecen.html

Źródło: Pekao

PKO Bank Polski przeprowadził emisję obligacji uprzywilejowanych o wartości 750 mln euro

  • PKO Bank Polski przeprowadził emisję trzyletnich uprzywilejowanych obligacji o łącznej wartości nominalnej 750 mln euro, emitowanych w ramach Programu EMTN.

  • Popyt trzykrotnie przekroczył ostateczną wartość emisji.

  • Obligacje będą notowane na giełdach w Luksemburgu i w Warszawie.

PKO Bank Polski przeprowadził emisję trzyletnich uprzywilejowanych obligacji (senior preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 750 mln euro w ramach Programu EMTN. Oferta była skierowana na rynek europejski w celu wypełniania minimalnego wymogu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych (MREL). Obligacje będę notowane równolegle na giełdach w Luksemburgu i w Warszawie.

Marża wyemitowanych obligacji osiągnęła 250 punktów bazowych. Jest to najlepsza w ostatnim okresie wycena tego rodzaju papierów wartościowych przy porównywalnych transakcjach z regionu Europy Środkowo – Wschodniej. To potwierdza znakomitą kondycję PKO Banku Polskiego  – ocenił Paweł Gruza, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego kierujący pracami zarządu.

Wyemitowane właśnie trzyletnie obligacje będą notowane na giełdzie w Luksemburgu i w Warszawie. Emisję obligacji poprzedziła seria intensywnych rozmów z inwestorami finansowymi. Popyt trzykrotnie przekroczył ostateczną wartość emisji, która była zwiększona w stosunku do naszych pierwotnych planów. Zakończona sukcesem emisja obligacji z blisko 69 – procentową redukcją zapisów, pomimo wymagających warunków rynkowych, jest dowodem zaufania do PKO Banku Polskiego wśród europejskich inwestorów – powiedział Marcin Eckert, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego.

Marża będąca podstawą ustalenia stopy procentowej dla obligacji została ustalona na poziomie 250 pkt. bazowych i jest niższa niż w poprzednich porównywalnych transakcjach z regionu Europy Środkowo – Wschodniej. Obligacje przydzielono łącznie 175 inwestorom.
Obligacje zostały wyemitowane na okres trzyletni, z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez emitenta po dwóch latach od emisji. Dla spełnienia wymogów regulacyjnych PKO Bank Polski planuje kolejne emisje podobnych papierów wartościowych. Jest to nowy benchmark dla inwestorów, który powinien ułatwić emisję podobnych obligacji przez inne banki w Polsce oraz w regionie.
 
Źródło: PKO BP

PKO Bank Polski wspiera budowę pierwszej wielkoskalowej farmy solarno-wiatrowej w Polsce o mocy ponad 200 MW

  • PKO Bank Polski jest w konsorcjum banków, które udzieliły kredytu o wartości 776 mln zł na budowę projektu Kleczew Solar & Wind, należącego do Grupy Lewandpol.

  • Będzie to pierwsza wielkoskalowa elektrownia w Polsce łącząca energię słoneczną i wiatrową. Farma została zlokalizowana na terenach pokopalnianych w powiecie konińskim, w województwie wielkopolskim.

  • Udział PKO Banku Polskiego w tym projekcie OZE wpisuje się w realizację strategii banku na lata 2023-2025 w zakresie bycia liderem transformacji ESG w polskim sektorze bankowym.

PKO Bank Polski jest w konsorcjum trzech banków, które udzieliły kredytów w łącznej kwocie 776 mln zł na budowę Kleczew Solar & Wind, pierwszej w Polsce wielkoskalowej farmy solarno-wiatrowej o mocy ponad 200 MW. PKO Bank Polski udostępni 33 proc. kwoty kredytów zapewnionych przez konsorcjum banków. Farma została zlokalizowana na terenach pokopalnianych w gminie Kleczew, w województwie wielkopolskim. Udział PKO Banku Polskiego w tym projekcie OZE wpisuje się w realizację strategii banku na lata 2023-2025 w zakresie bycia liderem transformacji ESG w polskim sektorze bankowym.

Kleczew Solar & Wind będzie jednym z największych parków odnawialnej energii w Europie Środkowo-Wschodniej, a także pierwszym w Polsce wielkoskalowym projektem łączącym energię solarną i wiatrową. W pierwszym etapie projektu, którego budowa już ruszyła, do sieci przyłączonych zostanie 193 MWp paneli fotowoltaicznych oraz ok. 12 MW turbin wiatrowych. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii, w tym nowoczesnych paneli fotowoltaicznych n-type, energia generowana w elektrowni w Kleczewie będzie odpowiadać zapotrzebowaniu ok. 100 tys. gospodarstw domowych. W kolejnych etapach rozbudowy elektrownia może zostać powiększona do ok. 250 MWp w części solarnej oraz o dodatkowe turbiny wiatrowe i magazyny energii. Energia z farmy w Kleczewie popłynie do odbiorców jeszcze w 2023 roku.
 

 – Dziękujemy za zaufanie firmie Lewandpol Holding. Cieszymy się, że możemy ją wspierać w realizacji tak ciekawego projektu, a jednocześnie przyczyniać się do transformacji polskiej energetyki. Jako największy polski bank dla korporacji i biznesu angażujemy dla naszych klientów najlepszych specjalistów w zakresie finansowania inwestycji – mówi Marcin Majewski, Dyrektor Pionu Relacji z Klientami Korporacyjnymi PKO Banku Polskiego.

To dla nas strategicznie ważny projekt i symboliczny krok w kierunku dekarbonizacji polskiej gospodarki oraz zapewnienia taniej i czystej energii elektrycznej. Wraz z zespołem Ergy zwracaliśmy szczególną uwagę na znaczący udział renomowanych polskich dostawców i wykonawców w łańcuchu dostaw. Mając na uwadze dalszą rozbudowę projektu, niezwykle ważne było dla nas pozyskanie długoterminowych partnerów finansowych, którzy są liderami finansowania rynku OZE w Polsce. Wybraliśmy ING Bank Śląski, PKO Bank Polski, mBank i Polski Fundusz Rozwoju i jesteśmy pod ogromnym wrażeniem profesjonalizmu i zaangażowania ich przedstawicieli – powiedział Andrzej Lewandowski, Prezes Zarządu Lewandpol Holding.

Pakiet finansowania dla projektu został dopełniony pożyczką podporządkowaną do kwoty 90 mln zł udzieloną w ramach komercyjnej działalności inwestycyjnej przez Polski Fundusz Rozwoju. Dzięki temu całkowite finansowanie zewnętrzne zabezpieczone na potrzeby realizacji inwestycji wyniosło 866 mln zł. W ramach finansowania bankowego spółka uzyskała kredyt terminowy, kredyt VAT oraz limit na rezerwę obsługi zadłużenia. Ponadto, banki wezmą udział w zabezpieczaniu ryzyka stopy procentowej oraz ryzyka walutowego. Natomiast głównym celem pożyczki PFR jest stworzenie warunków do dalszej rozbudowy projektu.
Projekt Kleczew Solar & Wind został przygotowany przez spółkę E&G z Grupy Lewandpol jako inwestora oraz Ergy jako asset managera projektu i doradcę finansowego inwestora.
 
Źródło: PKO BP

PKO Bank Polski i Soneta integrują systemy z myślą o przedsiębiorcach

  • Klienci biznesowi PKO Banku Polskiego mogą teraz zlecać przelewy bezpośrednio w swoim systemie ERP enova365, bez logowania do iPKO biznes

  • To rozwiązanie znacznie ułatwia obsługę finansowo-księgową w firmie i skraca czas potrzebny na wykonanie operacji

  • PKO Bank Polski systematycznie wdraża rozwiązania ułatwiające firmom bieżące zarządzanie finansami

Teraz klienci korporacyjni PKO Banku Polskiego, którzy korzystają z systemu ERP enova365, mogą zlecać przelewy bezpośrednio w swoim systemie, bez konieczności logowania do iPKO biznes. Dzięki temu każda firma, która korzysta z obu tych programów może znacznie uprościć czynności finansowo- księgowe. PKO Bank Polski systematycznie wdraża rozwiązania ułatwiające firmom bieżące zarządzanie finansami.

Wśród najpopularniejszych operacji, które może zrealizować firma znajdują się m.in. zlecanie paczek przelewów, pobieranie wyciągów oraz historii transakcji. Taka automatyzacja ułatwia pracę działów finansowo-księgowych, a ponadto daje firmie realne korzyści w postaci oszczędności czasu potrzebnego na wykonanie operacji, ograniczenia błędów i szybkiego dostępu do informacji o finansach firmy.

- Blisko współpracujemy z naszymi klientami, słuchamy ich potrzeb. Rozpoczęliśmy długofalowe prace nad integracją banku z systemami finansowo-księgowymi. Ich celem jest umożliwienie na przykład realizacji przelewów i pobierania wyciągów bezpośrednio z systemu FK klienta. We współpracy z naszym partnerem – firmą Soneta - pierwsze takie rozwiązanie właśnie udostępniliśmy klientom korzystającym z iPKO biznes i pracującym w środowisku enova 365 – mówi Mariusz Dąbrowski, dyrektor Departamentu Produktów Transakcyjnych w PKO Banku Polskim.

- Obszar finansowy, w którym na rachunkach bankowych występują masowo transakcje, zarówno przychodzące, jak i wychodzące to jest zawsze pierwszy obszar, w którym firmy wdrażające oprogramowanie szukają automatyzacji. Dzięki zastosowaniu bezpośredniej komunikacji elektronicznej systemu ERP z systemem bankowym znacząco skraca się czas potrzebny na obsługę płatności oraz zmniejsza ryzyko popełnienia błędu. Integracje z systemami bankowymi oparte o webservice są dostępne w enova365 już od wielu lat, cieszymy się, że do portfolio banków, które obsługujemy dołącza również jeden z najpopularniejszych - PKO Bank Polski – opisuje Agnieszka Opalińska, ekspert projektu Księgowość, odpowiedzialna w Soneta Sp. z o.o. za rozwój funkcjonalności Webservice.

Wymiana komunikatów między bankiem oraz systemem ERP jest szyfrowana i odbywa się poprzez webservices. Stosowana technologia jest sprawdzona, bezpieczna i z powodzeniem funkcjonuje od wielu lat.
Soneta sp. z o.o. jest producentem oprogramowania klasy ERP do zarządzania przedsiębiorstwami – enova365. Spółka powstała w 2002 roku i od dwóch dekad rozwija swój produkt o kolejne elementy. Jako pierwsza w Polsce udostępniła pełny system ERP w chmurze oraz umożliwiła swoim klientom korzystanie z niego na wielu urządzeniach, także mobilnych.
 
Źródło: PKO BP

BGK udzielił spółce celowej Budimeksu kredytu o wartości 45 mln zł na budowę farmy wiatrowej

Magnolia Energy, spółka celowa Budimeksu powołana do realizacji projektu budowy farmy wiatrowej składającej się z 2 turbin o łącznej mocy do 7 MW, pozyskała finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w formule project finance. To kolejny etap rozwoju inwestycji Grupy Budimex w odnawialne źródła energii. 

26 stycznia 2023 r. została zawarta umowa kredytu o wartości 45,3 mln zł, który będzie spłacany przez projekt w kolejnych 15 latach działalności farmy. Kredyt umożliwi sfinansowanie budowy i montażu dwóch turbin wiatrowych oraz budowy przyłącza energetycznego. Inwestycja powstanie w Wielkopolsce, w pobliżu Gniezna.
Finansowanie jest oparte na długoterminowej umowie zakupu energii elektrycznej (PPA).
Budimex współpracuje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na co dzień w naszym podstawowym biznesie i cieszymy się, że możemy tę współpracę rozciągnąć na obszar OZE – mówi Zbigniew Kamecki, Dyrektor Biura Zarządzania Finansami Budimex.
 
W 2021 ‎roku postanowiliśmy wykorzystać nasze możliwości inwestycyjne i poszukać projektów ‎odnawialnych na skalę użytkową. Na początku 2022 roku nabyliśmy pierwszy projekt ‎wiatrowy RTB (Ready-To-Build) na lądzie o nazwie Magnolia w Wielkopolsce. Do końca 2022 roku ‎powiększyliśmy nasze portfolio o kolejny projekt: farmę fotowoltaiczną – mówi  Adam Skwarski, Dyrektor Inwestycji i Rozwoju Budimex i jednocześnie Członek Zarządu Magnolia Energy.
 
Budimex rozpoczął inwestycje w OZE w 2022 roku – jako jeden z elementów dywersyfikacji działalności Grupy Budimex, obok rynków zagranicznych i elektromobilności.
Naszym głównym celem w tym roku jest zakończenie budowy Magnolii (w pierwszym ‎półroczu tego roku) oraz zrealizowanie drugiego projektu - farmy fotowoltaicznej - do końca roku. 
Organizacja tego finansowania odbywała się przy wsparciu kancelarii prawnej Norton Rose Fulbright.

BGK wspiera finansowanie OZE

Finansowanie energetyki wiatrowej wpisuje się w strategię Banku Gospodarstwa Krajowego, opracowaną na lata 2021-2025. Jednym z jej elementów jest wspieranie rozwoju niskoemisyjnej gospodarki. Bank realizuje to działanie m.in. poprzez udzielanie finansowania na inwestycje w odnawialne źródła energii. Wytwarzanie energii w oparciu o źródła zero- i niskoemisyjne jest także jednym z celów programu Bezpieczeństwo strategiczne w BGK. Zaangażowanie banku w kwestie zrównoważonego rozwoju zostało ostatnio docenione przez agencję Sustainable Fitch, która w swoim ratingu ESG przyznała BGK ocenę „2” (w skali 1-5, gdzie „1” oznacza ocenę najlepszą).
Rozwój lądowej energetyki wiatrowej oznacza przyspieszenie polskiej transformacji energetycznej i szereg korzyści dla gospodarki – wzrost PKB, dodatkowe wpływy do samorządów, rozwój łańcuchów dostaw czy nowe miejsca pracy. Finansowanie takich projektów wpisuje się w misję BGK, jaką jest wspieranie zrównoważonego, społeczno-gospodarczego rozwoju Polski. Zwłaszcza w obecnej sytuacji geopolitycznej zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju poprzez budowę zeroemisyjnych źródeł energii, m.in. w technologii wiatrowej, jest bardzo istotne. Naszą rolą, jako polskiego banku rozwoju, jest wsparcie finansowania polskich firm, dzięki czemu wzrośnie udział OZE w miksie energetycznym naszego kraju – powiedział Dariusz Szwed, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.
W ubiegłym roku farmy wiatrowe odpowiadały za 13% łącznej mocy zainstalowanej w całym krajowym systemie elektroenergetycznym, zaś biorąc pod uwagę tylko odnawialne źródła energii było to 36%. Energia elektryczna generowana w nowoczesnych turbinach wiatrowych charakteryzuje się najniższym jednostkowym kosztem generacji (LCOE).
 
Źródło: BGK