Wznowienie moratorium pozaustawowego – Bank Pekao S.A. 18 stycznia rozpocznie przyjmowanie wniosków

Europejski Urząd Nadzoru Finansowego (EBA) 2 grudnia reaktywował moratorium pozaustawowe, czyli możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu w banku - tym razem dotyczy ona jedynie przedsiębiorców. Wznowienie moratorium jest reakcją EBA na skutki drugiej fali pandemii i związanych z nią restrykcji wprowadzonych w wielu państwach członkowskich UE. Wnioski będą przyjmowane od 18 stycznia, a rozpatrywane najpóźniej do 31 marca.


Wznowione moratorium zostało wypracowane pod patronatem Związku Banków Polskich przy współpracy zrzeszonych w nim banków w związku z utrzymującym się stanem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz reaktywacją wytycznych EBA z 2 grudnia 2020 r. Dotychczasowe moratorium pozaustawowe w rozumieniu wytycznych EBA obowiązywało do 30 września 2020 r.


Instrumenty pomocowe są dostępne dla przedsiębiorców uprawnionych do świadczeń z Tarczy Finansowej PFR 2.0, jednocześnie spełniających następujące kryteria:


1) W przypadku mikro i małych przedsiębiorców – opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek na dzień 29 lutego 2020 r. lub na dzień złożenia wniosku przez klienta nie przekracza 30 dni.


2) W zakresie średnich i dużych przedsiębiorców – posiadanie zdolności kredytowej na koniec 2019 r. i przejściowe pogorszenie sytuacji kredytobiorcy w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Ponadto, na dzień złożenia wniosku przez klienta nie złożono wobec niego wniosku o postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne i nie otwarto likwidacji przedsiębiorstwa, a także nie toczy się wobec niego postępowanie egzekucyjne.


Na jakich zasadach mogę zawiesić spłatę rat kredytu w Banku Pekao S.A.?


Dzięki wznowieniu moratorium, Bank Pekao S.A. na wniosek klienta może zawiesić spłatę rat kapitałowych, odsetkowych lub kapitałowo-odsetkowych i dokonać prolongaty spłaty. Wspomniane instrumenty pomocowe nie będą oferowane w stosunku do umów kredytowych zawartych po 13 marca 2020 r. Zawieszenie spłaty rat kredytu skutkuje zmianą harmonogramu spłaty kredytu, a w przypadku zawieszenia rat kapitałowo-odsetkowych bank nalicza odsetki za okres zawieszenia zgodnie z warunkami pierwotnej umowy kredytowej.


Zawieszenie spłat kredytu może wynieść do 3 miesięcy dla klientów, którzy skorzystali już z pierwotnego moratorium pozaustawowego oraz do 6 miesięcy dla klientów, którzy z niego dotychczas nie skorzystali.


Maksymalny okres zawieszenia rat kapitałowo-odsetkowych zawsze wynosi do 3 miesięcy.


Klienci mogą składać wnioski, odpowiednio o zawieszenie spłat rat albo prolongatę poprzez infolinię, bankowość elektroniczną, drogą mailową, u swojego Doradcy Klienta, bądź bezpośrednio w oddziale.


Wniosek należy złożyć na co najmniej 7 dni roboczych przed terminem płatności raty.

 

ING zaprasza na webinar „Jak skorzystać z Tarczy Finansowej PFR 2.0”

W najbliższych dnia przedsiębiorcy będą mogli wnioskować o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. Zapraszamy na spotkanie online, podczas którego eksperci ING omówią szczegóły nowego programu.

Zagadnienia, jakie zostaną poruszone podczas spotkania online to m.in.:

  • warunki przystąpienia do programu,
  • jakim branżom przysługuje wsparcie,
  • jak przygotować się do złożenia wniosku.

Webinar odbędzie się w najbliższą środę 13 stycznia, godz. 10-11:30.

Spotkanie poprowadzą przedstawiciele ING Banku Śląskiego: Wojciech Widenka, Mateusz Swarlik, Daniel Wiliński i Michał Mrohs.

Zapisy na spotkanie: https://ingkonferencjeonline.clickmeeting.com/tarcza-finansowa-pfr-2-0/register

Szczegółowe informacje o programie i warunki ubiegania się o subwencje są dostępne na stronach https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html#mmsp  i   www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa oraz na stronie banku www.ing.pl/tarcza2.

 

Klienci Banku Pekao mogą założyć firmę bez wychodzenia z domu

Zarejestrowanie działalności gospodarczej nie wymaga wizyty w urzędzie, a przedsiębiorcą można zostać nie opuszczając nawet swoich czterech kątów. Bank Pekao umożliwił klientom założenie firmy zdalnie, poprzez bankowość elektroniczną, rejestrując działalność w CEIDG.


Obecnie otwiera się około 25 tys. firm miesięcznie, z czego 11 tys. zdalnie. Co czwarta działalność zakładana jest online, z pomocą banku. Tego typu proces udostępnił niedawno swoim klientom Bank Pekao. Otwarcie firmy odbywa się w formie cyfrowej, bez konieczności wizyty w urzędzie. Klienci banku mogą złożyć wniosek o rejestrację jednoosobowej działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) razem z wnioskiem o konto firmowe w bankowości elektronicznej Pekao24. Cała procedura zajmuje kilkanaście minut, a dokumenty podpisywane są profilem zaufanym, zakładanym w procesie rejestracji działalności.


Jesteśmy jednym z nielicznych banków, który udostępnił swoim klientom zdalny proces rejestracji działalności gospodarczej. Zakładanie firmy za pośrednictwem banku jest bardzo proste, szybkie oraz - co najważniejsze - bezpłatne. Wniosek jest krótki, intuicyjny, zawiera pola wyboru oraz dodatkowe opisy i wyjaśniania. Wiele pól wypełnia się automatycznie, na podstawie danych klienta w banku. Możliwość podpisania go profilem zaufanym to dodatkowe udogodnienie – mówi Marcin Kołakowski Dyrektor Departamentu Klienta Biznesowego w Banku Pekao S.A.


W procesie zakładania firmy otwierany jest również rachunek bankowy, który zostanie aktywowany w momencie otrzymania z CEIDG potwierdzenia zarejestrowania i rozpoczęcia działalności. Potwierdzenie rejestracji firmy klient otrzymuje e-mailem i SMS-em najczęściej do dwóch godzin od złożenia wniosku. Następnie klientowi nadawany jest NIP, REGON, zgłaszany jest do ZUS oraz otwierane są dla niego produkty bankowe: Konto Przekorzystne Biznes, karta debetowa oraz ewentualne rachunki pomocnicze.


Usługa została przygotowana we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Ministerstwem Cyfryzacji. Skorzystać z niej mogą osoby fizyczne, będące klientami Banku Pekao S.A. i posiadające dostęp do bankowości elektronicznej Pekao24. Osoby, które nie są klientami banku, mogą skorzystać z rejestracji firmy po uzyskaniu dostępu do systemu Pekao24 w dowolnym oddziale banku.


Jeśli klient założy firmę przez Bank Pekao do końca marca, może skorzystać z promocji z możliwością otrzymania do 1100 zł premii z bonusów m.in. za rejestrację jednoosobowej działalności gospodarczej z wykorzystaniem Profilu zaufanego w bankowości elektronicznej Pekao24, za otwarcie konta zdalnie, zawarcie umowy na terminal płatniczy czy transakcje wymiany walut. Dodatkowo Bank Pekao oferuje bezpłatnie przez 12 miesięcy Konto Przekorzystne Biznes i wydaną do niego kartę debetową Mastercard.


Klienci Banku Pekao zyskali też nową platformę, skupiającą i prezentującą szereg rozwiązań finansowych, ułatwiających prowadzenie biznesu oraz zbiór przydatnych wskazówek dla właścicieli firm. Na stronie Wszystko w jednym miejscu przedsiębiorcy znajdą podpowiedzi korzystnych produktów i ciekawych usług dodanych, przedstawione w zależności od potrzeb mikrofirm, a także etapów ich rozwoju. Na platformie znajdują się także nowoczesne narzędzia i atrakcyjne oferty partnerów, takie jak usługi prawne czy pomoc informatyczna.

 

Ubyło dłużników, wzrosły długi - raport KRD

Pandemia wyraźnie uszczupliła finanse konsumentów i firm. Na koniec 2020 r. ich łączne zaległości, widniejące w bazie danych Krajowego Rejestru Długów, wyniosły ponad 59,2 mld zł i były o blisko 3,5 mld zł większe niż w 2019 r. Nieco zmalała natomiast liczba dłużników – jest ich 2 740 828, a więc o ponad 30 tys. mniej niż rok wcześniej. Koronawirus nie powiedział jednak jeszcze ostatniego słowa, co oznacza, że problemy z płatnościami mogą się pogłębiać.


Podsumowując miniony rok widać, że zawirowania w gospodarce i życiu społecznym wynikające z COVID-19, odcisnęły ślad w portfelach Polaków oraz na kontach firm. Oprócz tego, że przybyło zaległości, to zwiększyło się także średnie zadłużenie. W przypadku firm wzrosło od początku roku z 34 912 zł do 39 241 zł. Statystyczny dłużnik-konsument miał w Sylwestra do oddania 19 556 zł, a więc o 1154 zł więcej niż 1 stycznia 2020 roku.


– Od początku pandemii monitorujemy segment małych i średnich firm, które dominują w polskiej gospodarce. W naszym cyklicznym badaniu „KoronaBilans MŚP” przedsiębiorcy w listopadzie ocenili swoją sytuację ekonomiczną gorzej niż w październiku, a w najbliższych trzech miesiącach nie planują inwestycji ani wzrostu zatrudnienia. Ponadto ponieśli dodatkowe koszty na dezynfekcję miejsc pracy i ochronę pracowników, sięgające nawet 25 procent wydatków firm. To dla nich duże obciążenie – ocenia Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.


Wirus zainfekował portfele konsumentów


Dane KRD pokazują, że COVID-19 wyprowadził pieniądze z portfeli konsumentów. Na koniec 2020 r. ich zaległości wyniosły ponad 48 mld zł. To o prawie 2,4 mld zł więcej niż w 2019 r., kiedy było to 45,7 mld zł. Jednak w ciągu roku zadłużenie Polaków wahało się – w maju spadło o ok. miliard złotych, rosło do lipca, aby we wrześniu zmaleć. Później systematycznie zwiększało się już do końca roku, by w ostatnim miesiącu minionego roku znowu zmaleć o 751 mln zł.


Nieco zmalała natomiast liczba dłużników – jest ich 2 456 178, a więc o ponad 26 tys. mniej niż rok wcześniej. Nie zmieniły się proporcje płci – nadal to mężczyźni mają najwięcej niezapłaconych zobowiązań, tj. 34,8 mld zł wobec 13,2 mld zł kobiet.


Najwięcej do oddania mają osoby w wieku 46-55 lat – aż 14,6 mld zł i jest to o 608 mln zł więcej niż w 2019 r. Jednak największy skok zadłużenia widać w grupie 36-45 lat, gdzie przyrosło ono aż o 987 mln zł do poziomu 14,3 mld zł. To grono obciążone kredytami i ratami za sprzęt domowy, mające na utrzymaniu dzieci, co powoduje, że w obecnych warunkach rynkowych gorzej radzi sobie ze spłatą. Co ciekawe, spadło zadłużenie seniorów. Osoby powyżej 65 lat mają na swoim koncie 4,4 mld zł zobowiązań, choć jeszcze rok temu było to 4,5 mld zł, a więc o prawie miliard złotych.


Wydatki pod kontrolą, ale nie do końca


Jak wynika z badania „Barometr oszczędności”, przeprowadzonego w październiku 2020 r. przez IMAS International na zlecenie KRD, 38 proc. konsumentów mówi wprost, że ich sytuacja finansowa się pogorszyła. Rodacy starają się panować nad wydatkami – teraz 39 proc. osób kontroluje je mocniej niż wcześniej. Jednak ponad połowa nie zmieniła swojego podejścia do wydawania pieniędzy – zarządza nimi tak samo jak przed COVID-19.


– Podczas pandemii, kiedy na firmowym koncie liczy się każda złotówka, firmy są jeszcze bardziej skrupulatne niż wcześniej w dochodzeniu należności od konsumentów. Widzimy to w zleceniach, jakie do nas wpływają. To także sygnał dla dłużników, że firmy dbają o swoją płynność finansową i nie akceptują niepłacenia za sprzedane towary i usługi – mówi Jakub Kostecki, prezes Zarządu firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso.


Największe problemy finansowe mają mieszkańcy Śląska, którzy muszą oddać 6,8 mld zł. Drugie jest województwo mazowieckie, gdzie zaległości urosły do 6,7 mld zł, a trzecie – dolnośląskie z kwotą 4,5 mld zł.


Firmy się nie poddają


W roku 2020 zadłużenie przedsiębiorstw widniejące w bazie danych KRD wzrosło o 11 proc. do niemal 11,2 mld zł. Natomiast nieznacznie, bo o 3 786, zmniejszyła się liczba dłużników. Na koniec minionego roku w rejestrze figurowało 284 650 firm. Najgorzej sytuacja wygląda w sektorze jednoosobowych działalności gospodarczych. Nie uregulowały one ponad 6 mld zł, a więc o 917 mln zł więcej niż na koniec 2019 r.


– Ta grupa, choć najliczniejsza w polskiej gospodarce, ma najsłabszą pozycję na rynku. Właściciele JDG-ów często muszą czekać na zapłatę przez kontrahentów na końcu kolejki. Nie mają też zaplecza finansowego, więc każdy wstrzymany przelew od partnera biznesowego pogłębia problemy, a wręcz grozi paraliżem finansowym. Widać jednak, że JDG-i się nie poddają i mimo pandemii walczą. Pomogło im w tym finansowanie z tarcz antykryzysowych – tłumaczy Adam Łącki.


Przedsiębiorcy mało optymistyczni, ale liczą na lepszą przyszłość


Patrząc na zaległości przez pryzmat regionów, widać, że największe długi mają firmy z Mazowsza (2,2 mld zł). Za nimi jest Śląsk z 1,5 mld zł niezapłaconych zobowiązań, a podium zamyka województwo wielkopolskie z 1,1 mld zł długów.


Wg najnowszej edycji cyklicznego badania „KoronaBilans MŚP” już tylko 37 proc. firm pozytywne ocenia swoją aktualną sytuację finansową. To o 12 punktów procentowych mniej niż w poprzedniej fali badania. O 14 pp. (do 30 proc.) wzrosła natomiast grupa przedsiębiorców niezadowolonych ze swojego położenia ekonomicznego, a 40 proc. firm spodziewa się jego pogorszenia w najbliższych trzech miesiącach.


Mniej niż połowa (43 proc.) przedsiębiorców mówi, że jest w stanie funkcjonować bez pomocy państwa. 22 proc. uważa wręcz, że bez tego nie przetrwa. Oczekują oni przede wszystkim odroczenia lub umorzenia składek ZUS (85 proc.), dofinansowania zatrudnienia (70 proc.) i ulg podatkowych (52 proc.). Ponad 45 proc. z nich ma nadzieję na częściowe zniesienie lub złagodzenie obowiązujących obostrzeń.

Krajowy Rejestr Długów

 

Promocje dla nowych klientow Biznes w Banku Millennium

W ramach promocji Bank Millennium oferuje bezpłatne przez 24 miesiące prowadzenie konta Mój Biznes, konta walutowego oraz kartę kredytową dla nowych klientów segmentu Biznes. Bank proponuje też promocyjną stawkę za prowadzenie konta Biznes dla spółek. To wszystko bez konieczności spełniania dodatkowych warunków. Dodatkowo, w ramach kolejnej promocji, firmy mogą otrzymać premię w łącznej wysokości 500 zł za aktywne korzystanie z konta Mój Biznes.


Promocja „Zyskaj z kontem dla Biznesu” skierowana jest do nowych klientów segmentu Biznes tj. klientów, którzy w 2020 r. (w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020r.) nie posiadali rachunku rozliczeniowego w złotych dla Klientów segmentu Biznes. W ramach promocji:
- opłata miesięczna za prowadzenie Konta Mój Biznes w złotych wynosi 0 zł
- opłata miesięczna za prowadzenie Konta Biznes w złotych wynosi 9 zł
- opłata miesięczna za prowadzenie konta rozliczeniowego w EUR, USD, GBP CHF wynosi 0 zł
- opłaty za pierwszy i drugi rok użytkowania karty kredytowej Millennium VISA Business wynoszą 0 zł
Promocyjne warunki cenowe obowiązują bez konieczności spełniania dodatkowych warunków aktywności przez pełne 24 miesiące od podpisania umowy rachunku czy karty.


„Noworoczna promocja z kontem Mój Biznes” skierowana jest do nowych klientów segmentu Biznes będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą wpisanych do CEiDG.
W ramach promocji firma może zyskać premię w łącznej wysokości maksymalnie 500 zł. Jednorazową premię w wysokości 200 zł otrzyma, jeśli w każdym z 3 miesięcy kalendarzowych tj. marzec, kwiecień, maj 2021 r. spełni łącznie następujące warunki:

- wykona z rachunku Konto Mój Biznes jednorazowy przelew do ZUS w wysokości min. 250 zł lub
- dokona płatności kartą debetową wydaną do konta na kwotę min. 500 zł, oraz
- otrzyma na Konto Mój Biznes wpływy zewnętrzne w wysokości min. 1000 zł.

Dodatkowo może otrzymać jednorazową premię w wysokości 300 zł, jeśli w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2021 r. podpisze z Bankiem Millennium oraz Paytel SA umowę współpracy w zakresie najmu terminala płatniczego oraz wykonując tę umowę zapewni wpływy zewnętrzne z tytułu rozliczania transakcji opłacanych kartami w wysokości min. 1000 zł na Konto Mój Biznes.
Promocja „Zyskaj z kontem dla Biznesu” obowiązuje od 1 stycznia do zakończenia jej przez bank. O zakończeniu promocji Bank poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie www.bankmillennium.pl/biznes/rachunki-biezace, nie później niż siedem dni przed jej zakończeniem.

„Noworoczna promocja z kontem Mój Biznes” obowiązuje od 1 stycznia do 1 marca 2021 r. lub do osiągnięcia liczby 3000 Kont Mój Biznes otwartych w okresie promocji.
Regulaminy promocji dostępne są na stronie www.bankmillennium.pl oraz w placówkach banku. Promocje łączą się ze sobą.