Nest Bank podnosi oprocentowanie lokat

Nest Bank wprowadza lokatę na 7 miesięcy z oprocentowaniem nawet 2,4% oraz podnosi oprocentowanie dla wybranych okresów nowo zakładanych Nest Lokaty Lojalnej i Nest Lokaty Nowe Środki.

Nest Bank wprowadził 7 miesięczną Nest Lokatę Lojalną. Klient, otrzymuje oprocentowanie w wysokości 2,4% w skali roku, wybierając lokatę na okres: 7, 12, 18 lub 24 miesięcy.
Z Nest Lokaty Lojalnej może skorzystać zarówno obecny, jak i nowy klient indywidulany. Niezbędne jest natomiast posiadanie Nest Konta. Aby uzyskać promocyjne oprocentowanie na Nest Lokacie Lojalnej wystarczy spełniać tylko dwa warunki w trakcie obowiązywania lokaty: zapewniać comiesięczny wpływ wynagrodzenia na Nest Konto w wysokości min. 1000 zł oraz zaakceptować i utrzymać zgody marketingowe. W przypadku niespełnienia lub zaprzestania spełnienia któregokolwiek z warunków promocji, środki na lokacie będą oprocentowane według stawki 1,2% w skali roku od następnego dnia roboczego po stwierdzeniu przez Bank niespełnienia warunku promocji.
Nest Bank wprowadza również 7 miesięczną Nest Lokatę Nowe Środki oraz zmienia oprocentowanie dla wybranych okresów trwania lokaty (tabela przedstawia warianty oprocentowania lokaty w skali roku przy uwzględnieniu posiadania przez klienta rachunku bankowego („z Kontem”) w Nest Banku i wykorzystania go przy zakładaniu lokaty):
lokaty nowy.JPG
Szczegółowe informacje, regulamin oferty oraz oprocentowanie dla wszystkich oferowanych przez Bank okresów deponowania znajdują się na www.nestbank.pl  

Import węgla do Polski tańszy niż krajowe wydobycie

Chociaż Polska importuje obecnie coraz mniej węgla z Rosji, nie oznacza to, że zmniejszył się też ogół dostaw tego surowca do naszego kraju. Polski węgiel, który jest najdroższą ofertą na rynku, okazuje się też ostatnim wyborem. Taniej jest sprowadzić surowiec z giełdy – nawet z tak egzotycznych kierunków jak RPA, Australia, czy Kolumbia.

Węgiel ten jest importowany do Polski i okazuje się tańszy od tego, co oferują nasi górnicy. Wydobycie surowca w naszym kraju jest nieefektywne. Do tego polskie złoża znajdują się coraz głębiej – powiedział serwisowi eNewsroom Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny portalu BiznesAlert. – Wydobycie węgla kosztuje więc coraz więcej ze względów obiektywnych, czyli geologicznych. Dlatego rozwiązaniem tego problemu są bolesne reformy, które pozwolą dostosować nasz sektor do nowych, trudnych realiów – aby przetrwał na taką skalę, jak to tylko możliwe. Najgorszym rozwiązaniem jest zakłamywanie rzeczywistości przez polityków, którzy obiecują nawet kolejne 200 lat zużycia węgla w Polsce. Czasy dobrobytu w sektorze węglowym niewątpliwie dobiegły końca. Nie oznacza to jednak, że surowiec ten nie może przetrwać. Jeżeli pójdziemy w całkiem nowym, innowacyjnym kierunku, będzie on jeszcze przez wiele lat służył polskiej gospodarce – zapowiada Jakóbik.

Materiał video można pobrać bezpłatnie na portalu enewsroom.pl. Pobierz video

Polska 16. eksporterem obuwia na świecie

Kampania Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich
Przedsiębiorstw (EASME)


Polska jest 16. największym eksporterem obuwia na świecie z udziałem na poziomie 1,0%. W latach 2013–2017 eksport polskiego obuwia wzrósł o 86% z poziomu 0,7 mld EUR do 1,3 mld EUR wg danych International Trade Center. Polska zajmuje 7. pozycję pod względem wielkości produkcji w UE, z udziałem w rynku na poziomie 2,5%. Wyprzedzają nas jedynie Włochy, Hiszpania, Portugalia, Niemcy, Rumunia i Francja.


Prognozowany jest dalszy wzrost polskiego rynku w tempie 4,6% rocznie (CAGR2018–2021). Nasz kraj jest 5. największym pracodawcą tego sektora w UE – zapewniając miejsce pracy w branży obuwniczej niemal 18 tys. osób.


Produkcja obuwia w Polsce wyniosła w 2017 roku ponad 46 mln par – co plasuje Polskę na 40. pozycji wśród producentów obuwia na świecie. Wartość polskiego rynku obuwia w 2017 roku wyniosła blisko 3,3 mld Euro.W Polsce w sektorze obuwniczym w roku 2018 zarejestrowanych było 3 440 firm.


– Polskie obuwie jest bardzo cenione na świecie – ze względu na wysoką jakość i atrakcyjne wzornictwo. Jesteśmy uznanym eksporterem i mamy perspektywy na dalszy wzrost – tak sprzedaży w Polsce, jak i za granicą. Pomimo, iż utrzymanie konkurencyjności w sektorze jest trudne – ze względu na znaczący import z krajów trzecich – polski sektor obuwniczy stanowi atrakcyjne centrum zatrudnienia i budowania kariery dla młodych ludzi – mówi Marek Górecki, prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego.


Według danych z roku 2017, przemysł obuwniczy w Europie skupia ponad 21 tysięcy firm, które zapewniają zatrudnienie 278 tys. osób na różnych
stanowiskach. Rynek obuwia w Europie wygenerował w 2017 r. przychody w wysokości ponad 95 mld EUR – co sprawia, że obuwie jest drugim, tuż za odzieżą, najważniejszym segmentem mody w europejskiej branży detalicznej. Sektor tekstylny, odzieżowy, skórzany i obuwniczy (TCLF) to europejski potentat, źródło nowych trendów i innowacji. Szacuje się, że roczny obrót w Europie wynosi ponad 200 mld euro, a około 225 000 firm zatrudnia 2,2 miliona pracowników – z czego 66% to kobiety.


Polski sektor TCLF ma wciąż duży potencjał rozwoju – Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) oraz Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) prowadzą projekt mający na celu zwiększyć zatrudnienie w tym przemyśle. Celem kampanii finansowanej przez Komisję Europejską „Plan współpracy sektorowej w zakresie umiejętności. Rozwój kariery w sektorze tekstylnym/odzieżowym/skórzanym/obuwniczym” jest promowanie wśród osób poszukujących pracy – koncentrując się w szczególności na osobach do 30 roku życia – zatrudnienia w przemyśle TCLF, który wyróżnia się jako jeden z najbardziej strategicznych sektorów gospodarki UE. Ma on kluczowe znaczenie dla rozwoju innych dziedzin gospodarki, takich jak: budownictwo, rolnictwo, transport i drogownictwo oraz medycyna – jest też istotny dla zapewnienia bezpieczeństwa służb specjalnych i obronności kraju.


Kampania to seria wizyt, spotkań i dni otwartych w szkołach ogólnokształcących, zawodowych, firmach i stowarzyszeniach TCLF w krajach UE. Celem jest rozwój świadomości o spectrum działania sektora wśród potencjalnych nowych pracowników, studentów czy uczniów szkół. Grupa ekspertów pochodzących z każdego państwa członkowskiego odwiedzi szkoły i instytucje szkoleniowe, by zaprezentować sektor i odpowiedzieć na wszystkie pytania studentów oraz uczniów. Kampania ma na celu podniesienie świadomości na temat możliwości podjęcia pracy i rozwoju kariery w sektorach TCLF, a także poinformowanie o wysokim poziomie zatrudnienia, atrakcyjnym środowisku pracy i zrównoważonym rozwoju w tych sektorach przemysłu.


Więcej informacji o kampanii i projekcie na stronie www.openyourmind-tclf.eu.


Facebook:
https://www.facebook.com/openyourmindTCLF/


Instagram:
https://instagram.com/openyourmindtclf?igshid=7w83wzcbmxf

 

Ruszyła rekrutacja do programu stypendialnego „Klasa”. Fundacja BNP Paribas pomaga zdolnej młodzieży ze wsi i mniejszych miejscowości wejść w przyszłość na własnych warunkach

Od 14 lutego uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych mogą zgłaszać się do tegorocznej - już osiemnastej - edycji programu „Klasa”. Fundacja BNP Paribas zapewni możliwość nauki w renomowanych liceach w kraju 50 zdolnym, młodym ludziom z mniejszych miejscowości i wsi. Rekrutacja potrwa do 15 kwietnia 2020 roku.

„Klasa” to autorski program stypendialny Fundacji BNP Paribas, oferujący m.in. pełne wsparcie finansowe podczas 4 lat nauki w liceum oraz stypendium finansowe na I roku studiów. Do „Klasy” mogą dołączyć absolwenci szkół podstawowych z miejscowości o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 100 tys., będący w trudnej sytuacji materialnej (nie więcej niż 1200 zł dochodu na osobę w rodzinie). Kryterium udziału w programie są także osiągniecia szkolne (średnia ocen w I semestrze 8 klasy podstawowej to co najmniej 4,5), zaangażowanie w działania społeczne i opinia dyrektora lub wychowawcy o uczniu.

- Zdecydowaliśmy się wspierać młodzież z mniej zamożnych rodzin i spoza dużych ośrodków miejskich, ponieważ talent rozkłada się równomiernie, ale perspektywy i możliwości rozwoju niestety nie – mówi Kinga Pańczyszyn-Liśkiewicz, Prezes Zarządu Fundacji BNP Paribas. – Dzięki „Klasie” wyrównujemy szanse na starcie. Edukacja na najwyższym poziomie to kapitał, który procentuje przez całe późniejsze życie i powinien być dostępny dla każdego zdolnego ucznia. W tym momencie, w ramach „Klasy”, nasza Fundacja wspiera 111 stypendystów, a przez całe 18 lat do programu dołączyło 770 uczniów z prawie 350 miejscowości. Wszyscy absolwenci dostają się na studia wyższe – dodaje Kinga Pańczyszyn-Liśkiewicz.

W tym roku na kandydatów czeka 50 miejsc w 5 szkołach partnerskich: VII LO im. Juliusza Słowackiego w Warszawie, XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu, I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni oraz XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie. Każdy uczestnik programu ma zapewniony pobyt w internacie, wyżywienie, podręczniki i comiesięczne kieszonkowe, bierze udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach kulturalnych i zajęciach dodatkowych. Wszyscy są też pod stałą opieką wychowawcy i pedagogów. Dodatkowo, uczestniczą w integracyjnym obozie językowym w Warszawie (przed rozpoczęciem nauki w liceum) oraz w letnim obozie stypendystów (już w trakcie trwania nauki).

Celem programu „Klasa”, obok wyrównywania szans edukacyjnych, jest rozbudzanie aktywności społecznej i wrażliwości na otoczenie. Fundacja BNP Paribas zachęca wszystkich stypendystów do działań wolontariackich w ramach programu „Możesz na mnie polegać”, dzięki któremu mogą angażować się społecznie w wybrany przez siebie sposób. Młodzi ludzie bardzo chętnie dzielą się dobrem, które sami otrzymali. Od 2008 r. działa Stowarzyszenie Absolwentów „Klasa”, którego członkowie angażują się w działania społeczne, takie jak aktywizacja seniorów (akcja „Seniorzy z Klasą”) oraz wspierają się wzajemnie w dalszym rozwoju społecznym i edukacyjnym.

Formularz rekrutacyjny jest dostępny na stronie: https://www.bnpparibas.pl/fundacja.

Więcej informacji: Program stypendialny „Klasa”

W 2020 Polskę czeka stabilny rozwój gospodarczy, ale również wiele wyzwań

Styczeń to moment prognoz ekonomicznych na rozpoczynający się rok. U progu kolejnej dekady ekonomiści zapowiadają stabilność i nieprzerwany rozwój polskiej gospodarki. Oczywiście nie zapominają o wyzwaniach, którym w tym roku będziemy musieli stawiać czoła. Jedno z najważniejszych kryje się tuż za naszą zachodnią granicą. Spowalniająca gospodarka Niemiec już zaczęła wpływać na polski eksport – a zadaniem polskiego rządu jest odpowiednie zamortyzowanie strat, by nie ucierpiała na tym nasza gospodarka. Rok 2020 jest także kluczowy dla inwestycji realizowanych w Polsce z funduszy europejskich, gdyż czeka nas negocjowanie Umowy Partnerstwa. W niej zostaną zapisane cele, które Polski rząd zobowiąże się zrealizować za pomocą otrzymanych funduszy. Przed Polską stoją też wyzwania związane z globalnymi wydarzeniami – między innymi Brexitem i zagrożeniem klimatycznym.

– Polska gospodarka będzie się dobrze rozwijać w następnym roku, jednak przed politykami stoi kilka wyzwań. To między innymi kwestie nowej umowy handlowej z Wielką Brytanią – która będzie negocjowana po 31 stycznia, kiedy to Brytyjczycy oficjalnie wystąpią z Unii Europejskiej – powiedział serwisowi eNewsroom Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. – Będziemy musieli zadbać o polskich przedsiębiorców zarówno w okresie przejściowym, jak i po zawarciu nowych umów. Do tego dochodzą wyzwania związane z kwestiami polityki klimatycznej. W wyniku rosnącego zagrożenia klimatycznego czeka nas transformacja energetyczna, która poskutkuje wzrostem cen prądu i paliw. To może bardzo mocno odbić się na konkurencyjności polskiej gospodarki. Taka perspektywa na pewno wpłynie na decyzje polityczne, a także na przyszłe inwestycje przedsiębiorców – zapowiada Roszkowski.

Materiał video można pobrać bezpłatnie na portalu enewsroom.pl. Pobierz video

Copyright © 2018-2020 Finansovo.pl - Nowocześnie o finansach!. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.