Polecamy

Polacy o gospodarce – komentarz do wyników badania IBRiS dla Banku Millennium Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium

Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium


Na zlecenie Banku Millennium IBRiS zapytał Polaków o opinię, jak szybko po ustaniu epidemii polska gospodarka wróci do stanu sprzed epidemii koronawirusa.

Pytanie zadano dwukrotnie, z trzytygodniowym odstępem (pierwsza tura odbyła się w dniach 27-28 marca, a druga 17-18 kwietnia br.).


Druga runda badania wskazuje na nieznaczny spadek grupy optymistów (o 4,5 pkt. proc.), spodziewających się wygaszenia skutków pandemii w ciągu pół roku od jej ustania. Nie dziwi to biorąc pod uwagę rosnące skutki gospodarcze wywołane wprowadzonymi obostrzeniami i izolacją społeczną. Z drugiej strony, spadł też odsetek pesymistów oczekujących trwałego uszczerbku gospodarczego (spadek o blisko 7 pkt. proc.) co może wiązać się z wprowadzonymi przez rząd programami wsparcia gospodarki, a także mniejszą niż w wielu krajach UE skalą pandemii. Wzrosła natomiast grupa osób uważających, iż skutki pandemii wygasną w perspektywie roku.

To ciekawe wyniki, sugerujące, że Polacy stopniowo oswajają się z pandemią i po początkowym szoku, nastroje ulegają stabilizacji. Widzimy to także w Banku Millennium w danych dotyczących płatności kartowych i internetowych naszych klientów. Zamknięcie sklepów i izolacja społeczna przesunęły część konsumpcji do internetu. Polacy uczą się więc żyć z pandemią. Wartość płatności internetowych klientów Banku Millennium w drugim tygodniu kwietnia była dwa razy wyższa niż średnie miesięczne wydatki w roku 2019. Polacy zwiększyli też wydatki na np. ogród, co w warunkach izolacji może stanowić formę rozrywki. W wielu pozostałych kategoriach zakupowych, po załamaniu w połowie marca, spadki wyhamowały. Wciąż na bardzo niskim poziomie kształtuje się natomiast sprzedaż usług, która blokowana jest przez izolację społeczną. Skutki gospodarcze pandemii będą więc znaczne i w całym 2 kwartale oczekujemy, iż gospodarka skurczy się o 10% w porównaniu z rokiem ubiegłym. W drugiej połowie roku spodziewamy się odbudowy aktywności, jednak gospodarka do końca roku nie odrobi strat z okresu pandemii i dynamika PKB w całym roku wyniesie -3,5%.


Metryka badania: badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 27-28 marca oraz 17-18 kwietnia 2020 r. na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie pełnoletnich Polaków (n = 1100). Technika badawcza: CATI, próba losowo – kwotowa, stanowiąca liczebną reprezentację cech demograficznych dla ogółu mieszkańców Polski (dane wg GUS).