Polecamy

Gwarancja Biznesmax - również dla kredytów obrotowych

Gwarancja Biznesmax stanowiąca do tej pory zabezpieczenie kredytów nieodnawialnych w sektorze MSP obecnie dedykowana jest również zabezpieczeniu kredytów odnawialnych.


W związku z obecną sytuacją na rynką spowodowaną epidemią COVID 19 Bank Gospodarstwa Krajowego umożliwia zastosowanie gwarancji dla kredytu w rachunku bieżącym udzielonego do końca bieżącego roku.
Gwarancja jest bezpłatna i udzielana w ramach Funduszu Gwarancyjnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR). Ponadto, wykorzystanie tej gwarancji przy zabezpieczeniu kredytu umożliwia refundację zapłaconych odsetek.
Gwarancja zabezpiecza 80% ekspozycji kredytowej, obejmuje okres 39 miesięcy dla zabezpieczenia kredytów odnawialnych a jej maksymalna kwota to 2,5 MLN EUR.

Szczegóły dotyczące możliwości objęcia kredytu gwarancją dostępne są na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego: https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-biznesmax/