Polecamy

Subwencje PFR dla firm w ING

ING Bank Śląski przystąpił do obsługi programu „Tarcza Finansowa PFR" dla mikro, małych i średnich firm. W ciągu kilku najbliższych dni klienci banku będą mogli złożyć wniosek o subwencję Polskiego Funduszu Rozwoju dla swoich przedsiębiorstw.

ING Bank Śląski umożliwi klientom składanie wniosków o subwencje przez system bankowości internetowej: Moje ING dla mikro i małych firm oraz ING Business dla firm prowadzących pełną księgowość. Po poprawnym wypełnieniu i podpisaniu wniosku (wraz z umową) w systemie bankowości elektronicznej, zostaje on przesłany przez KIR do PFR, który podejmuje decyzję o przyznaniu subwencji lub odrzuceniu wniosku. Informacja o decyzji jest przekazana w systemie bankowości elektronicznej. Bank po otrzymaniu środków z PFR przelewa przyznaną kwotę na rachunek firmowy.

Z subwencji będą mogły skorzystać firmy, które dotknął spadek przychodów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z COVID-19.

O wsparcie mogą się ubiegać mikrofirmy zatrudniające od 1 do 9 pracowników mające roczny obrót lub sumę bilansowa w wysokości nie przekraczającej 2 mln euro oraz małe i średnie firmy, zatrudniające do 249 pracowników o rocznym obrocie do 50 mln euro lub sumie bilansowej nie wyższej niż 43 mln euro.

Maksymalna kwota subwencji dla mikrofirm zależy od skali spadku przychodów oraz liczby zatrudnionych i wynosić może do 324 tys. zł. W przypadku firm z sektora MŚP kwota wsparcia stanowi 4%, 6% lub 8% sprzedaży rocznej w zależności od skali spadku sprzedaży do maksymalnie 3,5 mln zł.

Przyznaną subwencję firma może przeznaczyć na:

  • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej,
  • poprawienie płynności finansowej swojej firmy,
  • zrekompensowanie szkód poniesionych w wyniku pandemii,
  • ochronę miejsc pracy,
  • spłaty zaciągniętych kredytów, z zastrzeżeniem, że na ten cel może zostać przeznaczone maksymalnie 25% wysokości otrzymanej subwencji.

Spłata subwencji rozpocznie się po 12 miesiącach od dnia wypłaty finansowania. W zależności od spełnienia określonych warunków, kwota spłaty może wynosić od 25% do 100% udzielonego wsparcia.

Duże przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 250 osób lub mające obrót powyżej 50 mln euro albo sumę bilansową powyżej 43 mln euro wnioskują o subwencję bezpośrednio w Polskim Funduszu Rozwoju.

Program Tarcza Finansowa PFR jest finansowany i realizowany przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. Jest programem wsparcia o wartości 100 mld złotych kierowanym do mikrofirm oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Głównym celem Programu jest udostępnienie finansowania na preferencyjnych warunkach, w znacznej części bezzwrotnego, dla zapewnienia płynności i stabilności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce w związku ze skutkami pandemii COVID-19.

Szczegółowe informacje o programie i warunki ubiegania się o subwencje są dostępne na stronie www.ing.pl/pfr oraz stronach www.pfr.pl/tarcza oraz www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa lub pod numerem telefonu: 32 357 47 41 (w godzinach 8:00 – 20:00).

ING Bank Śląski jest jednym z największych banków w Polsce. Świadczy pełen zakres usług finansowych dla klientów indywidualnych, przedsiębiorców oraz dużych firm. Klienci mają wielokanałowy dostęp do banku zarówno przez bankowość internetową i mobilną, jak i ogólnopolską sieć nowoczesnych placówek bankowych. W skład grupy kapitałowej ING Banku Śląskiego wchodzą spółki, które wspierają rozwój biznesu, w tym m.in. usługi leasingowe oraz faktoringowe.