Polecamy

Nest Bank będzie przyjmował wnioski o finansowanie w ramach Tarczy Finansowej PFR dla firm i pracowników

Nest Bank jest jednym z banków, które już wkrótce rozpoczną przyjmowanie wniosków w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla firm i pracowników. Program skierowany jest do około 670 tys. polskich przedsiębiorców. Jego głównym celem jest ochrona miejsc pracy przez wspieranie firm w okresie zakłóceń w gospodarce związanych z COVID-19. Łączna wartość programu to 100 mld złotych, z czego 75 mld trafi do mikro, małych i średnich firm.

Tarcza Finansowa PFR dla firm i pracowników jest programem rządowym, w którym podstawą wsparcia są subwencje finansowe. Po spełnieniu warunków zawartych w programie środki finansowe będą w części bezzwrotne – aż do 75% otrzymanej subwencji może nie podlegać zwrotowi.
 
Przechwytywanie.JPG
 
W poniedziałek 27 kwietnia wieczorem program uzyskał notyfikację Komisji Europejskiej, co było ostatnim wymaganym krokiem do jego uruchomienia. Po technicznym wdrożeniu ostatnich zaleceń Komisji Europejskiej przyjmowanie wniosków rozpocznie się w ciągu kolejnych kilku dni. PFR zastrzega, że niektóre zapisy w programie mogą ulec zmianie.
 
O przyznanie subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR mikro, małe i średnie firmy mogą wnioskować za pośrednictwem banków. Natomiast duże firmy będą mogły skorzystać z kilku rodzajów finansowania dostępnego bezpośrednio w Polskim Funduszu Rozwoju. Budżet przeznaczony na MSP to 50 mld, na mikrofirmy przewidziano 25 mld. Subwencje będą przyznawane do wyczerpania puli, obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń.
 
Finansowanie dla mikrofirm i MŚP opiera się na nieoprocentowanych subwencjach finansowych, dostępnych w bankach komercyjnych i spółdzielczych, które przystąpiły do programu. Jeżeli po 12 miesiącach od uzyskania subwencji firma spełni określone kryteria, przede wszystkim utrzyma działalność i utrzyma zatrudnienie, to może ubiegać się o umorzenie 75 proc. wartości subwencji.
Aby zakwalifikować się do programu firma musi m.in. posiadać przynajmniej 1 pracownika (poza właścicielem) i wykazać spadek przychodów po 1 lutego 2020 r. o minimum 25% (szczegółowe kryteria dostępne są na stronach PFR www.pfr.pl/tarcza)
W program Tarcza Finansowa PFR zaangażowanych jest większość banków działających w Polsce w tym Nest Bank  – W trudnej sytuacji związanej z COVID-19 wszelkie formy wsparcia są szczególnie potrzebne mikro i małym przedsiębiorstwom. Jesteśmy bankiem wyspecjalizowanym w obsłudze tego sektora firm. Dlatego aktywnie uczestniczymy zarówno w Programie Tarcza Finansowa PFR, jak i pozostałych inicjatywach wpierających przedsiębiorców. Nasi klienci będą mogli już wkrótce składać wnioski o wsparcie z Tarczy Finansowej PFR bezpośrednio w bankowości elektronicznej. Opracowaliśmy dla nich szczegółowy zbiór informacji, aby już dziś mogli się do tego przygotować  – mówi Agnieszka Porębska-Kość, Członek Zarządu Nest Banku
 
Wniosek o wsparcie będzie można złożyć wyłącznie poprzez system bankowości elektronicznej. Wszystkie informacje niezbędne do złożenia wniosku w Nest Banku można znaleźć tutaj: Nest Bank tarcza finansowa PFR
Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy przygotować dane:

- liczba zatrudnionych pracowników zgłoszonych do ZUS i US (w tym na umowy cywilnoprawne) w przeliczeniu na pełen etat na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku w 2020 r.  
- wysokość obrotów w 2019 r. oraz wysokość obrotów w miesiącach rozliczonych w 2020 r., w szczególności miesięcy dla których będzie wskazywany spadek obrotów po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedzającego dla firm prowadzących działalność całoroczną bądź analogicznego miesiąca w roku 2019 r. dla firm prowadzących działalność sezonową.  

Powyższe informacje pozwolą zakwalifikować przedsiębiorstwo do grupy mikro lub małych i średnich, a także wyliczyć należną kwotę subwencji.
 
Podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji  oraz jej wysokość, są rejestry publiczne. Ważne jest, aby przedsiębiorca, ubiegający się o jej przyznanie złożył deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów. Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku warto zapoznać się również z informacjami zamieszczonymi na stronie www.pfr.pl, gdzie szczegółowo opisane są zasady Tarczy Finansowej PFR.