Polecamy

Wnioski o subwencje z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju będą dostępne w Santander Bank Polska

Klienci firmowi Santander Bank Polska już wkrótce będą mogli składać wnioski o subwencje przewidziane w programie „Tarcza Finansowa PFR dla firm i pracowników”. Cały proces będzie realizowany przez bankowość internetową dla firm banku. Bank udostępnia również specjalny serwis www.santander.pl/tarczapfr, na którym znajduje się m.in. kalkulator umożliwiający oszacowanie kwoty subwencji.

Program Tarcza Finansowa PFR dla firm i pracowników jest skierowany do ponad 670 tys. polskich przedsiębiorstw. Jego celem jest przekazanie na preferencyjnych warunkach 100 mld zł. subwencji finansowych firmom zagrożonym utratą płynności finansowej oraz koniecznością redukcji zatrudnienia. Z tarczy korzystać mogą zarówno mikro przedsiębiorstwa (zatrudniające od 1 do 9 pracowników (bez właściciela), których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro), jak i małe i średnie firmy (zatrudniające do 249 pracowników, których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro). Subwencje są przeznaczone dla firm, których przychody spadły przynajmniej o 25%, w związku z COVID-19.

Decyzja Komisji Europejskiej umożliwiła start subwencji finansowych dla mikro, małych i średnich firm w kwocie 75 mld zł. Co ważne, po spełnieniu warunków określonych w programie, nawet 75% kwoty finansowania może być pomocą bezzwrotną. Po technicznym wdrożeniu ostatnich zaleceń KE przyjmowanie wniosków rozpocznie się w ciągu kolejnych kilku dni.

Duże firmy, o skonsolidowanej sumie bilansowej powyżej 43 mln EUR, będą mogły korzystać z rozwiązań zaproponowanych przez PFR na indywidualnie ustalanych warunkach. Wnioski o finansowanie dla dużych przedsiębiorstw dostępne będą na stronie PFR.

- Obecna, bezprecedensowa sytuacja gospodarcza, w której znalazły się małe, średnie i duże przedsiębiorstwa wymaga nadzwyczajnych działań i szybkich, ponadstandardowych rozwiązań. Rozmawiamy z naszymi klientami, na bieżąco analizujemy ich sytuację płynnościową i wiemy, że liczy się dla nich każde wsparcie w utrzymaniu firmy. Wkrótce, także przy udziale naszego banku, trafi do nich ogromny program pomocowy PFR, który pomoże utrzymać wiele firm i miejsc pracy. Nasi klienci za kilka dni będą mogli składać wnioski o subwencje w bankowości internetowej dla firm, z której na co dzień korzystają w naszym banku. – powiedział Michał Gajewski, prezes zarządu Santander Bank Polska

Wnioski o udzielenie wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR będzie można składać przez usługi bankowości internetowej dla firm w Santander Bank Polska. Bank będzie pośredniczyć w zawieraniu umowy z klientami i realizować wypłaty, a sam wniosek, odwołania i reklamacje będą rozpatrywane przez Polski Fundusz Rozwoju.

Aby móc sprawnie złożyć wniosek należy przygotować dane rejestrowe firmy, ale także informacje o liczbie zatrudnionych (etaty) oraz przychodach. W przypadku firm z wieloosobową reprezentacją ważne jest, aby osoba składająca wniosek miała w chwili jego wysyłki (oraz zawierania umowy) odpowiednie pełnomocnictwa.

Wniosek będzie weryfikowany przez PFR na podstawie danych z banków (identyfikacja), ZUS (zatrudnienie) i Ministerstwa Finansów (m.in. przychód ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla MŚP) i na tej podstawie obliczana będzie wysokość subwencji. Ważne, aby wnioskujący o subwencję złożyli deklarację VAT, co pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów.

Decyzja o wysokości przyznanej subwencji będzie podejmowana przez PFR. Jeśli przyznana dotacja będzie niższa niż wnioskowana, PFR, za pośrednictwem banku, poinformuje o przyczynie takiej decyzji. Od 11 maja w bankowości internetowej dla firm możliwe będzie także złożenie odwołania (rozpatrywanego przez PFR), wnioskujący będzie miał na to 2 miesiące liczone od dnia wydania decyzji.  

Zdolność kredytowa nie jest warunkiem udzielenia wsparcia. Wnioskowanie o subwencje jest bezpłatne, bank nie pobierze żadnych opłat za obsługę tego procesu.

Na stronie www.santander.pl/tarczapfr klienci mogą skorzystać z kalkulatora subwencji, aby wyliczyć szacunkową kwotę dotacji. Dostępne są tam także materiały informacyjne. Klienci mogą też liczyć na pomoc doradców przy wypełnianiu i składaniu dokumentów.

Program Tarcza Finansowa PFR jest finansowany i realizowany przez Polski Fundusz Rozwoju. Szczegółowe, aktualne informacje dostępne są na www.pfr.pl/tarcza

Znacznie więcej dla firm

Santander Bank Polska przygotował także wiele innych rozwiązań dla firm, które mają wspierać przedsiębiorców w tym trudnym okresie.

Firmy mogą wnioskować o karencję w spłacie rat kapitałowych kredytów na 3 lub 6 miesięcy (w zależności od terminu spłaty oraz decyzji klienta), a także o karencję w zawartych umowach faktoringowych i leasingowych. Posiadaczom kredytów w rachunku bieżącym bank odracza spłatę na minimum kolejne 2 miesiące, można także wnioskować o zawieszenie limitu malejącego. Klienci mogą korzystać z kredytów z gwarancją de minimis, stanowiącą nawet do 80 % finansowania, a także  z Funduszu Gwarancji Płynnościowych BGK dla największych przedsiębiorstw. Bank wystawia również e-Gwarancje, dostępne zdalnie, przez bankowość elektroniczną iBiznes24.

Przedsiębiorcy mogą korzystać także z innych rozwiązań pomocowych, informacje o proponowanych udogodnieniach dostępne są na https://www.santander.pl/koronawirus-aktualne-informacje-banku