Polecamy

Wniosek o subwencję z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dziś od godziny 18.00 dostępny w bankowości internetowej dla firm Santander Bank Polska

Od dziś (29.04), od godziny 18.00 w bankowości internetowej dla firm klienci Santander Bank Polska mogą złożyć wniosek o subwencję finansową przewidzianą w Tarczy Finansowej PFR. Bank udostępnia również specjalny serwis www.santander.pl/tarczapfr, na którym znajduje się m.in. kalkulator umożliwiający oszacowanie kwoty subwencji oraz informacje o wnioskowaniu.

Kto może składać wnioski?

Wnioski mogą składać mikro, małe i średnie firmy (zatrudniające od 1 do 249 pracowników), którym przynajmniej o 25% spadły przychody w związku z COVID-19. Duże przedsiębiorstwa, o skonsolidowanej sumie bilansowej powyżej 43 mln euro mogą wnioskować o rozwiązania pomocowe bezpośrednio w Polskim Funduszu Rozwoju („PFR”).

Do mikro, małych i średnich firm trafią subwencje o wartości 75 mld zł., z czego nawet 75% może być pomocą bezzwrotną, po spełnieniu odpowiednich warunków.

W kilku prostych krokach

Klienci korzystający z usług bankowości elektronicznej Mini Firma internet lub Moja Firma Plus internet znajdą odpowiedni wniosek w zakładce Twoje Sprawy. Klienci korzystający z bankowości elektronicznej iBiznes24 internet znajdą go, klikając w Obsługa klienta, następnie Wnioski -> Rejestracja -> Tarcza Finansowa PFR (wniosek Obsługowy). We wniosku należy podać między innymi wysokość obrotów gospodarczych w wybranych miesiącach oraz liczbę zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełen etat. Bank poinformuje swoich klientów o wydanej przez PFR decyzji oraz kwocie przyznanego finansowania. Procedura wnioskowania o subwencję jest zautomatyzowana i realizowana drogą elektroniczną.

Bezpłatne wnioskowanie o subwencje

Wniosek będzie weryfikowany przez PFR w oparciu o warunki Programu, na podstawie m.in danych z ZUS (zatrudnienie), Ministerstwa Finansów (m.in. przychód ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla MŚP) i na tej podstawie PFR wyliczy wysokość subwencji. Ważne, aby wnioskujący o subwencję złożyli deklarację VAT, co pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów.

Bank będzie pośredniczyć w zawieraniu umowy z klientami i realizować wypłaty, a sam wniosek, odwołania i reklamacje będą rozpatrywane przez Polski Fundusz Rozwoju. Ewentualne odwołanie także będzie można złożyć w bankowości internetowej dla firm Santander Bank Polska.

Zdolność kredytowa nie jest warunkiem udzielenia wsparcia. Wnioskowanie o subwencje jest bezpłatne, bank nie pobierze żadnych opłat za obsługę tego procesu.

Na co można przeznaczyć wsparcie?

Firmy będą mogły przeznaczyć subwencje na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej: m.in. większość kosztów stałych i codziennych niezbędnych dla prowadzonej działalności, wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, opłacenie czynszu, spełnienie świadczeń z umów zawartych z kontrahentami. Z subwencji można również spłacać kredyty, przy czym na przedterminową spłatę kredytów maksymalnie można przeznaczyć do 25% wysokości otrzymanego wsparcia. Dodatkowo, finansowanie z Tarczy PFR można łączyć z innymi rodzajami wsparcia związanymi z COVID-19, takimi jak zwolnienie ze składek ZUS i świadczenie postojowe.

Program Tarcza Finansowa PFR jest finansowany i realizowany przez Polski Fundusz Rozwoju. Szczegółowe, aktualne informacje dostępne są na www.pfr.pl/tarczapfr