Polecamy

Elektroniczny podpis kwalifikowany dla firm w ING

System ING Business pozwala na pełną obsługę rachunku firmowego, w tym podpisywanie wszelkiej dokumentacji bankowej i wniosków, bez wizyty w placówce czy spotkania z doradcą bankowym. ING Bank Śląski umożliwił teraz składanie podpisów również za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego.

Elektroniczny podpis kwalifikowany pozwala klientom firmowym ING – średnim i dużym firmom oraz korporacjom, nie posiadającym reprezentacji w systemie bankowości internetowej ING Business lub nie korzystającym z niego, podpisywać dokumenty w sposób zdalny, bez konieczności spotykania się z doradcą, składania podpisu w placówce banku czy w obecności kuriera. Udostępnione rozwiązanie pozwala przesyłać podpisane w ten sposób dokumenty  wiadomością w systemie ING Business lub zwykłym emailem. To bezpieczna, pewna i w pełni elektroniczna forma podpisywania większości dokumentów, zarówno dla klienta, jak i dla banku.

Nowa usługa jest też ułatwieniem dla klientów ubiegających się o finansowanie. Dotychczas klienci firmowi mogli zdalnie podpisywać umowy w procesie kredytowym za pośrednictwem systemu bankowości internetowej, a dokumenty zabezpieczeń do banku dostarczać za pomocą kuriera. Obecnie większość dokumentów zabezpieczeń klienci mogą podpisywać elektronicznym podpisem kwalifikowanym na dokumentach kredytowych, bez konieczności angażowania kuriera lub wizyty w banku.

Dokumenty, pod którymi klienci ING mogą złożyć elektroniczny podpis kwalifikowany to:

  • umowy, aneksy oraz ich załączniki,
  • większość dokumentów zabezpieczeń,
  • dyspozycje, wnioski,
  • pozostałe dokumenty, na których wymagany jest podpis reprezentacji klienta.

Wyjątkiem są tylko dokumenty, dla których prawo zastrzega formę szczególną np. akt notarialny.

Elektroniczny podpis kwalifikowany posiada moc prawną podpisu własnoręcznego i umożliwia jednoznaczną identyfikację osoby, która go złożyła. Dzięki temu dyspozycja podpisana elektronicznie przez reprezentanta firmy jest tożsama z dyspozycją złożoną w wersji papierowej.

 

Elektroniczny podpis kwalifikowany jest stosowany w ING Banku Śląskim od 2015 roku do wystawiania e-gwarancji – szybkiej, wygodnej i najtańszej formy gwarancji bankowej. Dokument taki wystawiony w formie pliku PDF i opatrzony bezpiecznym podpisem kwalifikowanym reprezentantów banku jest traktowany na równi z gwarancją papierową.