Polecamy

ING w Diversity & Inclusion Rating

ING Bank Śląski po raz drugi znalazł się w składzie Diversity & Inclusion Rating. Najnowsze zestawienie liderów zarządzania różnorodnością ogłoszono 29 maja br. w ramach Miesiąca Różnorodności. 

Staramy się traktować różnorodność i włączanie jako coś zupełnie naturalnego, przypisanego do rozwoju naszej organizacji.  I nie chodzi tu tylko o stwarzanie atrakcyjnych warunków pracy z uwzględnieniem całej naszej różnorodności ale przede wszystkim o otwarcie się na nią z poziomu serca i zrozumienia – powiedziała Joanna Erdman, wiceprezes ING Banku Śląskiego.

Diversity&Inclusion Rating to inicjatywa Forum Odpowiedzialnego Biznesu, która powstała przy współpracy ekspertów i ekspertek Deloitte Polska. To narzędzie zaprojektowane by mierzyć poziom zaawansowania firmy w procesie budowania włączającej organizacji. Obejmuje cztery obszary tematyczne: podstawy zarządcze, programy działań, wskaźniki rezultatów, budowanie zaangażowania. 

ING Bank Śląski, jako partner strategiczny Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Sygnatariusz Karty Różnorodności, angażuje się w działania na rzecz odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju. Jako lider odpowiedzialnego biznesu przyczynia siędo szerzenia idei odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Obecnie grono Partnerów Strategicznych FOB to już ponad 60 firm z całej Polski.

Więcej tu:  http://odpowiedzialnybiznes.pl/karta-roznorodnosci/rating/