Polecamy

Obligacje z gwarancją skarbu państwa w Moim ING

ING Bank Śląski udostępnił w Moim ING prosty proces zakupu notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych obligacji z gwarancją skarbu państwa.

Obligacje skarbowe można zakupić poprzez konto maklerskie, dostępne w Moim ING.

Po zalogowaniu na konto maklerskie wystarczy wybrać zakładkę Obligacje. Przy zakupie prezentowane są najważniejsze informacje dotyczące obligacji, w tym prognoza zysku jaki można osiągnąć trzymając te obligacje do terminu wykupu.

Dla tych, którzy chcą pogłębić wiedzę na temat obligacji bank przygotował film:

https://youtu.be/5Gi1WdrZx0g