Polecamy

ING Bank Śląski na pierwszym miejscu odpowiedzialnych społecznie firm

W tym roku ING Bank Śląski znalazł się na podium Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Bank zajął pierwsze miejsce zarówno w kategorii bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy, jak i w klasyfikacji generalnej. Tym samym bank jest w czołówce polskich spółek, które są najbardziej zaawansowane w zakresie stosowania najlepszych praktyk CSR. 

Ranking Odpowiedzialnych Firm to zestawienie największych spółek w Polsce, ocenianych pod względem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). W tym roku odbyła się już 14. edycja rankingu. Wzięło w niej udział prawie 70 organizacji, które odpowiadały na pytania z zakresu etycznej kultury organizacyjnej, zrównoważonego zarządzania, pozytywnego wpływu oraz wybranych wskaźników odpowiedzialności.

Lider odpowiedzialnego biznesu to jednocześnie zaszczytny i zobowiązujący tytuł. Bardzo się z niego cieszymy! Za tym sukcesem stoi nasza długoletnia aktywność, spójność celów i  zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju. Chciałabym podkreślić, że to również zasługa wielu naszych koleżanek i kolegów z ING, którzy na co dzień poprzez swoją pracę budują odpowiedzialny biznes i realizują naszą strategię zrównoważonego rozwoju Joanna Dymna-Oszek, Dyrektor Biura Zarządu ING Banku Śląskiego

Za weryfikację wyników odpowiedzialni byli eksperci z firmy Deloitte. Pełne wyniki tegorocznego zestawienia znajdują się na stronie  Rankingu Odpowiedzialnych Firm.

Coroczna obecność ING Banku Śląskiego w rankingu potwierdza, że społeczna odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój są wpisane w codzienną działalność zarówno biznesową, jak i pozabiznesową banku oraz stanowią nieodłączny element jego strategii. Potwierdzeniem tego jest przyjęta Strategia Zrównoważonego Rozwoju, którą bank realizuje w 3 kluczowych obszarach: #ING dla przedsiębiorczych, #ING dla równych szans, #ING dla klimatu.

O odpowiedzialnym biznesie prowadzonym w ING Banku Śląskim więcej na stronie  banku.