Polecamy

Życie i zdrowie – dopasowane ubezpieczenie dla klientów Santander Bank Polska

Epidemia koronawirusa i jej społeczno-ekonomiczne konsekwencje sprawiły, że coraz bardziej obawiamy się o zdrowie swoje i bliskich. Dlatego też Santander Bank Polska wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów z ofertą elastycznego i kompleksowego ubezpieczenia „Życie i zdrowie” od Santander Aviva. Ubezpieczenie jest dostępne zdalnie w Santander Internet.

Odpowiednio skonstruowana polisa ubezpieczeniowa to źródło spokoju, szczególnie w czasach tak niepewnych jak obecne. Dlatego też, rewidując wydatki w domowym budżecie, nie warto z niej rezygnować. Zwłaszcza, że ubezpieczenie może dawać szeroką ochronę. Stanowi też niewielki koszt, jeśli tylko jest właściwie dobrane do potrzeb i możliwości klienta.

Takie dopasowanie do potrzeb klienta stanowi ideę nowego, oferowanego przez Santander Bank Polska ubezpieczenia „Życie i zdrowie”. Produkt ten może, między innymi, zapewnić klientom niezbędne zabezpieczenie finansowe, a także doraźną pomoc w razie poważnej choroby czy nieszczęśliwego wypadku. W prosty i wygodny sposób umożliwia też ubezpieczenie dzieci.


- Pandemia COVID-19 była dla wszystkich zaskoczeniem, a jej skutkiem jest m.in. niepewność w wielu obszarach naszego życia. W tej sytuacji, naszą ambicją jest więc zapewnienie przejrzystego i łatwo dostępnego rozwiązania, które pozwoli poprawić poczucie bezpieczeństwa klientów – mówi Joanna Borysiewicz, Lider Tribe’u Bancassurance.


Podstawę i obligatoryjny element ubezpieczenia stanowi pakiet na życie. Może on zapewnić wsparcie finansowe bliskim osobom ubezpieczonego, w przypadku jego śmierci, również na skutek COVID-19.
Do pakietu można dołączyć, w dowolnej konfiguracji:


- pakiet zdrowotny, który może zapewnić wsparcie finansowe i pakiet usług assistance na
wypadek poważnych zachorowań,

- pakiet szpitalny, który umożliwia wsparcie finansowe na wypadek pobytu w szpitalu, niezależnie
od przyczyny,

- pakiet wypadkowy - ubezpieczenie na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków,

- pakiet dla dziecka - ubezpieczenie wszystkich dzieci (do 18 roku życia) ubezpieczonego, na
wypadek następstw wypadków, w ramach jednej składki, które może zapewnić rekompensatę
finansową, niezbędną rehabilitację i transport do szpitala, a także korepetycje, które pomogą
zachować ciągłość edukacji.

Oferta Życie i zdrowie to de facto zabezpieczenie kilku potrzeb w ramach jednej polisy. A oprócz kompleksowej i szerokiej ochrony proponujemy wyjątkowe rozwiązania, takie jak zestaw bezpłatnych, profilaktycznych badań zdrowotnych – wyjaśnia Wioletta Macnar, Prezes Zarządu Santander Aviva.
Ubezpieczenie, można kupić bez wychodzenia z domu. Jest ono dostępne dla każdego klienta pomiędzy 18. a 60. rokiem życia, który mieszka w Polsce i ma dostęp do bankowości elektronicznej Santander Internet. W polisie można dopasować elastycznie zakres ochrony ubezpieczeniowej do
własnych potrzeb i wybrać te rozwiązania, które nas interesują. Klient może na bieżąco monitorować
wysokość składki polisy, która jest obliczana na podstawie m.in. wieku klienta oraz wybranych przez
klienta opcji ubezpieczeniowych.
Po odpowiednim dopasowaniu wariantów ubezpieczenia, klienci w prosty sposób mogą kupić polisę w bankowości elektronicznej Santander internet. Cenę ubezpieczenia można dopasować do swoich możliwości finansowych, a składkę wygodnie płacić co miesiąc.


Disclaimer
Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Umowy ubezpieczenia Życie i zdrowie świadczona jest przez Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (Santander Aviva TUŻ). Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia określające m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, Dokument zawierający informacje o produkcie
ubezpieczeniowym i Informacje dodatkowe, stanowiące łącznie kartę produktu, dostępne są w placówkach Santander Bank Polska S.A. oraz na santander.pl. Informacja o wysokości składki ubezpieczeniowej dostępna jest po zalogowaniu do bankowości internetowej Santander internet, na infolinii oraz w placówkach Santander Bank Polska S.A. Bank jest agentem ubezpieczeniowym Santander Aviva TUŻ wpisanym do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych
pod nr 11135943/A. Dla wszystkich wymienionych numerów telefonu, opłata jest zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 1.06.2020 r.