Polecamy

Santander Bank Polska nagrodzony w konkursie „Listki CSR” Polityki i Rankingu Odpowiedzialnych Firm

Santander Bank Polska już po raz czwarty został nagrodzony Złotym Listkiem CSR Polityki. Bank zajął też drugie miejsce w Rankingu Odpowiedzialnych Firm, organizowanym przez Koźmiński Business Hub, zarówno w klasyfikacji branżowej jak i generalnej.

Zaangażowanie we wsparcie lokalnych społeczności oraz przestrzeganie najwyższych norm etycznych od zawsze jest wpisane w DNA Santander Bank Polska. Działalność banku w obszarze CSR, inicjatywy społeczne oraz akcje związane z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem kolejny raz zostały docenione w branżowych konkursach.

- W Santander Bank Polska kluczową i strategiczną rolą jest odpowiedzialna bankowość. Zależy nam, aby jak najlepiej wywiązywać się z zobowiązań, które podjęliśmy wobec naszych interesariuszy, ale też klimatu i środowiska. Dlatego inicjujemy działania, które mają poprawić jakość naszego życia, ale też inspirujemy innych do podejmowania odpowiedzialnych zobowiązań, m.in. poprzez produkty, które oferujemy. Szczególnie dzisiaj, gdy skutki pandemii odczuwamy na wielu płaszczyznach, potrzebne jest zrozumienie wyzwań przed jakimi stoimy nie tylko w skali lokalnej, ale też globalnie. Jako jeden z największych banków w Polsce i członek międzynarodowej grupy finansowej wiemy, że dobra organizacja i współpraca są fundamentem do wypracowywania i wdrażania dobrych zmian w naszym otoczeniu. Cieszymy się, że nasze starania przynoszą pozytywne rezultaty i że kolejny raz zostały docenione w konkursie Polityki i Rankingu Odpowiedzialnych Firm – mówi Michał Gajewski, prezes zarządu Santander Bank Polska.

W tym roku, po raz czwarty, Santander otrzymał najwyższe wyróżnienie w rankingu Polityki – Złoty Listek CSR, m.in. jako firma, dla której realizacja wytycznych zawartych w normie ISO 26000 (norma podkreśla znaczenie wysokich wyników uzyskiwanych w dziedzinie społecznej odpowiedzialności i ich doskonalenia), jest ważnym elementem strategicznych działań w biznesie oraz w relacjach z interesariuszami, w tym z pracownikami. Dodatkowo Santander został też wyróżniony w kategorii inicjatyw, które mogą być inspiracją dla innych firm za wprowadzenie na polski rynek produktu – ESG-linked (Environmental, Social and Governance). W 2019 roku Santander Bank Polska, we współpracy z czterema innymi bankami, podpisał pierwszą na polskim rynku umowę kredytową ESG-linked z Energą, Santander pełni w niej rolę koordynatora i agenta ESG. Warunki finansowe są ściśle uzależnione od zaangażowania kredytobiorcy w działania na rzecz środowiska naturalnego, społeczeństwa i ładu korporacyjnego.

Santander Bank Polska został również uznany za instytucję, która z dużym zaangażowaniem i wysoką jakością realizuje cele zrównoważonego rozwoju, co potwierdza drugie miejsce w tegorocznej, czternastej już edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm, zarówno w klasyfikacji branżowej, jak i generalnej. W Rankingu oceniano również zrównoważone zarządzanie, etyczną kulturę organizacyjną oraz wywieranie pozytywnego wpływu na otoczenie.

Ponadto, w czerwcu br. w skład zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, na trzyletnią kadencję, została powołana Katarzyna Teter, menedżer ds. społecznej odpowiedzialności biznesu w Santander Bank Polska. Wybór na to stanowisko jest potwierdzeniem wieloletniego doświadczenia Katarzyny Teter w zakresie działań CSR, a dla banku oznacza możliwość jeszcze większego zaangażowania i tworzenia szerokiej platformy do współpracy, w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.