Polecamy

Otwarta bankowość – Santander open

Klienci Santander Bank Polska mogą już korzystać z usługi Santander open, która umożliwia dodawanie kont z innych banków do Santander Internet i Santander mobile. Dzięki niej zyskają m.in. wygodny i bezpieczny podgląd swoich rachunków w wybranych bankach z poziomu bankowości elektronicznej Santander Bank Polska.

- Uruchomienie usług agregacji jest jednym z pierwszych kroków do pełnego wykorzystania potencjału otwartej bankowości. Wykorzystanie możliwości stworzonych przez unijną dyrektywę tzw. PSD2 stanowi część strategii otwierania się na świat zewnętrzny. Wierzę, że dzięki temu podejściu będziemy w stanie efektywnie dostarczać nowe rozwiązania i innowacje naszym klientom – mówi Dariusz Paczewski, dyrektor programu PSD2 w Santander Bank Polska.

W pierwszym etapie wdrażania otwartej bankowości, klienci Santander Bank Polska będą mogli agregować konta z Alior Banku, BNP Paribas, Pekao SA oraz PKO BP, do których posiadają dostęp online.

 - Możliwość agregowania rachunków płatniczych z pewnością ułatwi naszym klientom zarządzanie własnym budżetem. Wkrótce pozwoli także oferować kolejne użyteczne narzędzia finansowe i lepiej dopasowane produkty oraz usługi – mówi Radosław Kontak-Grzęda, dyrektor Biura Innowacji i Programów Transformacyjnych w Santander Bank Polska.

Jak wynika z badania Mobey Forum wśród klientów banków z pięciu europejskich krajów, które w różnym stopniu wprowadziły otwartą bankowość, ponad jedna trzecia jest bardzo zainteresowana takimi rozwiązaniami – najbardziej porównywaniem produktów i weryfikacją tożsamości za pomocą konta bankowego1. Jednak, jak pokazuje zeszłoroczna analiza przeprowadzona przez PWC2, jedynie 18 proc. badanych konsumentów wie, czym jest otwarta bankowość. Dlatego Santander Bank Polska przygotował także dodatkowe materiały instruktażowe, wyjaśniające czym jest i jak korzystać z Santander open www.santander.pl/otwarta-bankowosc

Prosty proces dodawania rachunków do konta Santander Bank Polska

Aby dodać rachunek płatniczy z innego banku do bankowości internetowej i aplikacji Santander mobile, niezbędny jest dostęp do tego rachunku przez kanały elektroniczne banku prowadzącego agregowane konto. Po akceptacji regulaminów i wyrażeniu zgód należy zalogować się do banku, który prowadzi wybrane konto i dokończyć uruchamianie usługi Santander open.

Santander open pozwala na pobieranie, w bezpieczny dla klientów sposób, informacji o rachunkach płatniczych, w tym historii transakcji oraz informacji na temat wysokości dostępnych środków.

Zgodę na dostęp do informacji o rachunku klient wyraża, gdy rozpoczyna dodawanie rachunku płatniczego z innego banku. Dzięki udzielonej zgodzie można jednorazowo zagregować kilka rachunków pochodzących z tego samego banku. Zgoda wyrażana jest jednorazowo, ale należy ją odnawiać co 90 dni, w każdej chwili można ją również wycofać.

Nowe możliwości bankowania

Po agregacji rachunków w bankowości Santander Bank Polska klient ma do nich dostęp w zakładce „Twoje produkty” zarówno w bankowości internetowej, jak i mobilnej oraz na „Pulpicie” (bankowość internetowa), tj. może zapoznać się z saldem oraz historią.

W zakładce „Historia” klient filtruje transakcje zarówno z dodanych rachunków, jak i tych prowadzonych w Santander Bank Polska. Ponadto może wyszukiwać transakcje po „słowach kluczach”.

Dodatkowe korzyści dzięki CyberRescue

Klientom, którzy dodadzą rachunki z innych banków w Santander Bank Polska i wyrażą zgodę na świadczenie usługi dostępu do informacji o rachunku, zostanie udostępniona możliwość skorzystania z usługi CyberRescue w promocji „Otwarta bankowość z pakietem Bezpieczeństwa”. Dzięki CyberRescue otrzymają pomoc specjalistów w przypadku zagrożeń takich jak m.in.: przejęcie konta na portalach społecznościowych, kradzież środków z wirtualnego portfela, włamanie na skrzynkę e-mail, kradzież tożsamości w internecie czy wyłudzenie kredytu na nazwisko klienta.

 

Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, jest dostępny na santander.pl/PAD oraz w placówkach banku. Konto osobiste, Konto Jakie Chcę są rachunkami płatniczymi. Santander internet i mobile, aplikacja mobilna to usługa bankowości elektronicznej. Infolinia to usługa bankowości telefonicznej.

Regulamin „Otwarta bankowość z pakietem Bezpieczeństwa” na https://www.santander.pl/klient-indywidualny/bankowosc-internetowa/cyberrescue

Szczegóły oferty Banku, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu, są dostępne na santander.pl oraz na infolinii 1 9999 – opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.

 

[1] https://www.mobeyforum.org/open-banking-open-minds-consumer-appetites-for-new-banking-services/

[2] https://www.pwc.co.uk/financial-services/assets/open-banking-report-web-interactive.pdf