Polecamy

Wniosek o świadczenie „Dobry start” w Moim ING

Klienci ING Banku Śląskiego mogą składać wniosek o świadczenie „Dobry start” w bankowości internetowej Moje ING od 1 lipca br.

Świadczenie „Dobry start” to jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł dla dzieci szkolnych. Przysługuje wszystkim uczniom do 20. roku życia (w przypadku orzeczenia o niepełnosprawności do 24.), bez względu na dochód rodziny. Program nie obejmuje dzieci, które w nadchodzącym roku szkolnym idą do przedszkola i tzw. „zerówki”.

Klienci ING mogą złożyć wniosek o świadczenie „Dobry start” on-line za pośrednictwem bankowości internetowej Moje ING, bez konieczności wizyty w urzędzie. System prowadzi użytkownika przez cały proces składania wniosku oraz automatycznie uzupełnia dane, które już znajdują się w banku. Klient musi jedynie dodać do wniosku dane dzieci, którym przysługuje świadczenie oraz adresy i informacje o rodzaju szkół, do której będą uczęszczały od września br.

Wnioski w programie „Dobry start” można składać od 1 lipca do 30 listopada 2020 r. Beneficjenci, którzy poprawnie złożą wnioski w lipcu i sierpniu, otrzymają świadczenie najpóźniej do 30 września br. Natomiast wypłaty do wniosków złożonych po 1 września br. będą realizowane do 2 miesięcy od daty złożenia.

Więcej informacji na temat świadczenia „Dobry start” można znaleźć na stronie ING: www.ingbank.pl/dobry-start lub na stronie Ministerstwa: www.mrpips.gov.pl/DobryStart

W tym roku rodzice i opiekunowie nie muszą składać dodatkowego wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+”, jeśli już je otrzymują. Pieniądze przyznane w ramach wniosku złożonego w ubiegłym roku, czyli w terminie po 1 lipca 2019 r., obowiązuje do końca maja 2021 r. Wniosek na kolejny okres świadczeniowy zostanie udostępniony w lutym 2021 r.