Polecamy

Grupa EBI oraz Grupa Santander Bank Polska oferują nowe finansowanie dla polskich MŚP, w ramach walki ze skutkami kryzysu spowodowanego przez Covid-19

 

  • Umowa została zawarta z Santander Leasing na sekurytyzację syntetyczną portfela należności leasingowych o wartości 2,0 mld PLN (ok. 450 mln EUR). 

  • To trzecia sekurytyzacja syntetyczna realizowana z Grupą Santander Bank Polska od 2018 r. – wartość portfela ogółem to 5,9 mld PLN (ok. 1,3 mld EUR).

  • Kapitał uwolniony poprzez sekurytyzacje pozwoli Grupie Santander Bank Polska na udzielanie nowych kredytów i pomoże spółkom dotkniętym skutkami kryzysu Covid-19.

  • Nowa pula finansowania, którego ma udzielić Santander, wynosi w sumie 10,3 mld PLN. Finansowanie wesprze ok. 110 tys. małych i średnich przedsiębiorstw oraz ok. 1,7 mln miejsc pracy w Polsce.

Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (Grupa EBI), którą tworzy Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), podpisała umowę z Grupą Santander Bank Polska na trzecią transakcję sekurytyzacji syntetycznej (pierwsza transakcja miała miejsce pod koniec 2018 r., a druga w połowie 2019 r.). 

Celem tej transakcji jest odpowiedź na potrzeby związane z kapitałem obrotowym i płynnością, a także na ograniczenia inwestycyjne polskich MŚP i Mid-cap w związku z epidemią Covid-19. W ramach sekurytyzacji syntetycznej, Grupa EBI udzieli gwarancji dla transzy mezzanine w wysokości 284 mln PLN (ok. 64 mln EUR) oraz transzy senior w wysokości 1,7 mld PLN (ok. 380 mln EUR). Sekurytyzowany portfel to portfel zróżnicowanych należności leasingowych Santander Leasing S.A., spółki zależnej w pełni kontrolowanej przez Santander Bank Polska S.A. (dawniej Bank Zachodni WBK S.A.).

Kapitał uwolniony dzięki transakcji pozwoli Santander Leasing udzielić nowego finansowania w wysokości ok. 2,8 mld PLN beneficjentom, którzy spełnią określone kryteria.

Podobnie jak dwie poprzednie transakcje, również ta operacja korzysta ze wsparcia Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI), filaru finansowego Planu inwestycyjnego dla Europy (Planu Junckera).

Celem wszystkich trzech transakcji jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, odpowiadając jednocześnie na różne potrzeby rynkowe. W lipcu 2019 r. Grupa EBI zawarła umowę z Santander Consumer Bank, inną spółką zależną Grupy Santander w Polsce, na udzielenie gwarancji na ryzyko w ramach transzy mezzanine i senior portfela kredytów konsumenckich. Transakcja ta skupiała się na mikro przedsiębiorstwach i promowała równość płci w biznesie. W grudniu 2018 r. Grupa EBI zgodziła się udzielić gwarancji na ryzyko w ramach transzy mezzanine i transzy senior portfela kredytów konsumenckich udzielonych przez Santander Bank Polska, których cel wiązał się chociaż częściowo z zapobieganiem zmianom klimatu. W zamian za udzielenie gwarancji, Grupa Santander Bank Polska zobowiązała się do udzielenie nowego finansowania w wysokości 10,3 mld PLN, które ma wesprzeć ok. 110 tys. MŚP oraz ok. 1,7 mln miejsc pracy w Polsce.

Teresa Czerwińska, wiceprezes EBI, która nadzoruje transakcje w Polsce, powiedziała: „Częścią roli Grupy EBI jest pomaganie bankom w utrzymaniu dobrego poziomu nowych kredytów dla MŚP. Wszystkie trzy transakcje sekurytyzacji zawarte z Grupą Santander Bank w Polsce pozwolą Santander nadal wspierać polskie MŚP – a nawet zwiększyć pomoc w obliczu obecnego kryzysu. Ponieważ okres udzielania kredytów w ramach transakcji z 2018 i 2019 r. nadal trwa, dodatkowe finansowanie oferowane przez Grupę Santander pojawia się w samą porę, aby wesprzeć MŚP, które ucierpiały w wyniku kryzysu Covid-19.”

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis powiedział: „Unia Europejska będzie nadal finansowo wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa, mając świadomość presji, jaka spoczywa na nich od czasu wybuchu pandemii koronawirusa. Dlatego z zadowoleniem przyjmuję porozumienie zwarte pomiędzy EBI a Santander Bank Polska, które pozwoli odciążyć setki firm w Polsce.”

 Prezes EFI Alain Godard powiedział: „Bardzo się cieszymy, że jesteśmy stroną umowy EBI na trzecią sekurytyzację syntetyczną z Grupą Santander w Polsce. Dzięki uwolnieniu kapitału regulacyjnego w wyniku sekurytyzacji należności leasingowych, Santander Leasing zwiększy swoją zdolność oferowania finansowania MŚP na korzystniejszych warunkach. To jest pierwsza transakcja sekurytyzacji, którą EFI zawarł ze spółką leasingową od marca i pokazuje nasze zaangażowanie w utrzymanie dostępności sekurytyzacji w Polsce nawet w tak trudnym momencie dla rynków kapitałowych.”

Maciej Reluga, CFO Grupy Santander Bank Polska, powiedział:Bardzo się cieszymy, że nasza owocna relacja tak dobrze się rozwija. Nasza współpraca ewoluowała od projektów związanych czysto z finansowaniem do bardziej złożonych przedsięwzięć związanych z zabezpieczeniem ryzyka, takich jak sekurytyzacja syntetyczna. Warto podkreślić, że wszystkie te projekty pomagają również naszym klientom, ponieważ pozwalają nam oferować bardziej atrakcyjne cenowo produkty i zapewniać finansowanie w tych trudnych czasach pandemii Covid-19. Liczba firm, którym udało nam się pomóc dzięki współpracy z EBI i EFI, jest rzeczywiście imponująca.”

Krzysztof Kowalewski, wiceprezes Santander Leasing, dodał: “Santander Leasing jest zawsze otwarty na współpracę z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, aby wykorzystywać dostępne środki finansowe na ważne społecznie cele, takie jak wsparcie MŚP czy finansowanie inwestycji neutralnych dla klimatu. Leasing jest coraz ważniejszym instrumentem finansowym dla polskiej gospodarki. Jesteśmy przekonani, że współpraca z Grupą EBI pozwoli nam jeszcze bardziej zaangażować się we wspieranie firm z sektora MŚP i pomoże polskim przedsiębiorstwom sfinansować inwestycje w trudnym okresie pandemii.”

Zrzut ekranu 2020-07-2  o 14.12.26.png