Polecamy

Pierwsza lokata strukturyzowana w Nest Banku zakończona zyskiem w wysokości 4,45%

15 czerwca 2020 r. zakończyła się pierwsza lokata strukturyzowana w historii Nest Banku - Nest Stabilne Gniazdo I. Przez półtora roku lokata wypracowała dla klientów zysk w wysokości 4,45%, co odpowiada oprocentowaniu 2,95% w skali roku.

Od 3 lat Nest Bank konsekwentnie rozwija linię inwestycyjną. Ponad rok temu bank został wpisany na listę Agentów Firm Inwestycyjnych prowadzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego. Dzięki temu mógł rozszerzyć swoją ofertę o instrumenty finansowe i produkty maklerskie Firmy Inwestycyjnej IPOPEMA Securities S.A. Jednak znacznie wcześniej, bo już w 2018 r. bank wprowadził do swojej oferty pierwszą lokatę strukturyzowaną - Nest Stabilne Gniazdo I. Produkt miał formę lokaty inwestycyjnej, a wypłata zysku dla klientów była uzależniona od kursu EURPLN.
 
Lokatę Nest Stabilne Gniazdo I można było założyć w placówkach własnych Nest Banku w okresie subskrypcji, tj. 15.11.2018r.- 14.12.2018r. Produkt gwarantował klientowi 100% zwrotu zainwestowanego kapitału na koniec okresu lokaty, a dzięki wbudowanej opcji na kurs EURPLN umożliwiał naliczenie oprocentowania do 6% łączenie, czyli około 0,02% za każdy dzień kiedy kurs EURPLN znajdował się między barierami określonymi po okresie subskrypcji. Wpłata klienta objęta była gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Finalnie lokata osiągnęła zysk w wysokości 4,45%, co odpowiada oprocentowaniu 2,95% na w skali roku. Łączne odsetki brutto z I subskrypcji to ponad 330 tys. złotych.
Wkrótce kończą się kolejne subskrypcje lokat inwestycyjnych Nest Stabilne Gniazdo II i III. Ich wyniki klienci poznają po wakacjach.  
 

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku naszej pierwszej lokaty strukturyzowanej. Czekamy na wyniki kolejnych i już powoli planujemy następną edycję. Ponadto nieustannie pracujemy nad tym, aby oferować naszym klientom jak najbardziej atrakcyjne produkty inwestycyjne. W obecnej sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się w związku z pandemią COVID-19, po decyzji NBP mamy do czynienia z najniższym w historii poziomem stóp procentowych, co nie pozostaje bez wpływu na spadek oprocentowania depozytów i rachunków w bankach. Dlatego rekomendujemy naszym klientom rozwiązania długofalowe takie jak  Plany Systematycznego Oszczędzania dostępne w Nest Banku (Celowy Plan Inwestycyjny Ipopema SFIO, Skarbiec PSO Roczna Premia), gdzie klient ma do wyboru rozwiązania o różnym, odpowiednim do jego potrzeb poziomie ryzyka i potencjalnego zysku."

Norbert Duczkowski, Dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych i Ubezpieczeń w Nest Banku