Polecamy

Citi Handlowy wprowadza mobilną autoryzację w aplikacji Citi Mobile®

Citi Handlowy wdrożył nową, wygodną metodę uwierzytelniania transakcji online. Dzięki mobilnej autoryzacji wszystkie operacje bankowe zlecone w bankowości elektronicznej można potwierdzić jednym, samodzielnie nadanym  kodem Citi Mobile® Token PIN przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Dzięki nowemu rozwiązaniu klienci nie muszą już przepisywać kodów autoryzacyjnych wysyłanych w wiadomości SMS, co zwiększa wygodę dokonywania transakcji i skraca ich czas.  Zlecając transakcję w systemie bankowości elektronicznej Citibank Online klient otrzymuje na telefon komórkowy powiadomienie ze szczegółami danej transakcji: kwotą, nazwą odbiorcy przelewu i czterema ostatnimi cyframi numeru rachunku, na który zlecany jest przelew. Jeśli dane są poprawne, taką transakcję wystarczy potwierdzić nadanym przez siebie 6-cyfrowym kodem Citi Mobile® Token PIN i  w ten sposób autoryzować transkację.
Mobilna autoryzacja jest dostępna dla klientów, którzy mają zainstalowaną aplikację Citi Mobile®. Aby uruchomić autoryzację mobilną należy w aplikacji aktywować usługę Citi Mobile® Token i ustawić indywidualny Citi Mobile® Token PIN (6-cyfrowy kod do uwierzytelniania operacji) oraz włączyć usługę otrzymywania powiadomień z aplikacji Citi Mobile® .
 
Nowy sposób autoryzacji zapewnia najwyższe bezpieczeństwo transakcji. Każdorazowe powiadomienie o o autoryzacji operacji wymaga podania Citi Mobile® Token PIN, co uniemożliwia uwierzytelnienie transakcji np. w przypadku zgubienia telefonu.
Nowa wersja aplikacji Citi Mobile® z funkcją Mobilnej Autoryzacji jest już dostępna w sklepach AppStore i Google Play.
Więcej informacji o nowej usłudze jest dostępnych pod linkiem.