Polecamy

Dopłaty do oprocentowania kredytów w ING

W ramach umowy o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), przedsiębiorcy mogą składać w ING Banku Śląskim wnioski o dopłaty do oprocentowania dla nowych i istniejących kredytów.

Program dopłat do oprocentowania kredytów skierowany jest do przedsiębiorców najbardziej dotkniętych przez skutki COVID-19. Celem programu jest zapewnienie przedsiębiorcom krótkoterminowej i średnioterminowej płynności finansowej.

Dopłaty dotyczą kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych w rachunku bankowym i kredytowym, udzielanych w złotych. Wypłacane są maksymalnie do 12 miesięcy od zawarcia umowy kredytu, do którego oprocentowania stosowana jest dopłata. Pula środków jest ograniczona i wynosi na ten rok 270 mln zł dla wszystkich banków.

Wnioski, zarówno dla nowych jak i istniejących kredytów, można składać w bankowości internetowej.

Więcej informacji tu: https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/fundusze/fundusz-doplat-do-oprocentowania/