Polecamy

Powrót do szkoły z ubezpieczeniem od Santander Bank Polska

Powrót do szkoły to czas, kiedy rodzice często stają przed wyborem najlepszego ubezpieczenia dla swoich dzieci. Dlatego Santander Bank Polska oferuje ubezpieczenie Życie i zdrowie od Santander Aviva, które można rozbudować o pakiet ubezpieczeniowy dla dzieci na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków. Pakiet obejmuje także usługi assistance np. korepetycje dla dziecka w czasie rekonwalescencji oraz niezbędną rehabilitację.

Powrót do szkół, po semestrze nauczania online, oznacza dla dziecka możliwość spotkania z nauczycielami i rówieśnikami z klasy. Jednak wiąże się on również z ryzykiem wystąpienia nieszczęśliwych wypadków w drodze do szkoły, czy na samym terenie placówki. Jak wynika z analizy danych Systemu Informacji Oświatowej[1] i Unicef, z ostatniego dziesięciolecia, w każdym roku szkolnym dochodzi średnio do 55 tys. nieszczęśliwych wypadków.[2]

Zdarza się, że placówki oświatowe korzystają z oferty ubezpieczyciela i wówczas można zgłosić dziecko do takiego ubezpieczenia. Warto pamiętać, że zakres podstawowego ubezpieczenia NNW, które można kupić w szkole, uwzględnia jedynie wypłatę odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu ucznia. Konsekwencjom nieszczęśliwych wypadków towarzyszy często więcej kosztów niż te, które pokrywane są przez opiekę medyczną.

Koszty powypadkowe

Następstwem nieszczęśliwego wypadku niejednokrotnie jest konieczność pozostania dziecka w domu lub w szpitalu na okres rekonwalescencji. Jeśli uczeń musi samodzielnie przerabiać materiał omawiany w szkole przez więcej niż 2 tygodnie, mogą pojawić się trudności w opanowaniu podstaw programowych i zaległości w nauce.

Dlatego Santander Aviva przygotował ofertę dodatkowego pakietu ubezpieczeniowego dla klientów Santander Bank Polska, który umożliwi dziecku skorzystanie z korepetycji, jeśli ulegnie ono nieszczęśliwemu wypadkowi.

Ubezpieczeniem Życie i zdrowie z pakietem dla dziecka objęte są wszystkie dzieci ubezpieczonego, do 18 roku życia. Maksymalna suma ubezpieczenia dla ryzyka następstw nieszczęśliwych wypadków wynosi 10 tys. zł. Jeśli dziecku przydarzy się nieszczęśliwy wypadek, ubezpieczony może nie tylko otrzymać standardowe odszkodowanie. Oferta obejmuje również transport dziecka do szpitala, pomoc psychologa, a także organizację i pokrycie kosztów ewentualnej rehabilitacji czy korepetycji.

Pakiet dla dziecka w ubezpieczeniu Życie i zdrowie, obejmuje też dwie wizyty domowe pediatry w razie nagłego zachorowania. Dzięki temu opiekunowie nie muszą się martwić dojazdem do placówki medycznej, czasem oczekiwania na wizytę i dodatkowymi kosztami.

Jedna polisa, wiele możliwości

Podstawą ubezpieczenia Życie i zdrowie jest ubezpieczenie na życie, które może zapewnić wskazanym w umowie osobom wypłatę pieniędzy w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej. Na tym jednak możliwości się nie kończą. Do opcji podstawowej, oprócz wspomnianego pakietu dla dziecka, klienci mogą wybrać dodatkowe pakiety:

 - pakiet zdrowotny – który dotyczy zachorowań na nowotwór złośliwy, zawał serca, udar mózgu lub inną poważną chorobę,

- pakiet szpitalny – obejmuje świadczenie za pobyt w szpitalu lub SOR, pobyt ten może być związany z leczeniem choroby, diagnostyką bądź następstwami nieszczęśliwych wypadków,

- pakiet wypadkowy – który może zapewnić wypłatę pieniędzy w przypadku złamania, oparzenia czy kalectwa oraz wsparcie finansowe dla bliskich w przypadku śmierci ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Polisę ubezpieczeniową Życie i zdrowie, wraz wybranymi pakietami dodatkowymi, można kupić online, bez konieczności wizyty w oddziale, czy innej formy kontaktu z doradcą.

Szczegóły na temat ubezpieczenia Życie i zdrowie dostępne są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i na stronie: https://www.santander.pl/klient-indywidualny/ubezpieczenia/zycie-i-zdrowie.

 

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Umowy ubezpieczenia Życie i zdrowie świadczona jest przez Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (Santander Aviva TUŻ). Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia określające m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym i Informacje dodatkowe, stanowiące łącznie kartę produktu, dostępne są w placówkach Santander Bank Polska S.A. oraz na santander.pl. Informacja o wysokości składki ubezpieczeniowej dostępna jest po zalogowaniu do bankowości internetowej, na infolinii oraz w placówkach Santander Bank Polska S.A. Bank jest agentem ubezpieczeniowym Santander Aviva TUŻ wpisanym do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr 11135943/A. Wszystkie wymienione numery telefonów – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 3.09.2020 r.

 

[1] https://dane.gov.pl/dataset/40/resource/16397/table?page=1&per_page=20&q=&sort=

[2] https://dzieciwpolsce.pl/statystyka/105/wypadki-w-placowkach-oswiatowych/wykresy/glowny