Polecamy

Grupa Santander prowadzi nabór na szkolenia dla niemal 2 tysięcy osób w ramach Stypendiów Santander #ZainwestujWSiebie

Aby przeciwdziałać rosnącemu wykluczeniu osób młodych na rynku pracy Grupa Santander stworzyła globalną inicjatywę stypendialną #ZainwestujWSiebie. Za pośrednictwem Santander Universidades zrealizowanych zostanie siedem programów dla niemal 2 tys. studentów i młodych ludzi rozpoczynających karierę zawodową.

Pandemia silnie uderza w ludzi młodych, którzy wkraczają na rynek pracy. Jak podają dane Komisji Europejskiej według ostatnich odczytów z lipca 2020 r. w całej Unii Europejskiej jest już ponad 2,906 mln bezrobotnych wśród osób poniżej 25 roku życia (17 proc. w skali całej Wspólnoty). [1] W porównaniu do czerwca b.r. to aż o 37 000 więcej młodych pomiędzy 18-25 r.ż. pozostających bez pracy. Ze względu na brak doświadczenia i dodatkowych kwalifikacji oferta rynku pracy pozostaje dla większości z nich ograniczona, a pandemia dodatkowo wyhamowała procesy rekrutacyjne w większości firm.

Projekt „Zainwestuj w siebie” realizowany jest we wszystkich krajach, w których obecna jest Grupa, także w Polsce. Ma na celu poprawę konkurencyjności na rynku pracy wśród studentów i młodych ludzi rozpoczynających karierę zawodową. #ZainwestujWSiebie to odpowiedź na skutki pandemii COVID-19, ale też będący jej wynikiem proces transformacji globalnego rynku pracy. W efekcie, uczestnicy stypendiów uzyskają dodatkowe kwalifikacje, które zwiększą ich szanse podczas poszukiwania zatrudnienia.

- Pandemia Covid-19 tylko przyspieszyła proces transformacji rynku pracy. Kompetencje cyfrowe, znajomość języków obcych czy umiejętności miękkie są kluczową wartością, której poszukują pracodawcy. Zdecydowaliśmy się na uruchomienie tego projektu, aby studenci i młodzi ludzie rozpoczynający karierę byli lepiej przygotowani na stawianie czoła wyzwaniom współczesnego biznesu” – podkreśla Wojciech Leśniewski dyrektor Santander Universidades w Polsce.

Stypendia realizowane są we współpracy z najlepszymi uczelniami w zakresie rozwijania kluczowych umiejętności zawodowych. Są to: Massachusetts Institute of Technology (MIT), London School of Economics (LSE), University of Pensilvania (UPenn), IE University oraz ESADE.

Ponad 1500 Stypendiów Santander zostanie przyznanych w ramach pięciu programów globalnych, na które mogą także aplikować studenci i absolwenci wszystkich polskich uczelni:

  • Stypendia Santander English for Professional Development – Upenn: 500 stypendiów dla studentów i absolwentów, których angielski nie jest językiem ojczystym. Celem kursu jest podniesienie umiejętności językowych i zwiększenie wiedzy z zakresu globalnego rynku pracy, oczekiwań działów HR oraz przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

  • Stypendia Santander Digital & Innovation for MIT Professional Education: 400 stypendiów dla absolwentów wkraczających na rynek pracy, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności cyfrowe dzięki sześciu programom szkoleniowym poświęconym tematyce m.in. technologii blockchain czy machine learning.

  • Stypendia Santander Skills for Professional Development – ESADE: 400 stypendiów skierowanych do studentów i absolwentów z niewielkim doświadczeniem zawodowym. Cel kursu to zdobycie kompetencji kierunkowych: zarządzanie projektem, procesem i zespołem oraz umiejętności przywódczych.

  • Stypendia Santander Tech Revolution in Finance - IE University: 100 stypendiów dla studentów ostatnich dwóch lat studiów oraz absolwentów kierunków ścisłych, technicznych, inżynierskich i matematycznych (STEM). Celem programu stypendialnego jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i narzędzi pozwalających na podjęcie pracy w zawodach związanych z ekonomią i światem finansów.

  • Stypendia Santander Women Emerging Leaders - LSE: 125 stypendiów dla kobiet z doświadczeniem zawodowym nie przekraczającym 12 lat obecności na rynku pracy. Program ma na celu rozwinięcie umiejętności przywódczych i negocjacyjnych kobiet na obecnym etapie kariery zawodowej.

 

Dodatkowo studenci z Polski mogą aplikować na 2 projekty realizowane we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie oraz Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie:

  • Akademia Santander Universidades: 200 studentów kierunków m.in. ekonomicznych, biznesowych, bankowych, matematycznych może wziąć udział w cyklu 9 spotkań rozwojowych on-line z kadrą zarządzającą Santander Bank Polska, jednego z największych banków w Polsce. Studenci będą mogli wysłuchać wykładów: Michała Gajewskiego, CEO Santander Bank Polska, Członków Zarządu oraz Marzeny Atkielkskiej, prezes Fundacji Santander Bank Polska. Inicjatywa ma na celu zainspirować młodych ludzi do rozpoczęcia kariery zawodowej w branży finansowej i wskazać możliwe ścieżki rozwoju, kluczowe kompetencje przyszłości oraz poszerzyć ich wiedzę o realne przykłady mechanizmów zarządzania instytucją finansową.

  • Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych: 200 studentów działających w Kołach Naukowych, będzie miało okazję wziąć udział w konferencji on-line, której celem jest prezentacja wyników tegorocznych badań prowadzonych przez studenckie kola naukowe oraz wymiana poglądów i doświadczeń.

 

Szczegółowy opis wszystkich programów stypendialnych oraz nabór prowadzony jest na stronie www. santander-grants.com.

Inicjatywa #ZainwestujWSiebie jest częścią globalnego planu wsparcia walki z pandemią COVID-19 i jej negatywnymi skutkami, ustanowionego przez Grupę Santander, która na ten cel przeznaczy 100 milionów euro. Tylko w obszarze edukacji bank, za pośrednictwem Santander Universidades, przeznaczył już 30 milionów euro na promowanie projektów badawczych w zakresie rozwoju szczepionek, leków lub nowych technik diagnostycznych. To także środki przekazane na wsparcie studentów znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej. 

**

Grupa Santander i wsparcie edukacji wyższej

Grupa Santander jest silnie zaangażowana w rozwój i trwały wzrost sprzyjający integracji społecznej. Stawia na wykształcenie wyższe, co wyróżnia ją na tle innych instytucji finansowych na świecie.  Dzięki ponad 1,8 mld. euro przeznaczonym na inicjatywy akademickie od 2002 roku za pośrednictwem Santander Univesidades, ponad 430 000 stypendiom i pomocom finansowym przyznanych od 2005 roku, bank został uznany za firmę najsilniej inwestującą w edukację na świecie (Raport Varkey / UNESCO / Fortune 500), o czym może świadczyć 1000 umów partnerskich zawartych z uniwersytetami i instytucjami w ponad 22 krajach.

[1]https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Unemployment_statistics#Youth_unemployment