Polecamy

Santander Bank Polska z nagrodą główną w konkursie "The Best Annual Report 2019"

Santander Bank Polska po raz drugi z rzędu otrzymał I nagrodę główną w kategorii banków i instytucji finansowych w konkursie „The Best Annual Report", organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków. Bank otrzymał także wyróżnienie za najlepsze sprawozdanie z działalności.

Przygotowanie raportu rocznego w Santander Bank Polska – jednej z największych instytucji finansowych w Polsce, w której skład wchodzą też inne spółki – jest bardzo złożonym i wymagającym procesem. Partycypuje w nim szerokie grono osób z różnych jednostek organizacyjnych Banku i spółek zależnych. Cieszymy się, że nasze starania zostały docenione i że należymy do grona firm, które posługują się najwyższymi standardami w swojej sprawozdawczości – komentuje Krzysztof Rewers, dyrektor Departamentu Sprawozdawczości w Santander Bank Polska.

Ideą konkursu jest stworzenie uznanych standardów sporządzania raportów rocznych wg MSSF/MSR, zgodnych z obowiązującymi wymogami formalnymi, zaleceniami międzynarodowymi i krajowymi, dobrymi praktykami i oczekiwaniami rynku. Celem konkursu jest promowanie raportów rocznych o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów.

Konkurs „The Best Annual Report” działa również na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa rynku kapitałowego w Polsce oraz kształtowania dobrych praktyk w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych.

Gala finałowa konkursu odbyła się 15 października 2020 r. w Sali Notowań budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Nagrodę w imieniu Santander Bank Polska odebrał Wojciech Skalski, dyrektor Obszaru Rachunkowości Finansowej.

Udział w gali wzięli przedstawiciele ministerstw oraz urzędów i instytucji nadzorujących rozwój rynku kapitałowego, banków, domów maklerskich, towarzystw i funduszy inwestycyjnych, spółek publicznych oraz firm audytorskich i doradczych, wspierających sprawozdawczość finansową spółek notowanych na rynku regulowanym, alternatywnym i Catalyst.