Polecamy

PKO Bank Polski z tytułem Najlepszy Bank

W konkursie Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń 2019 PKO Bank Polski zwyciężył w kategorii Najlepszy Bank. Kapituła doceniła go za wypracowywane wyniki finansowe, wdrażane innowacyjne rozwiązania nadające ton zmianom na rynku oraz aktywny wpływ na rozwój gospodarczy kraju.

PKO Bank Polski, jako lider sektora, ma kluczowe znaczenie dla gospodarki, rozwoju i przyszłości całego kraju. Wyznacza trendy na rynku instytucji finansowych w Polsce. Nowoczesna technologia, zaawansowana analityka, czy ścisła współpraca z firmami z branży FinTech sprawiają, że oferowane przez bank usługi wykraczają poza tradycyjną bankowość, a on sam zwinnie przekształca się w firmę technologiczną z licencją bankową – PKO Bank Przyszłości.

- Dziękujemy za nagrodę i docenienie dynamiki zysku PKO Banku Polskiego oraz jego rozwoju opartego na nowoczesnych technologiach. W PKO Banku Polskim zysk i rozwój idą w parze. Bank stale rozwija się i wdraża innowacyjne rozwiązania, a rozwój ten napędza zysk. Bez solidnych wyników finansowych PKO Banku Polskiego nie byłoby zmian wewnątrz organizacji i na rynku. Pozycja lidera sektora także pod względem wypracowanego zysku otwiera nam przestrzeń na wejście w branże niezwiązane z finansami, jak m.in. samochodowa, mieszkaniowa, pośrednictwa w oferowaniu usług edukacyjnych czy ochrony zdrowia, aż po usługi przetwarzania danych w chmurze. Ta nagroda jest dla nas potwierdzeniem dobrze obranego kierunku strategii prowadzącej nas w stronę Banku Przyszłości.

- mówi Rafał Kozłowski, wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego

PKO Bank Polski skupia się na przyspieszeniu cyfryzacji swojej i otoczenia. Owocem tych działań są m.in. uruchomienie platformy Automarket, wdrożenie otwierania wybranych rachunków osobistych „na selfie” oraz udostępnienie asystenta głosowego aplikacji IKO. Nowoczesne technologie są doceniane przez kontrahentów i klientów banku. Tylko w ciągu czterech miesięcy prawie 400 tys. razy klienci banku zostali obsłużeni przez narzędzia, takie jak boty, wykorzystujące technologię AI.

Mając na celu cyfryzację polskich przedsiębiorstw i zdynamizowanie wzrostu krajowej gospodarki, bank zainicjował powstanie spółki Operator Chmury Krajowej (OChK), którą rozwija wspólnie z udziałowcem - Polskim Funduszem Rozwoju. Partnerstwa strategiczne, jakie zawarł OChK z Google i z Microsoft, umożliwiają bankowi przejście z tradycyjnego modelu IT, na usługi chmurowe. W ten sposób bank dąży do zapewnienia sobie i swoim klientom innowacyjnego, bezpiecznego i efektywnego kosztowo środowiska do rozwoju.

W konkursie Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń nagradzane są najefektywniejsze banki i instytucje ubezpieczeniowe, najciekawsze rozwiązania w tych sektorach a także osoby, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju sektora bankowego i ubezpieczeniowego w Polsce.