Polecamy

Nowi partnerzy koalicji Priceless Planet Coalition od Mastercard

Mastercard poinformował o poszerzeniu koalicji Priceless Planet Coalition o nowych, globalnych partnerów, a także o wybitnych ekspertów ds. środowiska, którzy weszli w skład nowego Komitetu Doradczego. Powołana w styczniu 2020 r. koalicja jednoczy wysiłki konsumentów, instytucji finansowych, detalistów i miast w walce ze zmianami klimatu. Jej celem jest posadzenie 100 milionów drzew w ciągu 5 lat, we współpracy z ekspertami z dziedziny leśnictwa, takimi jak organizacja Conservation International (CI) czy Światowy Instytut Zasobów (World Resources Institute — WRI). Partnerzy platformy prowadzą kampanie umożliwiające konsumentom angażowanie się w ochronę środowiska i ponowne zalesianie, z wykorzystaniem innowacyjnych technologii do przekazywania darowizn. Na przykład, w Niemczech DZ Bank właśnie rozpoczął kampanię, w ramach której sadzi jedno drzewo za każdą nowo wydaną kartę płatniczą, stawiając sobie za cel posadzenie łącznie 50 000 drzew. Do nowych członków platformy w Europie należą m.in. Doconomy, EedenBull, Eurobank, Halkbank AD Skopje, WESTbahn i Santander UK.

 

Inspiracja do prowadzenia bardziej ekologicznego stylu życia

Mastercard tworzy przyjazne dla środowiska rozwiązania, które pomagają większej liczbie osób prowadzić ekologiczny tryb życia poprzez świadome wydawanie pieniędzy:

  • Współpraca z Doconomy, szwedzkim fintechem, umożliwia mierzenie śladu węglowego zakupów opłacanych jego kartą, tym samym informując użytkowników o wpływie ich działań na środowisko.

  • Platforma Mastercard do przekazywania darowizn oraz dostępna już wkrótce aplikacja mobilna umożliwiają dokonywanie wpłat bezpośrednio na rzecz partnerów odpowiedzialnych za zalesianie współpracujących z platformą Priceless Planet Coalition oraz przekazywanie darowizn podczas codziennych zakupów.

  • Powstał katalog zrównoważonych materiałów, a jednocześnie producentów kart płatniczych, którzy z tych materiałów korzystają, w ramach Greener Payments Partnership. Ma to na celu ułatwić bankom wydawanie kart, które są bezpieczniejsze dla środowiska. Do tej pory ponad 60 instytucji finansowych wydało karty wykonane z 34 różnych ekologicznych materiałów.

 

Miejsca wyznaczone do zalesienia

Platforma Priceless Planet Coalition ma na celu sadzenie drzew i odnawianie lasów na obszarach o największych potrzebach i największym potencjale pozytywnego wpływu na klimat, społeczność lokalną i bioróżnorodność. Kierując się doświadczeniem partnerów i ekspertów zajmujących się odbudową zasobów leśnych, koalicja stosuje rygorystyczne, potwierdzone naukowo procedury, aby wybrać rejony sadzenia drzew. W pierwszej kolejności drzewa będą sadzone w trzech odpowiednio dobranych lokalizacjach w Kenii, Brazylii i Australii, a następnie ich liczba będzie sukcesywnie powiększana.

 

Więcej informacji znajduje się w komunikacie prasowym w j. angielskim: https://newsroom.mastercard.com/eu/press-releases/priceless-planet-coalition-expands-unites-businesses-and-consumers-worldwide-to-preserve-the-environment/