Polecamy

Nowy szef ryzyka w mBanku

Rada Nadzorcza powołuje z dniem 22 października 2020 r. Marka Lusztyna na stanowisko wiceprezesa zarządu mBanku. Po uzyskaniu zgody KNF, Marek Lusztyn obejmie funkcję wiceprezesa banku ds. zarządzania ryzykiem. Lidia Jabłonowska-Luba, która złożyła rezygnację, pełniła funkcję szefowej ryzyka od kwietnia 2013 roku.

– Dziękuję dotychczasowej wiceprezes za dobrą współpracę. Lidia Jabłonowska-Luba wniosła istotny wkład w to, jak ryzykiem zarządzamy, i jaką rolę odgrywa ten obszar w codziennym funkcjonowaniu banku – mówi Cezary Stypułkowski, prezes mBanku.

– Gospodarka, a w szczególności sektor bankowy, stoją dziś przed wieloma nowymi wyzwaniami, związanymi z konsekwencjami rozwoju pandemii. Rośnie więc rola szefów ryzyka w bankach. Dlatego cieszę się, że do zespołu mBanku dołącza tak doświadczony menedżer, jak Marek Lusztyn – dodaje Cezary Stypułkowski.

Nowy wiceprezes mBanku to menedżer z 25-letnim międzynarodowym doświadczeniem. Karierę zawodową zaczynał w Banku Handlowym w Warszawie. Od 2000 r. pracował w Grupie Banku Pekao. W latach 2017-2020 pełnił funkcję wiceprezesa odpowiedzialnego za ryzyko, a następnie prezesa zarządu banku. Przez blisko 10 lat odpowiadał za globalne funkcje zarządzania ryzykiem w strukturach międzynarodowych Grupy UniCredit (ówczesnego właściciela Pekao) we Włoszech, w Wielkiej Brytanii i w Niemczech. Ostatnio Senior Advisor w Boston Consulting Group.

Z wykształcenia doktor nauk ekonomicznych SGH, inżynier informatyk. Jest też absolwentem INSEAD oraz University of Illinois. Ukończył szereg międzynarodowych szkoleń i programów menedżerskich w zakresie bankowości, finansów i zarządzania, m.in. Singularity University, Stanford Graduate School of Business oraz Bocconi University. Zasiada w Radzie Uczelni Szkoły Głównej Handlowej.