Polecamy

Santander Bank Polska wspiera Zielony Zwrot TAURONA. Na polski rynek trafią pierwsze obligacje Zrównoważonego Rozwoju

Santander Bank Polska jest koordynatorem, organizatorem oraz dealerem emisji pierwszych obligacji Zrównoważonego Rozwoju (Sustainability–linked) dla spółki TAURON Polska Energia S.A. o wartości 1 mld zł. Środki z transakcji zostaną przeznaczone m. in. na Zielony Zwrot TAURONA, czyli zwiększenie udziału źródeł zeroemisyjnych w strukturze wytwórczej organizacji.

Emisja przeprowadzona dla TAURON Polska Energia S.A. będzie pierwszą w Polsce emisją obligacji Zrównoważonego Rozwoju oraz największą emisją obligacji w sektorze korporacyjnym od wprowadzenia w Polsce lockdownu, spowodowanego pandemią koronawirusa. Środki z emisji będą wspierały transformację Grupy TAURON. Zostaną one przeznaczone na finansowanie kosztów budowy/nabycia projektów opartych na odnawialnych źródłach energii, finansowanie dystrybucji jak i ogólnej działalności korporacyjnej Grupy Emitenta związanej z OZE lub transformacją energetyczną na zeroemisyjną a także na refinansowanie zadłużenia Grupy Emitenta zaciągniętego w celu sfinansowania powyższych przedsięwzięć.

Co bardzo istotne, środki pozyskane z obligacji nie będą mogły zostać przeznaczone na finansowanie nowych i istniejących bloków węglowych, działalności Tauron Wydobycie S.A. oraz Tauron Wytwarzanie S.A. (w przypadku innych przedsięwzięć niż wskazane w akapicie powyżej). Ponadto powyższe cele zostały dodatkowo wsparte poprzez wprowadzenie wskaźników zrównoważonego rozwoju do warunków emisji obligacji i uzależnienie wysokości marży odsetkowej od ich realizacji.

„Dziś trudno wyobrazić sobie zrównoważony rozwój bez zrównoważonych finansów. Dlatego Santander Bank Polska intensywnie angażuje się w procesy wspierające i determinujące zieloną transformację przedsiębiorstw, czego wynikiem było m.in. podjęcie decyzji o wycofaniu się z finansowania inwestycji opartych na węglu. Jednocześnie jesteśmy partnerem zmian w biznesie oferując firmom, jako pierwszy bank w Polsce, finansowanie powiązane z realizacją Celów Zrównoważonego Rozwoju. Taka forma finansowania, definiuje nowoczesny biznes przynosząc korzyść dla środowiska” – komentuje Aleksander Piniński, dyrektor ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej Santander Bank Polska.

Środki uzyskane z obligacji będą jednym z motorów napędowych Zielonego Zwrotu TAURONA. Zależy nam przede wszystkim na zwiększeniu udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze wytwórczej i szybkim ograniczeniu emisji CO2. Nasz plan przewiduje, że w perspektywie 2030 roku redukcja emisji sięgnie ponad 50 procent. Emisja obligacji to kolejny krok w budowie zdywersyfikowanego finansowania działalności niewęglowej Grupy” – mówi Wojciech Ignacok, prezes zarządu TAURON Polska Energia S.A.  

Grupa TAURON wspólnie z koordynatorem emisji określiła następujące wskaźniki: wskaźnik redukcji emisji CO2 (średniorocznie o 2%) oraz wskaźnik zwiększenia mocy w OZE (średniorocznie o 8%). W przypadku niezrealizowania powyższych wskaźników marża bazowa zostanie podwyższona zgodnie z zapisami w warunkach emisji. Corocznie niezależny audytor będzie potwierdzał prawidłowość wyliczeń wskaźników zrównoważonego rozwoju.

„Emisja zielonych obligacji, umowy kredytowe ESG-linked czy wreszcie obligacje Zrównoważonego Rozwoju to rozwiązania, które z sukcesem, jako pierwsi, wprowadzamy na nasz rynek. Cieszymy się, że możemy poprzez takie rozwiązania wspierać ambitne cele naszych klientów” – komentuje Kamil Witkowski, Manager DCM Santander Bank Polska.

Jednym z filarów strategii Odpowiedzialnej Bankowości Santander Bank Polska jest zrównoważone finansowane, rozumiane między innymi jako rozwój produktów opartych o Cele Zrównoważonego Rozwoju czy wskaźniki ESG  i  w ramach tego przyczynianie się do wzrostu udziału OZE w naszym systemie energetycznym. Emisja obligacji Zrównoważonego Rozwoju dla TAURON Polska Energia S.A. jest kolejną transakcją, wpisującą się w realizację tych celów. Tylko w tym roku Santander Bank Polska współfinansował największą w Polsce umowę o wartości 350 mln zł na budowę farm fotowoltaicznych, o łącznej mocy 121 MWp. Pozwoli to na uruchomienie 128 elektrowni słonecznych w Polsce w ciągu najbliższych 2 lat. Bank sfinansował również projekt budowy farm wiatrowych o mocy 121 MW dla wiodącego producenta zielonej energii w Polsce, a  w ostatnim czasie udzielił także finansowania w kwocie 165,4 mln zł na dostarczenie 50 bezemisyjnych autobusów do MPK w Krakowie.