Polecamy

Citi Handlowy numerem jeden w bankowości instytucjonalnej

Zwiększona aktywność inwestorów i klientów, globalne doświadczenie i zaufanie, jakim przedsiębiorcy darzą Citi Handlowy, przełożyło się w trzecim kwartale na bardzo dobre wyniki bankowości instytucjonalnej. Bank uczestniczył we wszystkich najważniejszych transakcjach na rynkach finansowych w Polsce we współpracy z globalnym Citi, zajmując pierwsze miejsce w rankingach (dane za wrzesień).

Citi Handlowy m.in. pośredniczył w organizacji kredytu konsorcjalnego dla dużej spółki z branży paliwowej, finansowania dla jednego z leaderów rynku opakowań oraz brał udział w największej transakcji IPO ostatniej dekady na polskiej giełdzie – debiucie Allegro. Przychody z bankowości instytucjonalnej, strategicznego biznesu banku, wyniosły w trzecim kwartale 289 mln złotych.

 

Mimo trudnych czasów, nasi klienci aktywnie szukają szansy na rozwój. W Citi Handlowym oferujemy im najlepszą na rynku ekspertyzę i know how oraz dostęp do globalnych rozwiązań, tak aby mogli realizować swoje ambitne plany,” powiedział prezes Sławomir S. Sikora. “Jesteśmy przekonani, że odbicie naszej gospodarki w przyszłym roku stworzy nowe możliwości, z których będą korzystać firmy, takie jak konsolidacja branż czy pozyskiwanie tańszego finansowania na rynku kapitałowym przez spółki o ratingu nieinwestycyjnym.”

 

Zysk netto Citi Handlowy wyniósł 115 mln złotych w trzecim kwartale.

 

Wolumeny depozytowe w bankowości instytucjonalnej wzrosły 35 proc. (r./r.) w trzecim kwartale, a kredyty zmniejszyły się o 3 proc.

 

Niższa aktywność klientów, będąca następstwem pandemii i rekordowo niskie stopy procentowe, wpłynęły na spadek przychodów bankowości detalicznej.

 

Dzięki uruchomieniu na początku trzeciego kwartału rewolucyjnej usługi CitiKantor, czerpiącej z doświadczeń i silnej pozycji banku w wymianie walut dla klientów instytucjonalnych, obroty związane z tą usługą w bankowości detalicznej wzrosły o ponad jedną trzecią r./r. i 54 proc. miesiąc do miesiąca, a liczba aktywnych klientów w tym obszarze zwiększyła się o 60 proc.

 

W trzecim kwartale liczba nowych klientów bankowości prywatnej o aktywach powyżej 1 miliona USD powróciła do rekordowo wysokich poziomów sprzed pandemii. Dzięki ofercie emisyjnej Allegro, bank równie mocno wszedł w czwarty kwartał.

 

Dane finansowe za 3Q (r./r.):
  •  Depozyty +25%, kredyty -3%

  •  Całkowite przychody 440 mln złotych

  •  Zysk netto 115 mln złotych (+1%.)

  •  Wskaźnik kredyty/depozyty 50%