Polecamy

Bankowość Prywatna Banku Pekao po raz kolejny najlepsza w Polsce

Magazyn Global Finance przyznał nagrody World’s Best Private Banks. Eksperci docenili bankowość prywatną Banku Pekao S.A., uznając ją, po raz szósty z rzędu, za najlepszą w Polsce.

World's Best Private Banks Awards jest wyróżnieniem przyznawanym przez magazyn Global Finance, zajmujący się publikacją analiz i informacji na temat instytucji finansowych z całego świata. Nagrody The Best Private Bank przyznawane są na podstawie zebranych zgłoszeń, analiz rynkowych i ocen analityków branżowych, kadry zarządzającej oraz samych klientów z segmentu bankowości prywatnej. Dzięki temu badaniu, Global Finance rozpoznaje banki, które są najlepiej przygotowane, aby tworzyć zindywidualizowaną ofertę i pomagać klientom skutecznie poruszać się w świecie finansów.

Bankowość Prywatna Banku Pekao S.A. dostosowuje się do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klientów. To klienci we współpracy  z osobistym doradcą  decydują o wybranym modelu obsługi. W ramach usługi Doradztwa inwestycyjnego oferowane jest wsparcie i kompleksowe rekomendacje inwestycyjne zawierające analizę posiadanego portfela inwestycyjnego klienta oraz konkretne propozycje zmiany składu tego portfela wraz ze stosownym uzasadnieniem. Bank Pekao S.A. za pośrednictwem oferty Biura Maklerskiego oferuje klientom tego segmentu dostęp do szerokiej oferty inwestycyjnej, na którą składają się zarówno fundusze inwestycyjne krajowych i zagranicznych firm zarządzających aktywami, łącznie 16 podmiotów, jak również możliwość inwestowania w różne papiery wartościowe z lokalnych i zagranicznych rynków (m.in. akcje, obligacje, certyfikaty strukturyzowane). Bank oferuje także inwestycje dwuwalutowe czy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.

Tegoroczne nagrody magazynu Global Finance były wyjątkowe. Eksperci zwracali szczególną uwagę na ofertę dostosowaną do zmieniających się potrzeb klientów w czasach pandemii. Wiemy, że aktualna sytuacja nie jest łatwa, a my musimy  zapewnić naszym klientom potrzebne wsparcie i dalej rozwijać się, by sprostać ich oczekiwaniom – mówi Jarosław Fuchs, Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za Pion Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych w Banku Pekao S.A.

Wydawany od 1987 roku Magazyn Global Finance ma czytelników w 189 krajach. Jego odbiorcami są prezesi, dyrektorzy generalni i finansowy, skarbnicy oraz inni urzędnicy odpowiedzialni za podejmowanie strategicznych decyzji w międzynarodowych przedsiębiorstwach i instytucjach. Global Finance ma siedzibę w Nowym Jorku, z biurami w Mediolanie i Londynie. Co roku nagradza najlepsze instytucje finansowe na świecie.