Polecamy

ZUS wdraża PPK z PKO TFI

·         Zakład Ubezpieczeń Społecznych podpisał umowę o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi z PKO TFI.

·         Trwają już prace nad wdrożeniem PPK dla ok. 45 tys. pracowników ZUS.

·         PKO TFI wspiera wdrożenie korzystając z doświadczenia i nowoczesnej technologii.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podpisał umowę o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi z PKO TFI. Prace wdrożeniowe systemu PPK dla ok. 45 tysięcy pracowników ZUS już trwają. PKO TFI z Grupy PKO Banku Polskiego wspiera wdrożenie wykorzystując swoje dotychczasowe bogate doświadczenie oraz nowoczesne programy implementacji i obsługi kont PPK.

– Przygotowania do wdrożenia pracowniczego planu kapitałowego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych rozpoczęliśmy z dużym wyprzedzeniem. Dokładnie przeanalizowaliśmy oferty podmiotów zarządzających PPK. Zespół wdrożeniowy wraz z przedstawicielami organizacji związkowych dokonał wyboru oferty PKO TFI z Grupy PKO Banku Polskiego. Podpisaliśmy umowę o zarządzanie PPK z datą wejścia w życie w 2021 roku. Pracownicy ZUS otrzymają pierwsze wpłaty na swoje prywatne rachunki w ramach PPK w maju 2021 roku.

– mówi profesor Gertruda Uścińska, Prezes ZUS

– Doświadczenie, jakie zbieramy przy realizacji wdrożenia PPK w ZUS, jest dla nas bezcenne. Pozwoli nam zapoznać się ze specyfiką oczekiwań flagowego klienta z sektora finansów publicznych. Ten bardzo długi i pracochłonny proces pomoże nam w przygotowaniach do wdrażania i obsługi PPK w bardzo wymagającym sektorze budżetowym. Podkreślamy, że ten sukces – pozyskanie tak ważnego klienta - był możliwy dzięki stałej ścisłej współpracy PKO TFI z macierzystym PKO Bankiem Polskim i naszym zapleczem technologicznym – PKO Finat.

– mówi Piotr Żochowski, Prezes Zarządu PKO TFI

ZUS, jako pracodawca z sektora finansów publicznych podlega obowiązkowi utworzenia PPK dla swoich pracowników w ramach czwartego, ostatniego etapu wdrażania tych Planów. Na początku 2021 roku obowiązkiem tym objęte zostaną jednostki sektora finansów publicznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego, a także mikrofirmy. Tym niemniej, umowy o zarządzanie można podpisywać już teraz (z datą wejścia w życie w roku 2021), co pozwala na spokojne wdrożenie.

Przygotowując się do wdrożenia PPK, ZUS rozpoczął akcję informacyjną dla swoich pracowników, której partnerem jest PKO TFI. W placówkach Zakładu pojawiły się plakaty, pracownicy otrzymali pakiety informacyjne dostarczone przez PKO TFI (broszury, ulotki). W intranecie dostępna jest bogata biblioteka materiałów audiowizualnych oraz kurs e‑learningowy. To cyfrowe przygotowanie procesu okazało się ogromnie przydatne w czasie epidemii, gdy niemożliwe stały się szkolenia stacjonarne. We wdrożeniu i późniejszej obsłudze pomoże cały czas rozwijana aplikacja internetowa iPPK stosowana przez PKO TFI, a budowana i utrzymywana przez agenta transferowego z Grupy PKO Banku Polskiego – PKO Finat.

Do uczestnictwa w PPK w ZUS uprawnionych jest ok. 45 tysięcy pracowników. Pierwsze wpłaty zostaną zaksięgowane na ich prywatnych rachunkach PPK w maju 2021 roku.

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych to jedno z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych rynku kapitałowego w Polsce. Należy do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Istnieje od 1997 roku. Zarządza środkami powierzonymi przez ponad milion inwestorów indywidualnych i korporacyjnych. Łącznie, w pierwszych trzech etapach wdrażania programu, zawarło ponad 12 tys. umów o zarządzanie PPK. Pod względem aktywów zgromadzonych w PPK jest zdecydowanym liderem rynku. Na dzień 16 listopada 2020 roku zarządza aktywami wynoszącymi 838 mln zł, co stanowi ponad 34% wszystkich aktywów zgromadzonych w PPK w Polsce.