Polecamy

ING doceniony przez klientów

ING Bank Śląski zdobył tytuł „Bank doceniony przez klientów”. Tytuł został przyznany na podstawie wyników badania „Monitor satysfakcji klientów detalicznych banków”.

ING Bank Śląski odnotował jeden z najwyższych wzrostów satysfakcji klientów w porównaniu z ubiegłym rokiem – aż o 6 punktów. Autorzy badania wskazują, że „ING Bank Śląski jest liderem infolinii, bankowości internetowej oraz ma najlepiej ocenianą stronę www”. Bank został również liderem rankingu reputacji (ex aequo z Bankiem Millenium), gdzie został oceniony szczególnie wysoko w zakresie nowoczesności, oferty oraz stabilności. Według autorów badania: „Bank w pełni zasługuje więc na miano „banku uniwersalnego”, co jest warte uznania, bo w branży bankowej wyzwaniem jest sprostanie oczekiwaniom różnych grup klienckich”.

ING Bank Śląski zajął II miejsce w kategorii głównej „Satysfakcja klientów banków”, uzyskując tym samym tytuł „Banku docenionego przez klientów”. W kategoriach dodatkowych, bank zajął II miejsce w rankingu „Ocena punktów styku” oraz I miejsce w rankingu „Produkty”.

Badanie „Monitor satysfakcji klientów detalicznych banków” jest przeprowadzane raz do roku wśród klientów 14 największych banków w Polsce. Każdy z banków oceniany jest, w różnych aspektach, przez około 250 jego klientów. Badanie realizuje ARC Rynek i Opinia  za pomocą mixu metod ilościowych CAWI (ankiety online) i TAPI (wywiady face-to-face przy użyciu tabletów w grupach demograficznych o niższej penetracji Internetu).

Więcej na:

https://arc.com.pl/Juz-sa-najnowsze-wyniki-Monitora-satysfakcji-klientow-detalicznych-bankow-blog-pol-1544084018.html