Polecamy

Co daje nam poczucie bezpieczeństwa w finansach?

Z badania Santander Bank Polska[1] wynika, że tylko co drugi Polak ma oszczędności, które pozwalają mu czuć się spokojnie. Nasze poczucie bezpieczeństwa finansowego zależy od wieku, wielkości miasta, w którym mieszkamy, a także liczby osób w gospodarstwie domowym.

Badani mają różne podejście do tego, jaka wartość oszczędności, wyrażona
w wielokrotności wynagrodzenia, zapewnia im poczucie bezpieczeństwa. Ponad połowa Polaków nie posiada oszczędności, które pozwalałyby im czuć się bezpiecznie. Głównie są to osoby, które deklarują, że w ogóle ich nie mają (37 proc.). Kolejne 19 proc. to badani, którzy mają zasoby finansowe, ale ich wysokość nie pozwala im odczuwać spokoju finansowego. Może to wynikać z wysokości osiąganych dochodów – aż 87 proc. ankietowanych z dochodem do 2 000 zł miesięcznie nie ma oszczędności lub nie czuje się bezpiecznie z ich wysokością.

–  Ocena finansowego poczucia bezpieczeństwa jest bardzo subiektywna, jednak z raportu „Finansowe DNA Polek i Polaków 2020” wynika, że bezpieczniej ze swoimi oszczędnościami czują się mężczyźni, którzy też częściej od kobiet mają odłożone jakiekolwiek pieniądze. Najbezpieczniej czują się osoby będące członkami 3 lub 4-osobowych gospodarstw domowych – odpowiednio 49 i 53 proc. deklaruje dobre samopoczucie w tej sferze – mówi Monika Szlosek, odpowiedzialna za ofertę inwestycyjno-oszczędnościową w Santander Bank Polska.

Co daje nam poczucie finansowego bezpieczeństwa.png

Wielkość miasta i wiek mają znaczenie

Raport „Finansowe DNA Polek i Polaków 2020” Santander Bank Polska wskazuje również, że większe poczucie finansowego bezpieczeństwa mają mieszkańcy dużych miast, spośród których ponad połowa (57 proc.) wskazała taką odpowiedź. Potwierdzają to także dane GUS, z których wynika, że najwyższy poziom dochodów gospodarstw domowych jest właśnie w największych metropoliach.

Poza wielkością miasta, w którym mieszkamy, także wiek zwiększa poczucie bezpieczeństwa finansowego. Z badań wynika, że ponad połowa osób między 40 a 49 rokiem życia (54 proc.) czuje się dobrze ze swoimi oszczędnościami. Może to wynikać z zachowawczego stylu odkładania pieniędzy przez Polaków, który wymaga znacznie dłuższego horyzontu czasowego, aby móc obserwować efekty pomnażania majątku – tłumaczy Monika Szlosek, odpowiedzialna za ofertę inwestycyjno-oszczędnościową w Santander Bank Polska.

Doceniamy automatyzację

Zgodnie z wynikami badania „Finansowe DNA Polek i Polaków 2020” co piąty ankietowany korzysta z różnych form automatycznego oszczędzania niewielkiej kwoty po każdej lub po wybranych transakcjach. Co ciekawe, taki sam odsetek badanych deklaruje, że chętnie by z takiej możliwości skorzystało, gdyby była dostępna. 30 proc. badanych nie korzysta z automatycznego oszczędzania, mimo że jego bank oferuje taką możliwość.

Oszczędzanie „mimochodem” staje się coraz popularniejsze, szczególnie w grupie młodszych klientów, osób o niższych dochodach oraz rodzin wieloosobowych. Jest to dobre rozwiązanie na początek dla tych klientów, którzy mającym problem z systematycznym odkładaniem pieniędzy. Warto sprawdzić co oferuje w tym zakresie nasz bank – szczególnie, że z naszych badań wynika, że niemal jedna trzecia badanych Polaków nie orientuje się, czy taki produkt jest dla nich dostępny – podsumowuje Monika Szlosek, odpowiedzialna za ofertę inwestycyjno-oszczędnościową w Santander Bank Polska.

 

Wyniki pochodzą z badania „Finansowe DNA Polek i Polaków 2020”, wykonanego w wrześniu br. przez Instytut Badań Społecznych i Rynkowych IBRiS na zlecenie Santander Bank Polska. Raport z badania został powstał we współpracy z firmą analityczną Analizy Online SA. Badanie ogólnopolskie zrealizowano na pełnoletnich mieszkańcach Polski metodą (CATI). Próba wyniosła 1002 osób.

 

[1] Wyniki pochodzą z badania „Finansowe DNA Polek i Polaków 2020”, wykonanego w wrześniu br. przez Instytut Badań Społecznych i Rynkowych IBRiS na zlecenie Santander Bank Polska.