Polecamy

Bank Pekao S.A. przystępuje do programu Tarcza Finansowa PFR 2.0

Bank Pekao S.A. zadeklarował uczestnictwo w programie Tarcza Finansowa PFR 2.0. Finansowanie przyznawane przez Polski Fundusz Rozwoju będzie skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, których działalność została ograniczona lub zawieszona w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Program zostanie uruchomiony 15 stycznia 2021 r., pod warunkiem uzyskania notyfikacji Komisji Europejskiej.


Bank Pekao S.A. znalazł się w gronie 18 banków komercyjnych oraz większości banków spółdzielczych, które zadeklarowały udział w drugiej odsłonie Tarczy Finansowej PFR. Łączna pula środków dystrybuowanych przez PFR wyniesie 35 mld zł, z czego ok. 10 mld zł trafi do firm z sektora mikro i MŚP. Pomoc w ramach programu zostanie udzielona firmom szczególnie poszkodowanym w związku z epidemią COVID-19, operującym w 40 wybranych branżach wg klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności). Zaliczają się do nich m.in. działalność gastronomiczna, kulturalna, sportowa, hotelarska czy pośrednictwo turystyczne. Co ważne, z programu będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy otrzymali już subwencję z Tarczy Finansowej PFR 1.0.


- W ramach pierwszej Tarczy Finansowej PFR pomogliśmy uzyskać subwencję ponad 32 tysiącom firm prowadzącym rachunki w Pekao. Łączna kwota, która została przelana na ich konta to aż 7,4 mld zł. Widzimy realną poprawę sytuacji polskich firm, która jest zasługą wprowadzanych przez rząd działań pomocowych. Chcemy nadal pomagać przedsiębiorcom w utrzymaniu płynności i zachowaniu miejsc pracy, dlatego przystępujemy do kolejnej odsłony programu – Tarczy Finansowej PFR 2.0. Wierzymy, że dzięki takiemu wsparciu firmy przetrwają ten trudny okres – mówi Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes Zarządu Banku nadzorująca działalność Pionu Małych i Średnich Przedsiębiorstw


Z programu będą mogły skorzystać firmy, które wykażą spadek obrotów o min. 30 proc., porównując okres od kwietnia do grudnia 2020 roku lub od października do grudnia 2020 roku z analogicznym okresem roku 2019. Subwencja z Tarczy Finansowej PFR 2.0, przy spełnieniu określonych warunków, będzie mogła zostać umorzona w całości.


Mikrofirmy zatrudniające od 1 do 9 pracowników z obrotem lub sumą bilansową za 2019 rok w wysokości do 2 mln euro, mogą otrzymać subwencję finansową do maksymalnej kwoty 324 tys. zł (18 tys. zł lub 36 tys. zł na zatrudnionego). Na wysokość finansowania wpływa liczba pracowników oraz spadek obrotów.


W przypadku firm zatrudniających do 249 pracowników z obrotem za 2019 rok niższym lub równym kwocie 50 mln euro i sumą bilansową mniejszą niż 43 mln euro, subwencja może wynieść maksymalnie 3,5 mln zł. Jej wysokość będzie zależna od prognozy kosztów i przychodów, a także straty brutto. Finansowanie będzie pokrywać 70% strat firmy.


Bank będzie przyjmować wnioski przedsiębiorców za pomocą bankowości elektronicznej Pekao24 oraz PekaoBiznes24. Wniosek, oparty na oświadczeniach przedsiębiorcy, zostanie zweryfikowany przez PFR w sposób automatyczny na
podstawie danych m.in. z banków, ZUS-u oraz Ministerstwa Finansów. Firmy nie ponoszą żadnych kosztów z tytułu złożenia wniosku lub otrzymania subwencji z Tarczy Finansowej PFR 2.0.


Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 230 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,5 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.