Polecamy

Bank Pekao S.A. koordynuje pierwszą na polskim rynku emisję obligacji ESG-linked dla PKN Orlen

Bank Pekao S.A. jest koordynatorem, organizatorem, a także dealerem oraz współprowadzącym książkę popytu pierwszej na polskim rynku i jednej z pierwszych w Europie emisji obligacji ESG-linked przeprowadzonej przez PKN Orlen. Wyemitowane obligacje ESG-linked są odzwierciedleniem świadomości spółki w zakresie kwestii środowiskowych, odpowiedzialności społecznej oraz ładu korporacyjnego, ponieważ ich oprocentowanie będzie oparte na ratingu ESG nadawanym przez niezależną agencję MSCI.


Koncern wyemituje na krajowy rynek obligacje na okaziciela z 5-letnim okresem zapadalności oraz marżą na poziomie 90 punktów bazowych ponad 6-miesięczny WIBOR. Możliwe jest dodanie do marży odpowiednio 5 lub 10 punktów bazowych w skali roku, w zależności od poziomu przyznanego spółce ratingu ESG. Łączna wartość emisji wynosi 1 mld zł. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na Catalyst, alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW. Środki pochodzące z emisji zostaną przeznaczone przez PKN Orlen na bieżące projekty inwestycyjne, zgodne ze strategią osiągnięcia przez koncern neutralności emisyjnej do 2050 r.


- W ciągu ostatnich 10 lat braliśmy czynny udział w niemalże wszystkich benchmarkowych emisjach obligacji korporacyjnych w kraju, czyli takich, których łączna wartość wyniosła przynajmniej 1 mld zł. Czuję ogromną satysfakcję, że po raz kolejny z sukcesem zrealizowaliśmy tak duży projekt, będący pionierskim na polskim rynku. Charakter tej emisji potwierdza stale rosnące zaangażowanie zarówno PKN Orlen, jak i Banku Pekao w inicjatywy mające na celu zwiększenie udziału uczestników rynku kapitałowego w projekty dotyczące kwestii środowiskowych, odpowiedzialności społecznej oraz wprowadzania dobrych zasad ładu korporacyjnego. Jednocześnie, zgromadzone środki pozwolą na prowadzenie przez PKN Orlen dalszych działań w zakresie osiągania neutralności emisyjnej - mówi Tomasz Styczyński, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A., nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.


Emisja, która została skierowana do inwestorów kwalifikowanych spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Zapisy na obligacje PKN Orlen złożyły 54 podmioty, a ich łączna wartość wyniosła 2,2 mld zł, co oznacza, że książka popytu została ponad dwukrotnie nadsubskrybowana. Co ważne, wiarygodny emitent, a także duże zainteresowanie ze strony inwestorów pozwoliło w trakcie budowania książki popytu na zawężenie spreadu kredytowego ze 115 do 90 punktów bazowych. Te warunki w połączeniu z 6-miesięczną stopą WIBOR stanowią najniższe oprocentowanie w historii PKN Orlen i jednocześnie najniższą marżę od czasu kryzysu finansowego w 2008 roku.


Bank Pekao angażuje się w liczne projekty mające na celu poprawę efektywności energetycznej klientów, realizację przedsięwzięć ekologicznych oraz finansowanie Odnawialnych Źródeł Energii. Bank posiada ekspozycję na zielone inwestycje (np. finansowanie farm wiatrowych, instalacji fotowoltaicznych, niskoemisyjnego transportu miejskiego) na poziomie blisko 8 mld PLN. W październiku bieżącego roku Bank Pekao wsparł Grupę Tauron w pierwszej na polskim rynku emisji obligacji zrównoważonego rozwoju (sustainability-linked bonds) o łącznej wartości 1 mld zł. W 2019 roku Pekao podpisało umowy na finansowanie efektywności energetycznej i OZE na kwotę 1,2 mld PLN., m.in. w ramach konsorcjum udzieliło kredytu na budowę największej lądowej farmy wiatrowej w Polsce, Potęgowo na Pomorzu.