Polecamy

Zmiana w składzie Zarządu ING Banku Śląskiego

18 grudnia 2020 roku, Rada Nadzorcza ING Banku Śląskiego powołała Ewę Łuniewską na stanowisko Wiceprezes Zarządu, odpowiedzialnej za Pion Klientów Biznesowych. Swoją funkcję obejmie od 1 stycznia 2021 roku.

Ewa Łuniewska jest związana z ING od 29 lat. Ma za sobą wieloletnie doświadczenie w obszarze bankowości korporacyjnej, ale także niewątpliwe osiągnięcia zarządcze. Od pięciu lat z sukcesem kieruje naszą spółką leasingową. W tym czasie wartość portfela ING Lease zwiększyła się o 73%, a liczba klientów wzrosła o 229%. Życzymy Ewie wielu sukcesów w nowej roli - powiedział Brunon Bartkiewicz, prezes zarządu ING Banku Śląskiego.

Ewa Łuniewska jest związana z ING od 1991 roku, czyli od ukończenia Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej. Na początku kariery zawodowej odpowiadała za bankowość korporacyjną, finansowanie strukturyzowane oraz dłużne rynki kapitałowe w Oddziale ING Bank N.V. w Warszawie. W 2001 roku została powołana na stanowisko Dyrektora Departamentu Klientów Strategicznych w ING Banku Śląskim. Od 2006 roku jako Dyrektor w Pionie Korporacyjnej Sieci Sprzedaży odpowiadała za doskonalenie oferty produktów bankowych dla klientów korporacyjnych, a także rozwój przeznaczonych dla nich kanałów internetowych i mobilnych.

Od początku 2016 roku do dziś pełni funkcję Prezes Zarządu ING Lease (Polska) Sp. z o.o. W czerwcu tego roku Ewa Łuniewska została wybrana na Przewodniczącą Komitetu wykonawczego Związku Polskiego Leasingu.

Ewa Łuniewska na nowym stanowisku zastąpi Michała Bolesławskiego, wieloletniego wiceprezesa nadzorującego Pion Klientów Biznesowych, który od 1 stycznia 2021 r. zostanie szefem Business Banking Holandii, Belgii i Luksemburga w Grupie ING.