Polecamy

ING Bank Śląski kupuje 45% akcji NN Investment Partners TFI

ING Bank Śląski podpisał z NN Investment Partners International Holdings B.V. wstępną umowę nabycia 45% akcji NN Investment Partners TFI za 177,2 mln zł.  Zgodnie z umową zakupu, kluczowym warunkiem zawieszającym dla zamknięcia transakcji jest niezgłoszenie sprzeciwu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

W ING Banku Śląskim stawiamy na rozwój organiczny, ale nie wykluczamy akwizycji jeśli pojawia się możliwość rynkowa, która pozwala nam uatrakcyjnić naszą ofertę. Obecnie NN TFI to dla naszych Klientów sprawdzony i pewny dostawca rozwiązań inwestycyjnych. W przyszłości ścisła współpraca obu podmiotów przyczyni się do dalszego rozwoju oferty produktowej. Związek z bankiem umożliwi NN TFI dostęp do szerokiej sieci dystrybucji. Natomiast dla banku posiadanie pakietu 45% akcji pozwala w istotny sposób partycypować we wzroście wartości spółki. Ta transakcja da nam impuls do dalszego rozwoju – powiedział Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego.

Mamy wieloletnie doświadczenie w tworzeniu produktów dla klientów ING Banku Śląskiego. W przyszłości chcielibyśmy uruchomić kolejne innowacyjne rozwiązania, jeszcze lepiej dopasowane do ich potrzeb – zapowiedziała Małgorzata Barska, prezes NN Investment Partners TFI. Na coraz bardziej wymagającym rynku funduszy inwestycyjnych bliższa współpraca z ING Bankiem Śląskim zapewni nam stabilny rozwój. Uczestnicy naszych funduszy dostaną bardziej efektywne, skrojone na miarę strategie inwestycyjne – dodała Małgorzata Barska.

Zgodnie z zawartą umową cena zakupu w wysokości 177,2 mln zł zostanie powiększona o 2,5% w skali roku za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia zamknięcia transakcji.

ING Bank Śląski będzie uprawniony do otrzymania dywidend począwszy od dywidendy wypłaconej z zysku netto za 2018 roku. Ostateczna cena nabycia będzie podlegała korekcie zgodnie z warunkami przewidzianymi w Umowie Zakupu. O zamknięciu transakcji i ostatecznej wysokości ceny Bank poinformuje w odpowiednim raporcie bieżącym.

Bank spodziewa się, że zamknięcie transakcji nastąpi w II kw. 2019 roku. Według szacunków banku zakup pakietu akcji NN Investment Partners  TFI  obniży skonsolidowany łączny współczynnik kapitałowy oraz współczynnik Tier 1 o ok. 15 p.b.

Poza umową zakupu ING Bank Śląski i NN Investment Partners  TFI  zawarły Umowę Akcjonariuszy, która określa zasady współpracy oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć.

NN Investment Partners  TFI na koniec października zarządzało aktywami o wartości 13,2 mld PLN. Obecny udział rynkowy spółki wynosi ok. 8,3%. NN Investment Partners  TFI zajmuje czwartą pozycję pod względem wartości aktywów. TFI zarządza 36 funduszami otwartymi oraz zamkniętymi o różnych klasach ryzyka (akcji, absolutnego zwrotu, mieszane, obligacyjne oraz pieniężne)

ING Bank Śląski jest jednym z największych banków w Polsce. Bank obsługuje 4,76 mln klientów detalicznych oraz ponad 60 tys. średnich i dużych firm. Stabilność i bezpieczeństwo zapewniają mu silne kapitały pozwalające na finansowanie polskiej gospodarki oraz wpływające na bezpieczeństwo depozytów. Na koniec września 2018 roku aktywa banku wynosiły ponad 134 mld zł. Bank jest jednym z liderów digitalizacji w Polsce – oferuje dostęp do kont i usług finansowych poprzez nowoczesną bankowość internetowa i mobilną. Ogólnopolska sieć placówek banku liczy 351 oddziałów i 63 punkty ING Express, a sieć bankomatów i wpłatomatów ponad 1 000 urządzeń.

Potwierdzeniem mocnej pozycji ING Banku Śląskiego na rynku są liczne nagrody i wyróżnienia − przyznawane zarówno przez ekspertów, media, jak i klientów. W 2018 bank otrzymał główną nagrodę i tytuł Gwiazdy Bankowości przyznawaną za całokształt działalności w 2017 roku w rankingu przygotowanym przez Dziennik Gazetę Prawną oraz PWC. W kwietniu 2018 roku – tytuł Najlepszego Banku w Polsce przyznany ING Bankowi Śląskiemu w konkursie „Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń” za całokształt działań podjętych w 2017 roku.