Polecamy

PKO Bank Polski po raz kolejny z tytułem Top Employer

PKO Bank Polski otrzymał prestiżowy tytuł Top Employer Polska 2021. Tym samym, kolejny raz zdobył certyfikat, który jest wynikiem badania przeprowadzonego przez Top Employers Institute. To potwierdza silną pozycję banku jako jednego z najlepszych pracodawców w kraju.

PKO Bank Polski został doceniony w szczególności za realizację strategii HR, tworzenie przyjaznego środowiska pracy, pozyskiwanie talentów, zapewnienie szkoleń i warunków ułatwiających rozwój, well-being oraz dbałość o różnorodność i integrację. Otrzymany certyfikat jest potwierdzeniem wysokiej jakości warunków pracy w tej firmie.

– Cieszymy się, że bank znalazł się w gronie najwyżej cenionych pracodawców, zarówno pod względem budowania angażującego środowiska pracy, jak i stosowanych praktyk HR. To dowód na to, że podejmowane przez nas działania są skuteczne i czerpią z najlepszych praktyk rynkowych. Nadal będziemy skupiać się na dialogu z pracownikami i dostarczaniu rozwiązań, które odpowiadają na ich potrzeby.

- mówi Joanna Czarnecka, dyrektor Pionu Zarządzania Personelem w PKO Banku Polskim

Realizując strategię HR, PKO Bank Polski koncentruje się przede wszystkim na wdrażaniu rozwiązań kreujących przyjazne środowisko pracy, budowaniu kultury współpracy oraz umożliwianiu pracownikom ciągłego doskonalenia się – rozwoju zarówno zawodowego, jak i osobistego. Działania te wspiera rozbudowany system świadczeń pozapłacowych, jak m.in. opieka medyczna, możliwość korzystania z platformy kafeteryjnej MyBenefit, w ramach której każdy pracownik samodzielnie dysponuje przyznanymi mu środkami czy Pracowniczy Program Emerytalny. Bank pomaga także w realizacji pozazawodowych pasji oraz promuje działania charytatywne. W okresie pandemii podejmuje liczne inicjatywy mające na celu wsparcie pracowników w nowej rzeczywistości i zapewnienie im bezpieczeństwa.

 

– PKO Bank Polski po raz kolejny udowodnił, że stawia pracowników swojej organizacji na pierwszym miejscu. Gratulujemy uzyskania certyfikatu w programie Instytutu Top Employers.

– mówi David Plink, CEO Instytutu Top Employers

Pandemia spowodowała znaczne przyspieszenie procesów związanych z rozwojem narzędzi i rozwiązań elektronicznych, mobilnych czy cyfrowych zarówno dla klientów, jak i pracowników. Dlatego bank poszukuje obecnie kandydatów na stanowiska głównie w tych obszarach. Pracowników przyciąga zakres i skala realizowanych projektów, m.in. stale rozwijana bankowość elektroniczna, aplikacja mobilna IKO, partnerstwo z Operatorem Chmury Krajowej, współpraca ze startupami czy projekty z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Bank stawia również na rekrutacje wewnętrzne, budując nowe kompetencje wśród pracowników. To wszystko daje duże możliwości rozwoju zawodowego, co korzystnie wpływa na postrzeganie banku jako atrakcyjnego i technologicznie zaawansowanego pracodawcy. Aktualne oferty pracy są publikowane na stronie Kariera.

Top Employers Institute jest globalnym autorytetem w zakresie badania praktyk zarządzania zasobami ludzkimi. Co roku certyfikuje ponad 1 600 organizacji w 120 krajach i wyróżnia najlepszych pracodawców, oceniając ich strategie, politykę personalną, monitorowanie efektów i działania na rzecz rozwoju pracowników.