Polecamy

Bank Pekao ponownie w prestiżowym indeksie Bloomberg Gender-Equality Index

Bank Pekao S.A. drugi raz z rzędu zakwalifikował się do indeksu Bloomberg Gender-Equality Index, w którym mogą znaleźć się duże spółki giełdowe aktywnie zabiegające o równość płci w środowisku pracy. Bank znalazł się w indeksie jako zaledwie jedna z dwóch spółek z Polski i wśród tylko kilku z Europy Środkowej. Udział Pekao w indeksie odzwierciedla fakt, że bank przykłada coraz większą wagę do działań w zakresie ESG, których ważną częścią są kwestie pracownicze.

Globalnie w 2021 roku w indeksie znalazło się 380 firm z 44 krajów i reprezentujących 11 sektorów gospodarki. Uczestnicy indeksu zostali wybrani spośród spółek giełdowych o kapitalizacji przekraczającej 1 mld dolarów. By wejść do indeksu należało uzyskać wystarczająco wysoki wynik w ankiecie bazującej na 59 pytaniach z pięciu obszarów: przywództwo kobiet i rozwój talentów, równa płaca i parytet płac, inkluzywna kultura pracy, polityka dotycząca molestowania seksualnego i prokobieca marka.


Chcemy być pracodawcą dla najlepszych, dającym szansę zatrudnienia, rozwoju i awansu wszystkim utalentowanym pracownikom, bez względu na płeć. W naszym banku od lat obowiązują też procedury, które pozwalają na realizację polityki równych szans. Dlatego cieszy nas, że po raz drugi z rzędu te wysiłki zostały dostrzeżone i ponownie jesteśmy w indeksie Bloomberg Gender-Equality – mówi wiceprezes Banku Pekao, Magdalena Zmitrowicz.


Bank Pekao uzyskał w ankiecie Bloomberg GE wynik 73 proc., przy średnim wyniku dla wszystkich firm z indeksu na poziomie 66 proc. Aktywnie wdraża też kolejne programy i inicjatywy, np. od niedawna program dedykowany kobietom, które chcą rozwijać się zawodowo, łącząc to wyzwanie z życiem prywatnym. Co warto podkreślić, w niektórych obszarach bank wypada szczególnie dobrze, dba zwłaszcza o równouprawnienie kobiet i mężczyzn w płacach oraz równy dostęp płci do awansu i rozwoju. W Pekao kobiety stanowią większość zatrudnionych. Na stanowiskach menedżerskich, również stanowią one zdecydowaną większość, bo 62 proc., a 91 proc. kobiet wraca do pracy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego.

W Banku Pekao obowiązuje polityka równości płci, mająca pomóc w efektywnym zarządzaniu karierą, osiągnięciu sukcesu oraz ocenie pracy na podstawie indywidualnych osiągnięć, bez względu na płeć. Wytyczne tej polityki to np. dążenie do zapewnienia reprezentacji obu płci przy rekrutacji, eliminowanie dyskryminujących kryteriów podczas przygotowywania ofert pracy czy uwzględnienie zagadnień dotyczących równości płci w programach szkoleniowych.

Od ponad 10 lat w Pekao obowiązuje również polityka antymobbingowa. Wsparciem dla polityki równouprawnienia jest Karta Zasad, czyli wewnętrzny zbiór korporacyjnych wartości, do których należą: szacunek, zaufanie równość, wolność (rozumiana jako swoboda działania), wzajemność i przejrzystość.