Polecamy

Do 800 zł od Santander Bank Polska w 3. edycji promocji karty kredytowej Visa

Klienci Santander Bank Polska, korzystając z karty Visa Silver Akcja Pajacyk albo z Visa Platinum, mogą zyskać do 800 zł.  

Od 1 lutego do 31 lipca 2021 r. klienci Santander Bank Polska mogą dołączyć do promocji dla karty kredytowej Visa. Objęte są nią dwie karty kredytowe – Visa Silver Akcja Pajacyk (RRSO: 9,10%) oraz Visa Platinum (RRSO: 10%).

Kienci, którzy dołączą do akcji mogą otrzymać do 800 zł, w tym:

- do 600 zł – zwrot 1% za płatności kartą kredytową Visa Silver „Akcja Pajacyk” albo Visa Platinum (główną lub dodatkową) przez 12 miesięcy, max. 50 zł miesięcznie

- 100 zł - za zawarcie umowy o kartę dodatkową Visa Silver Akcja Pajacyk albo Visa Platinum,

- 100 zł - za zlecenie przelewu na min. 1000 zł z rachunku karty kredytowej na dowolne konto osobiste (Fast Cash). Można to zrobić tylko podczas składania wniosku o główną kartę kredytową.

Za spełnienie warunków promocji, nagrody przekazywane są na rachunek głównej karty kredytowej Visa Silver Akcja Pajacyk albo Visa Platinum. 1% zwrotu za płatności kartą jest wypłacany do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego, a 100 zł za zawarcie umowy o kartę dodatkową oraz 100 zł za skorzystanie z usługi Fast Cash jednorazowo, do końca listopada 2021 r.

Dodatkowo klienci, wybierając kartę Visa Silver Akcja Pajacyk pomagają w finansowaniu posiłków. Santander Bank Polska przekazuje część dochodu z każdej transakcji i wydanej karty na wsparcie programu dożywiania dzieci Polskiej Akcji Humanitarnej: #PajacykBezPrzerwy. Z kolei klienci, który wybiorą kartę Visa Platinum mogą skorzystać Pakiet Usług Assistance i usługi concierge, które obejmują, m.in. pomoc medyczną, pomoc w domu czy w podróży samochodem.

Przystąpienie do akcji gwarantuje także dodatkowe oszczędności - przez pierwszy rok klienci będą zwolnieni z opłaty miesięcznej za kartę. Karta pozwala także korzystać z programu Visa Oferty. Osoby, które spełnią warunki udziału w programie, dostaną zwrot części pieniędzy za zakupy u partnerów. Szczegóły programu dostępne są na www.visaoferty.pl

Warunki i regulamin promocji: santander.pl/visa800

Przykład reprezentatywny:

Bank od wykorzystanej kwoty limitu w rachunku karty kredytowej Visa Silver Akcja Pajacyk 3700 zł pobiera odsetki według zmiennej stopy procentowej, równej stopie odsetek maksymalnych wskazanych w art. 359 § 21 kodeksu cywilnego, tj. 7,20% w stosunku rocznym. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 9,10%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowych kosztów) 3700 zł, całkowita kwota do zapłaty 4159,40 zł, oprocentowanie zmienne 7,20% w skali roku, całkowity koszt kredytu 459,40 zł (w tym: odsetki 369,40 zł, opłata miesięczna w pierwszym roku 0 zł, w drugim  roku 90 zł). Dla wyliczeń RRSO przyjęto łącznie następujące założenia: limit kredytowy zostaje w pełni wykorzystany przez dokonanie jednej transakcji bezgotówkowej, data księgowania transakcji na rachunku karty jest zgodna z datą pierwszego zestawienia operacji, a pozostałe zadłużenie zostaje spłacone w ciągu 24 miesięcy; miesięczna spłata zadłużenia wynosi 3% kwoty limitu kredytowego (z wyłączeniem ostatniej spłaty, która jest równa pozostałemu do spłaty saldu zadłużenia) i następuje zawsze w dniach wskazanych na zestawieniach operacji jako termin płatności. Kalkulacje zostały dokonane na 01.02.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

***

Wyjaśnienia pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych objętych tym materiałem na santander.pl/PAD oraz w placówkach banku. Przelew z rachunku karty kredytowej to polecenie przelewu albo polecenie przelewu wewnętrznego. Konto osobiste to rachunek płatniczy.

Szczegóły oferty, informacja o opłatach, prowizjach i oprocentowaniu na santander.pl oraz na infolinii 1 9999 – opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora