Polecamy

Zielona transformacja i zdrowe finanse klientów – mBank realizuje strategię ESG

636,5 mln zł na finansowanie farm wiatrowych i fotowoltaicznych, emisje zielonych obligacji o wartości 275 mln zł i  ekokredyty hipoteczne o wartości 314 mln zł. Te wyniki obrazują tylko wybrane efekty działań mBanku na rzecz ochrony środowiska. W 2022 roku zrealizował także liczne cele społeczne, w tym te związane ze zdrowymi finansami klientów.

Zielone inwestycje i dekarbonizacja
 
mBank wspiera transformację energetyczną gospodarki. W 2022 roku przeznaczył na finansowanie nowych instalacji OZE (dużych farm wiatrowych i fotowoltaicznych) prawie 636,5 mln zł. Ponadto podpisał nowe umowy emisje zielonych i zrównoważonych obligacji, a także  przeprowadził cztery emisje zielonych obligacji na łączną kwotę 275 mln zł. Klientom MŚP mBank zaoferował w ubiegłym roku nową ofertę leasingu fotowoltaiki oraz leasing na samochody elektryczne z dopłatami z programu “Mój elektryk”. Wprowadził też ekokredyt zabezpieczony i ekopożyczkę dla firm.
 
W segmencie bankowości detalicznej mBank udzielił w 2022 roku ekokredytów hipotecznych o wartości 314 mln zł. Klienci bankowości prywatnej 32 proc. swoich inwestycji ulokowali w strategiach, które uwzględniają aspekty społeczne i środowiskowe. W kwietniu do klientów trafiły pierwsze karty z plastiku pochodzącego w 85 proc. z recyklingu. W zeszłym roku bank wydał 695 tys. takich kart i 136  tys. tych wyłącznie cyfrowych, dzięki czemu zaoszczędził 3,7 ton plastiku. 
 
By zmniejszyć swój bezpośredni wpływ na środowisko, mBank korzysta z prądu z odnawialnych źródeł. Na koniec 2022 roku było to 100% zakupionej energii elektrycznej (z uwzględnieniem zakupionych gwarancji pochodzenia). Bank systematycznie poszerza też zakres raportowania swojego śladu węglowego. Za rok 2022 po raz pierwszy podał emisje gazów cieplarnianych związanych z dojazdami pracowników (zakres 3, kategoria 7). W zakresie zaraportowanym rok wcześniej mBank zmniejszył swój ślad węglowy o ponad 8000 ton ekwiwalentu CO2, czyli o przeszło jedną trzecią w skali roku. Przystąpił też do inicjatywy Science-Based Targets (SBTi), co oznacza, że w ciągu dwóch lat opracuje ścieżkę obniżania emisji gazów cieplarnianych zgodną z celami porozumienia paryskiego. Obejmie ona również największą kategorię emisji, związanych z portfelem kredytowym banku.
 
mbank_infographics_1_PL-01.jpg
Zdrowe finanse klientów
 
Kolejnym filarem strategii ESG mBanku jest odpowiedzialność za zdrowe finanse klientów. Chodzi o wsparcie ich w bezpiecznym i odpowiedzialnym korzystaniu z usług bankowych oraz w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych. 
W grudniu mBank podpisał „Deklarację dotyczącą wspierania zdrowia finansowego i bankowości włączającej” opracowaną przez UNEP-FI, organizację z rodziny ONZ. Udostępnił też edukacyjną stronę TwojaSpokojnaGlowa.pl, która ułatwia dbanie o zdrowe finanse. Bank stale rozwija też usługę Menedżera finansów (PFM), która pomaga odpowiedzialnie zarządzać domowym budżetem. Na koniec roku z tej funkcji korzystało już 1,5 mln użytkowników miesięcznie.   
mBank prowadzi regularne działania edukacyjne w zakresie cyberbezpieczeństwa. W 2022 roku w ramach kampanii „Ludzie są niesamowici” zwracał uwagę na najczęstsze błędy, które ludzie popełniają w sieci i które mogą doprowadzić do utraty danych i pieniędzy. Kampania dotarła do ponad 17 mln odbiorców.
 
Odpowiedzialność społeczna
Od lat mBank angażuje się w kwestie społeczne. W 2022 roku był strategicznym partnerem jubileuszowego, 30. Finału WOŚP. Włączyło się w niego 1170 pracowników banku z całej Polski. Jak co roku, mBank prowadził liczne akcje mobilizujące do przekazywania wpłat. Klienci wpłacili z okazji Finału łącznie około 20 mln zł, a sam bank dodał do tego 2 mln zł w ramach akcji „100 za 100”. W ciągu pięciu lat wspólnego grania z Orkiestrą, bank przekazał 16,7 mln zł, a wpłaty klientów wyniosły 76 mln zł.
mBank wspierał także ofiary wojny w Ukrainie. Od marca 2022 roku umożliwia łatwe i bezpieczne wpłaty online na ten cel, który realizuje Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM). Do końca 2022 roku klienci mBanku przekazali Fundacji PCPM blisko 13,8 mln zł. W byłych biurach mBanku w Warszawie działają placówki edukacyjne, z których dziennie korzystało nawet 440 dzieci z Ukrainy i ich opiekunów.
 
mbank_infographics_2_PL-01.jpg
W 2022 roku mFundacja przeznaczyła ponad 2,7 mln zł na działania statutowe związane z edukacją i promocją matematyki. Fundacja wydała m.in. bezpłatną książkę „Matematyka na zielono”, która łączy edukację matematyczną i ekologiczną. Książka trafiła do ponad 37 tys. czytelników.
Dzięki stworzonemu w 2020 roku funduszowi „m jak malarstwo” mBank wspiera obiecujących młodych polskich artystów. W latach 2020-2022 kupił 98 prac 62 autorów.
Więcej informacji o postępach mBanku z realizacji celów zrównoważonego rozwoju można znaleźć w „Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy mBanku S.A. w 2022 roku”, dostępnym tutaj.
 
Źródło: mBank