Polecamy

Jeszcze łatwiejszy dostęp do finansowania dla MŚP w Santander Bank Polska, dzięki gwarancjom Polfund

Mikro, małe i średnie firmy, klienci Santander Bank Polska od połowy marca 2021 roku mogą skorzystać z nowego rodzaju zabezpieczenia spłaty kredytu - poręczenia portfelowego Polfund. Zwiększa ono szansę przedsiębiorcy na otrzymanie finansowania i jest dostępne dla firm z większości branż. Proces i decyzja o wydaniu poręczenia są maksymalnie uproszczone. 

Poręczeniem mogą być objęte kredyty w rachunku bieżącym, obrotowe, inwestycyjne oraz kredyty Biznes Ekspres i Biznes Ekspres EBI. Poręczenie jest ważne przez siedem lat w przypadku kredytu inwestycyjnego, sześć lat w przypadku kredytu obrotowego oraz Biznes Ekspres i Biznes EkspresEBI oraz cztery lata dla kredytu w rachunku bieżącym i kredytu obrotowego. Fundusz poręcza kredyty w złotych polskich. Wysokość poręczenia to 70% kwoty finansowania, a jego wartość jest uzależniona od potrzeb przedsiębiorcy - nie może jednak przekroczyć 661 tysięcy złotych.

Poszerzając ofertę dla większości branż o nowe poręczenie Polfund, wspieramy przedsiębiorców w rozwijaniu działalności. Dzięki poręczeniu mają oni łatwiejszy i szybszy dostęp do finansowania. To szczególnie ważne w dzisiejszych czasach, gdy firmy mierzą się z wyzwaniami w związku z pandemią i spowolnieniem w gospodarce. Ograniczyliśmy też formalności – teraz przedsiębiorcy nie muszą składać oddzielnego wniosku o udzielenie poręczenia, wystarczy odwiedzić nasz oddział. Wierzę, że to krok w kierunku dalszej współpracy z Polfund i jeszcze lepszej oferty, która wpisuje się w oczekiwania naszych klientów – mówi Cezary Szefler, menedżer MŚP w Santander Bank Polska S.A.

Nowe inwestycje czy rozwój firmy często uzależnione są od pozyskania finansowania, co może wymagać ustanowienia zabezpieczenia spłaty. Poręczenie jest jedną z form takiego zabezpieczenia, które stanowi atrakcyjną alternatywę dla hipoteki czy zastawu rejestrowego, a czasami jest jedyną możliwością gdy firma nie posiada własnego majątku.

Rozszerzenie oferty o poręczenie portfelowe Polfund w Santander Bank Polska to świetna wiadomość dla sektora MŚP, zwłaszcza w obecnej sytuacji gospodarczej. Cieszę się, że dzięki naszej współpracy, przedsiębiorcy zyskują łatwiejszy dostęp do finansowania, które pozwala im rozwijać swoją działalność – mówi Marcin Pawłowski, Prezes Zarządu Polfund.

Aby zamówić poręczenie w Santander Bank Polska wystarczy wizyta w jednym z oddziałów, podczas której nie trzeba składać oddzielnego wniosku, ani dostarczać dodatkowych dokumentów. Opłata dla wydanego poręczenia to 2,50% rocznie od jego kwoty.

***

Poręczenie jest udzielane firmom z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Programu Ramowego na rzecz „Konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw – COSME” (2014-2020) Unii Europejskiej oraz jest finansowane przez Unię Europejską i realizowane przez Europejski Fundusz Inwestycyjny w imieniu Komisji Europejskiej.

Istotą poręczenia jest przejęcie przez POLFUND części ryzyka ponoszonego przez bank w przypadku braku spłaty kredytu.

Otrzymanie kredytu z poręczeniem POLFUND uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej dokonywanej przez bank na podstawie złożonego kompletu dokumentów

Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach i oprocentowaniu, dostępne są w placówkach banku, na stronie santander.pl oraz pod numerem 1 9999 – opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 22.03.2021 r