Polecamy

Nowe warunki programu „Mieszkanie bez wkładu własnego” i atrakcyjna oferta cenowa w Banku Pekao S.A.

Ze względu na obecną sytuację ekonomiczną  znacznie mniej rodzin decyduje się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego i zakup własnego mieszkania niż w ubiegłych latach. Z myślą o nich powstał program „Mieszkanie bez wkładu własnego” z gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), który z początkiem marca zmienił warunki i umożliwił szerszej grupie osób ubieganie się o finansowanie. O kredyt w ramach programu można wnioskować w Banku Pekao S.A.,  który przygotował atrakcyjną ofertę cenową.

Program „Mieszkanie bez wkładu własnego” to program Ministerstwa Rozwoju
i Technologii, który funkcjonuje od połowy ubiegłego roku. Został on powołany, aby wesprzeć w zakupie własnego mieszkania Polaków, którzy mają za mało środków na wkład własny, ale posiadają dochody wystarczające, aby spłacić raty kredytu. Od teraz z programu mogą skorzystać kredytobiorcy, którzy nie są w stanie zapewnić wkładu własnego, jak również Ci, którzy mogą wnieść wkład do 200 tys. zł oraz nie wyższy niż 20 proc. wydatków (całkowitego kosztu inwestycji) przy kredycie z oprocentowaniem zmiennym/30 proc. wydatków przy kredycie ze stopą okresowo stałą.

- Zmiany, które zostały wprowadzone do „Mieszkania bez wkładu własnego” z początkiem marca, pozwalają na skorzystanie z kredytu większej liczbie klientów. Teraz podwyższone zostały limity maksymalnej ceny zakupu mieszkania, dzięki czemu możliwe jest skredytowanie większej liczby mieszkań w ramach programu. Beneficjenci mogą uzyskać kredyt o wartości 100 proc. nieruchomości, jeżeli mają zdolność kredytową do spłaty tego zobowiązania. Wcześniej klienci nie mogli wnieść wyższego wkładu niż 10%. Teraz, posiadając wyższy wkład własny, w przypadku  powiększenia się gospodarstwa domowego o kolejne dziecko będą mogli skorzystać ze spłaty rodzinnej mówi Piotr Gołąb dyrektor Departamentu Produktów Kredytowych Klienta Indywidualnego w Banku Pekao S.A.

Rodzinny kredyt mieszkaniowy mogą otrzymać osoby indywidualne, małżeństwa lub pary wychowujące co najmniej jedno wspólne dziecko, jeśli same oraz osoby, z którymi tworzą gospodarstwo domowe nie są właścicielami żadnej innej nieruchomości. Ponadto, o finansowanie mogą ubiegać się osoby, które posiadają co najmniej dwójkę pociech i są właścicielami mieszkania lub domu o metrażu, w zależności od liczby dzieci:  2 dzieci – do 50 mkw., 3 dzieci – do 75 mkw., 4 dzieci – do 90 mkw., 5 dzieci i więcej – bez limitu mkw.

Kredyt może zostać przeznaczony m.in. na zakup mieszkania/domu i pokrycie kosztów  ich wykończenia lub remontu, na budowę domu i jego wykończenie bądź na kupno domu w trakcie budowy i jej dokończenie. Szczegółowe informacje można uzyskać w oddziale banku oraz na infolinii. Jeśli w trakcie spłaty kredytu rodzina powiększy się o kolejne dziecko, otrzyma 20 000 zł (drugie dziecko) lub 60 000 zł (kolejne dziecko) na spłatę kredytu. Wniosek o spłatę rodzinną należy złożyć za pośrednictwem banku nie później niż rok, licząc od dnia powiększenia gospodarstwa domowego.

Kredyt można zaciągnąć do 31 grudnia 2030 roku. Jest on udzielany w złotówkach, z okresem spłaty od 15 do 30 lat. Zabezpieczeniem części kredytu, tj. różnicy pomiędzy wymaganym wkładem własnym, a faktycznie wniesionym przez kredytobiorcę jest gwarancja spłaty udzielana przez  BGK w ramach Rządowego Funduszu Mieszkaniowego. Wysokość gwarancji to nie więcej niż 20% wydatków, na pokrycie których udzielany jest kredyt – maksymalnie 100.000 zł. Łączna wysokość objętej gwarancją części rodzinnego kredytu mieszkaniowego oraz wkładu własnego kredytobiorcy nie może być wyższa niż 200.000 zł.

Do 18 kwietnia Bank Pekao S.A. oferuje atrakcyjne warunki cenowe: brak opłaty za zawarcie i przygotowanie umowy kredytu; marża 2,50 proc. lub okresowo (5 lat) stałe oprocentowanie kredytu. Stawka opłaty prowizyjnej na rzecz BGK wynosi 1 proc. kwoty objętej Gwarancją spłaty BGK. Opłata jest naliczana od kwoty brakującej do 20 proc. wkładu własnego, np. nie wnosząc żadnego wkładu własnego przy kredycie na kwotę 300 tys. zł, koszt gwarancji wynosi jedynie 600 zł. Zaciągając finansowanie z wkładem własnym powyżej 20 proc., ani bank, ani BGK nie pobiera żadnych opłat i prowizji.

Dla oprocentowania stałego RRSO 9,26%

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) rodzinnego kredytu hipotecznego wypłaconego jednorazowo wynosi 9,26% i wyliczona została przy założeniach: całkowita kwota kredytu 259 588  złotych (zł) (nieobejmująca kredytowanych kosztów kredytu), kredyt zaciągnięty na 26 lat i 6 miesięcy, 318 miesięcznych rat do spłaty, wniesiony wkład własny klienta: 0% całkowitego kosztu kredytowanej inwestycji (m.in. koszt dokumentacji, wartość działki gruntu oraz wszystkie nakłady dotyczące robót budowlano-inwestycyjnych), stałe oprocentowanie kredytu 7,80% w stosunku rocznym, równa rata kapitałowo-odsetkowa w wysokości 1 933,70 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 692 649,39 zł, całkowity koszt kredytu 433 061,39 zł przy uwzględnieniu następujących kosztów: odsetki 425 325,78 zł oraz koszty z tytułu: opłaty prowizyjnej należnej BGK z tytułu udzielenie Gwarancji  519,18 zł (dotyczy kredytów zabezpieczonych Gwarancją), opłaty za przygotowanie i zawarcie umowy 0 zł, ubezpieczenia nieruchomości (innego przedmiotu) obciążonej hipoteką od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 m-cy według oferty proponowanej przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  w imieniu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A   259,59 zł, opłaty miesięcznej za kartę debetową MasterCard Debit FX wydaną do rachunku 4 zł, opłaty za kontrolę nieruchomości (innego prawa)  184,50 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki 19 zł. Kalkulacja dokonana na dzień 21 lutego 2023 roku, na reprezentatywnym przykładzie.

Obowiązkowym zabezpieczeniem mieszkaniowego kredytu hipotecznego jest hipoteka na nieruchomości (lub innym przedmiocie) oraz przelew praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości obciążonej hipoteką (innego przedmiotu hipoteki), stanowiącej zabezpieczenie kredytu, w całym okresie kredytowania. Spłata kredytu oprocentowanego stałą stopą procentową niesie ze sobą ryzyko, iż wysokość raty w okresie obowiązywania stałej stopy może być okresowo wyższa, niż gdyby obowiązywało oprocentowanie zmienne obliczane na podstawie wskaźnika referencyjnego (WIBOR 6M opracowywany i publikowany przez GPW Benchmark S.A.)  i stałej marży. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Kredytodawcą jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Dla oprocentowania zmiennego RRSO 10,13%

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) rodzinnego kredytu hipotecznego/ budowlano- wypłaconego jednorazowo wynosi 10,13% i wyliczona została przy założeniach: całkowita kwota kredytu 335 094 złotych (zł) (nieobejmująca kredytowanych kosztów), kredyt zaciągnięty na 27 lat, 324 miesięcznych rat do spłaty, wniesiony wkład własny klienta: 0% całkowitego kosztu kredytowanej inwestycji (m.in. koszt dokumentacji, wartość działki gruntu oraz wszystkie nakłady dotyczące robót budowlano-inwestycyjnych), zmienne oprocentowanie kredytu 9,53% w stosunku rocznym, równa rata kapitałowo-odsetkowa w wysokości 2 883,46 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 944 160,63 zł, całkowity koszt kredytu 609 066,63 zł przy uwzględnieniu następujących kosztów: odsetki 599 141,51 zł oraz koszty z tytułu: opłaty prowizyjnej należnej BGK z tytułu udzielenie Gwarancji 670,19 zł (dotyczy kredytów zabezpieczonych Gwarancją), opłaty za przygotowanie i zawarcie umowy 0 zł, ubezpieczenia nieruchomości (innego przedmiotu) od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 miesięcy według oferty proponowanej przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  w imieniu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. 335,09 zł, opłaty miesięcznej za kartę debetową MasterCard Debit FX wydaną do rachunku 4 zł, opłaty za kontrolę nieruchomości (innego prawa)  184,50 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki 19 zł. Kalkulacja dokonana na dzień 21 lutego 2023 roku, na reprezentatywnym przykładzie.

Obowiązkowym zabezpieczeniem mieszkaniowego kredytu hipotecznego  jest hipoteka na nieruchomości (lub innym przedmiocie) oraz przelew praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości obciążanej hipoteką (innego przedmiotu), stanowiącej zabezpieczenie kredytu, w całym okresie kredytowania. Spłata kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową wiąże się z ryzykiem zmiany stopy procentowej, co w przypadku wzrostu stopy procentowej spowoduje wzrost wysokości raty i całkowitej kwoty do zapłaty. Oprocentowanie zmienne obliczane jest na podstawie wskaźnika referencyjnego (WIBOR 6M opracowywany i publikowany przez GPW Benchmark S.A.)  i stałej marży. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna podejmuje decyzję o udzieleniu wyżej wymienionych kredytów po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Kredytodawcą jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Źródło: Pekao