Polecamy

Bank Pekao S.A. wprowadza ekologiczną kartę dla przedsiębiorców

Bank Pekao S.A. rozpoczął wydawanie debetowej wielowalutowej karty MasterCard na ekologicznym plastiku dla klientów z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacji. Jest to odpowiedź banku na oczekiwania klientów biznesowych, którzy cenią sobie ideę zrównoważonego rozwoju i jej wartości.

Karta wielowalutowa MasterCard jest wyprodukowana w 99% z PCV pochodzącego z recyklingu odpadów poprzemysłowych. Dzięki temu, jej produkcja zmniejsza całkowite zużycie energii o 54%, natomiast ślad węglowy o 75%. Poprzez ponowne wykorzystanie plastiku, ogranicza także zużycie materiałów nierecyklingowanych o 98%.

– Wielu naszych klientów jest silnie zorientowanych na działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Chcemy dostarczać im produkty i usługi, które będą pasowały do ich organizacji, czyli zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju. Stworzone z myślą o otoczeniu, zarówno tym bliższym, jak i dalszym. Ta karta to nie tylko nasz ukłon w stronę klientów, to także mała cegiełka dołożona do działań Banku Pekao, która wraz z innymi prowadzonymi przez nas aktywnościami, składa się na realizację złożonego planu ESG – mówi Jerzy Kwieciński, wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

Folder oraz koperta do wielowalutowej karty debetowej MasterCard dla przedsiębiorców, również zostały wyprodukowane z myślą o środowisku. Folder jest wykonany w 100% z papieru z recyklingu, koperta natomiast posiada certyfikat PEFC. Dokument potwierdza, że wykorzystywane w produkcji drewno zostało pozyskane z lasów zarządzanych w sposób odpowiedzialny, a materiał jest monitorowany zarówno w trakcie wszystkich procesów produkcyjnych, jak i handlowych.

Wprowadzenie do oferty karty produkowanej z ekologicznego plastiku wpisuje się w Strategię ESG banku na lata 2021-2024, która zakłada m.in. kontynuację wprowadzania usprawnień proekologicznych w swoich lokalizacjach, skupienie się na monitorowaniu zużycia surowców i materiałów, a także działaniach less waste. 

Źródło: Pekao