Polecamy

Komunikaty prasowe Rośnie popularność gwarancji BGK dla sektora rolnego

Polski bank rozwoju BGK do końca marca br. udzielił blisko 11 tys. gwarancji z Funduszu Gwarancji Rolnych (FGR). To pozwoliło zabezpieczyć łącznie ponad 2 mld zł kredytów dla rolników i przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Badania, które BGK cyklicznie realizuje, wskazują na wzrost zainteresowania i zadowolenia odbiorców tego produktu.

FGR to pierwszy na rynku fundusz gwarancyjny dostępny dla całego sektora rolnego, który wspiera i wyrównuje szanse gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego w dostępie do finansowania. Dzięki temu funduszowi, BGK udziela gwarancji spłaty kredytu oraz dopłat do odsetek od kredytów obrotowych na bieżące finansowanie działalności gospodarczej. Do końca marca 2023 r. BGK udzielił blisko 11 tys. gwarancji, co pozwoliło zabezpieczyć łącznie ponad 2 mld zł kredytów. Niemal połowa udzielonych gwarancji przypada na 2022 r.
Departament Badań i Analiz BGK opracował raport pt. „Efekty programu gwarancji z FGR dla sektora rolnego” na podstawie badań zrealizowanych wśród odbiorców gwarancji dla sektora rolnego z 2022 r.
 

„Sektor rolno-spożywczy jest jednym z istotnych elementów polskiej gospodarki. Dynamiczny wzrost eksportu żywności wspomaga dodatnie saldo w handlu zagranicznym oraz tworzy miejsca pracy. Gwarancje BGK dla sektora rolnego z FGR skutecznie wypełniają lukę w obszarze zabezpieczeń wymaganych przez banki.  Aktualnie, ze względu na kryzys, rynek rolno-spożywczy, a zwłaszcza mikroprzedsiębiorstwa potrzebują dodatkowych bodźców do dynamicznego rozwoju” 

– mówi Mateusz Walewski, główny ekonomista, dyrektor Departamentu Badań i Analiz BGK.

Impuls inwestycyjny

Kredyty zabezpieczone gwarancją z FGR od blisko 5 lat wspierają inwestycje w sektorze rolnym. Zgodnie z wynikami badania 69 proc. gospodarstw rolnych i 62 proc. firm dzięki wsparciu gwarancyjnemu z FGR zrealizowało inwestycję lub było w trakcie jej realizacji. Inwestycje obejmowały przede wszystkim zakup lub remont maszyn, urządzeń oraz linii produkcyjnych, a także sprzętu rolniczego. Co jedenasta badana firma twierdzi, że kredyt pozyskany z gwarancją FGR pozwoliły jej na rozwój działalności eksportowej.

Wzrost przychodówŹ

81 proc. gospodarstw rolnych i 73 proc. firm uczestniczących w badaniu dostrzega wpływ gwarancji na poprawę ich płynności finansowej. 41 proc. ankietowanych firm twierdzi, że kredyt zabezpieczony gwarancją z FGR przyczynił się do wzrostu ich obrotów, a ponad połowa gospodarstw rolnych (55 proc.) dzięki kredytowaniu z gwarancją zwiększyła przychody. Jak pokazują wyniki badania, rośnie zadowolenie przedsiębiorców ze wsparcia w formie gwarancji, która dodatkowo umożliwia także skorzystanie z dopłaty do odsetek. 93 proc. odbiorców poleciłoby ten rodzaj wsparcia BGK swoim znajomym rolnikom i przetwórcom rolnym.
 
Źródło: BGK