Polecamy

Pekao - Nowe udogodnienia w bankowości internetowej i mobilnej w Banku Pekao S.A.

Już ponad 3.2 mln osób korzysta aktywnie z bankowości elektronicznej w Banku Pekao.  W ciągu ostatnich 5 lat baza klientów wzrosła ponad półtorakrotnie. Bank oferuje swoim klientom wygodny dostęp do oferowanych produktów zarówno przez tradycyjną przeglądarkę, jak i aplikację mobilną PeoPay. Teraz Bank Pekao udostępni funkcję jeszcze lepszej kontroli zaplanowanych płatności, podpowie klientom, które płatności mogą opłacać się automatycznie oraz zaprezentuje płatności subskrypcyjne. Wszystko po to, aby codzienne bankowanie było prostsze i przyjemniejsze, a klienci nie musieli ponosić dodatkowych kosztów.

Na początku września w aplikacji mobilnej PeoPay połączone zostały dwie grupy funkcji „Zarządzanie płatnościami”  oraz „Nadchodzące płatności” – tak aby klienci wygodnie i prosto mogli planować, kontrolować i zarządzać swoimi cyklicznymi wydatkami. Podstawowym celem tej zmiany jest to, żeby klienci w jednym miejscu otrzymali możliwość kontrolowania swojego budżetu i aby w łatwy i intuicyjny sposób planowali swoje wydatki. Jeszcze łatwiej będzie także można zautomatyzować konieczne do wykonania opłaty oraz kontrolować, co dzieje się z wydawanymi środkami np. na wykupionych subskrypcjach.

Świat pędzi do przodu. Czasami jesteśmy po prostu przytłoczeni ilością spraw, które musimy zapamiętać. Nowo wprowadzane rozwiązanie, czyli prezentacja nadchodzących płatności – poprzez pokazanie wszystkich rodzajów zaplanowanych, a także tych niezrealizowanych płatności – pozwoli klientom, w prosty i intuicyjny sposób, zadbać o swoją płynność finansową i uchronić się od nieprzyjemności związanych z nieopłaconymi rachunkami – powiedział Bartosz Zborowski, Dyrektor Departamentu Innowacji i Kanałów Zdalnych w Banku Pekao.

W „Nadchodzących płatnościach” wdrożyliśmy nowe udogodnienia dotyczące zarówno aplikacji PeoPay jak i serwisu internetowego Pekao24. Nowościami są:

  • prezentacja płatności zaplanowanych, czyli tych oczekujących na wykonanie oraz tych, których nie udało się zrealizować (płatności niezrealizowane); niektóre niezrealizowane transakcje można od razu ponowić lub odrzucić;
  • prezentacja płatności sugerowanych, czyli tych, które są regularnie wykonywane, a bank podpowiada kolejne terminy ich realizacji oraz sposób ich zautomatyzowania - tak aby rachunki płaciły się same;
  • prezentacja płatności subskrypcyjnych, czyli płatności realizowanych z karty kredytowej klienta  na podstawie udzielonej przez niego zgody na zakup odnawialnych usług lub produktów (np. za serwisy internetowe, rozrywkę, wiedzę lub sport).

Jak to wygląda w praktyce? Wdrażana funkcja nadchodzących płatności związana jest z prognozowaniem płatności sugerowanych czy też subskrypcji. Opiera się na stworzonym własnymi, eksperckimi zasobami matematycznym modelu, gdzie transakcje płatnicze analizowane są pod względem reguł powtarzalności i cykliczności ich występowania. Płatności są kolejno grupowane według kryteriów takich jak, np. odbiorcy, rodzaj płatności, struktura rachunków, rodzaj cykliczności itp. Tak wytypowane operacje prezentowane są klientowi jako podpowiedź, sugestia płatności, która może zostać w prosty sposób powtórzona albo - co bardzo istotne - zamieniona na płatność całkowicie zautomatyzowaną, np. zlecenie stałe czy polecenie zapłaty. Pozwala to klientowi nie martwić się o terminowe regulowanie swoich zobowiązań.

Opierając się na analizie transakcji płatniczych z kart płatniczych bank umożliwia klientowi wgląd w płatności subskrypcyjne, które są związane z wykupionymi przez niego usługami z zakresu rozrywki (Netflix, Spotify, ViaPlay), wiedzy (prenumeraty czasopism) czy zdrowia (karnety Fitness & Gym, basen, diety pudełkowe). Pokazanie użytkownikowi tego typu płatności, które są automatycznie odnawialne przez zewnętrznych dostawców usług, umożliwia abonentom szybkie zorientowanie się, z jakich wykupionych usług aktualnie korzystają, a z jakich już nie.

Wśród nowości wdrożonych ostatnio w bankowości elektronicznej Banku Pekao warto wspomnieć jeszcze o wpływach na konto. Nowe powiadomienia można aktywować w serwisie Pekao24 lub aplikacji PeoPay w sekcji Ustawienia  w formie SMSa lub bezpłatnego pusha z aplikacji PeoPay. Powiadomienie nadejdzie od razu po wpływie np. wynagrodzenia czy pieniędzy od innej osoby.

Poza tym użytkownicy serwisu internetowego Pekao24 mogą korzystać z nowego widżetu ze skrótami do ulubionych funkcji w serwisie. Możemy wybrać maksymalnie 5 pozycji spośród listy skrótów, które są systematycznie rozszerzane np. przelew, ustawienia lub dyspozycje.

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 277 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 6,2 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest na drugim miejscu wśród 50 najbardziej odpornych banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

Źródło: Pekao