Polecamy

Opłata za wysokie saldo - czym jest?

Opłata za wysokie saldo którą od dłuższego czasu banki pobierają od środków zgromadzonych na rachunkach depozytowych klientów jest efektem sukcesywnych obniżek stóp procentowych.
Banki są zobligowane do odprowadzania tego typu stawek do BFG (Bankowego Funduszu Gwarancyjnego).

Pandemia spowodowała gwałtowne, trzykrotne obniżenie stóp procentowych w 2020 roku - w miesiącach marcu, kwietniu oraz maju (https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy_archiwum.htm).

Jak widać, obecna stopa depozytowa wynosi zero. Nie mamy więc ujemnych stóp procentowych, choć taki scenariusz nie jest wykluczony w przyszłości.

Mając na względzie zerową stopę depozytową, banki nie zarabiają więc na środkach zgromadzonych na rachunkach klientów, muszą jednak odprowadzać stosowne stawki do BFG ponosząc tym samym koszt (wcześniej koszt tej odprowadzanej stawki rekompensowany był przez dodatnią stopę depozytową).


Banki zaprzestały niemal całkowicie oferowanie lokat, a klienci posiadający wyższe nadwyżki na rachunkach muszą partycypować w kosztach odprowadzanych składek do BFG.

Opłata za wysokie saldo dotyczy środków znajdujących się na rachunkach bieżących, rachunkach pomocniczych w walucie PLN i dewizach, rachunkach lokacyjnych, rachunkach powierniczych i zastrzeżonych.

Wyróżniamy dwa rodzaje prowizji stosowanych przez banki które najczęściej mają następującą formułę:

  • prowizję roczną - która naliczana jest od sumy nadwyżki powyżej określonego progu, której naliczenie następuje na ostatni dzień kalendarzowy danego roku,

  • prowizję miesięczną - która naliczana jest od całości środków znajdujących się na rachunkach w danych walutach, jej naliczenie następuje na koniec miesiąca sumując dni w których saldo w danej walucie przekraczało określoną wartość (odrębnie dla waluty PLN, EUR, USD i wszystkich innych walut w których firma posiada środki na rachunkach).

 

 

Finansovo.pl