Polecamy

Dariusz Szwed powołany na stanowisko Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego

Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego powołała Dariusza Szweda na stanowisko Prezesa Zarządu Banku, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Do czasu uzyskania odpowiedniej zgody będzie on pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego kierującego pracami Zarządu. Stanowisko obejmie 14 kwietnia 2023 roku. 

- Celem dzisiejszych zmian w składzie zarządu PKO Banku Polskiego jest wzmocnienie i ugruntowanie pozycji banku jako gwaranta stabilności finansowej milionów Polaków oraz jednego z motorów napędowych krajowej gospodarki. Szczególnie istotne jest wzmocnienie roli banku w zakresie wspierania polskich przedsiębiorców, finansowania inwestycji oraz wzmocnienia segmentu detalicznego. PKO Bank Polski jest największym bankiem w kraju oraz liderem rodzimego rynku pod względem skali działania oraz liczby klientów, zamierzamy sukcesywnie wzmacniać siłę marki banku -  mówi Robert Pietryszyn, Przewodniczący Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego.

Dariusz Szwed ma prawie trzydziestoletnie doświadczenie w sektorze finansowym. Od 2021 roku pełnił funkcję członka zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, w którym nadzorował obszar biznesu oraz operacji bankowych, a wcześniej obszar IT oraz funduszy europejskich, jak również realizację wewnętrznego filaru strategicznego „Transformacja cyfrowa i procesowa strategii banku na lata 2021-2025”.  
 
W latach 2019-2021 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Alior Banku, w którym nadzorował całość biznesu banku - sprzedaż i produkty dla klienta detalicznego oraz biznesowego, działalność skarbową oraz obszar private banking i biuro maklerskie. Jednocześnie był Prezesem Zarządu Alior TFI. Był członkiem kilku komitetów, w tym komitetu kredytowego. Wcześniej, od roku 1995 był związany z Santander Bank Polska, ostatnio jako dyrektor departamentu private banking, gdzie odpowiadał za nadzór nad kompleksową działalnością biznesową, obejmującą także ryzyko operacyjne, kredytowe i reputacyjne tego obszaru. Nadzorował również detaliczną część działalności biura maklerskiego tego banku. Ponadto, był członkiem zespołu zarządzającego fuzją Santander Bank Polska i wydzielonej części Deutsche Banku, w którym odpowiadał za analizę  i wdrażanie docelowych rozwiązań biznesowych private banking w połączonym banku.
 
Dariusz Szwed jest absolwentem wydziału bankowości i finansów w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz zarządzania na Politechnice Częstochowskiej. Posiada również dyplom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 
Dotychczasowy Wiceprezes Zarządu Banku Mieczysław Król złożył rezygnację ze stanowiska.  Nadzór nad sprawowanym przez niego obszarem operacji obejmie Paweł Gruza. Rada Nadzorcza odwołała natomiast ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu Banku Maksa Kraczkowskiego, a nadzorowany przez niego do tej pory obszar rynku detalicznego obejmie Maciej Brzozowski.
 
Źródło: PKO BP