Polecamy

Ekonomiści ING zwycięzcami konkursu na najlepszego analityka makroekonomicznego w 2022 roku

Zespół ekonomistów ING Banku Śląskiego pod kierownictwem Rafała Beneckiego zwyciężył w XV edycji konkursu na najlepszego analityka makroekonomicznego, organizowanego przez redakcje „Parkietu" i „Rzeczpospolitej". Celem konkursu jest weryfikacja trafności długoterminowych prognoz ośmiu głównych wskaźników gospodarczych.

Zespół ekonomistów ING, który tworzą Rafał Benecki, Adam Antoniak, Leszek Kąsek i Piotr Popławski okazał się najlepszy spośród 36 zespołów, które przygotowywały prognozy dotyczące gospodarki w 2022 r. Jak podano w uzasadnieniu „Wygraną przyniósł scenariusz, który w kluczowych kwestiach okazał się celniejszy niż te formułowane przez innych uczestników konkursu organizowanego przez redakcje „Parkietu" i „Rzeczpospolitej". Ekonomiści z ING wcześniej niż inni dostrzegli, że wzrost inflacji w Polsce ma nie tylko źródła zewnętrzne (szok pandemiczny i energetyczny), ale też krajowe, wynikające m.in. z rozgrzanego rynku pracy. Szybciej też zrozumieli, że będzie to wymagało zdecydowanego zacieśnienia polityki pieniężnej”.

– Niezależność, obiektywizm i krytyczne myślenie są zawsze w cenie i tak staramy się działać. Zaprognozowaliśmy na 2022 rok wyższy wzrost PKB niż większość scenariuszy, ale też wyższą inflację i wyższe stopy NBP, co zaprocentowało w konkursie i dało nam pierwsze miejsce. Teraz może czekać nas gorszy okres w gospodarce po latach szybkiego wzrostu. Prognozy na 2023 i 2024 r. też nie są optymistyczne. Chodzi o to, że wyczerpał się dotychczasowy model wzrostu gospodarczego. To oznacza, że nie ma już miejsca na stymulowanie gospodarki transferami socjalnymi i niskimi stopami procentowymi. Musimy liczyć na inne źródła wzrostu gospodarczego. Ale Polska ma przed sobą jednak trzy duże wyzwania i szanse: nearshoring, transformację energetyczną i wydatki obronne. Każde z nich, jeżeli będzie dobrze pokierowane może stać się kołem zamachowym gospodarki na wiele lat, potrzeba jednak otwarcia na partnerów zewnętrznych, w tym także z Europy – powiedział Rafał Benecki, Dyrektor Biura Analiz Makroekonomicznych i Główny Ekonomista ING.

Konkurs na najlepszego analityka makroekonomicznego organizowany jest przez redakcje „Parkietu" i „Rzeczpospolitej" od 2007 r. Uczestnicy konkursu cztery razy do roku nadsyłają prognozy na cztery kolejne kwartały dla ośmiu wskaźników makroekonomicznych. Za każdą prognozę mogą otrzymać od 0 do 1 pkt w zależności od tego, jak wypada ona na tle faktycznego odczytu danego wskaźnika oraz przewidywań innych uczestników. Podsumowując prognozy na dany kwartał, największą wagę organizatorzy przypisują tym formułowanym najwcześniej (z rocznym wyprzedzeniem), najmniejszą tym najświeższym (sporządzonym kwartał wcześniej). W rankingu ogólnym największą wagę mają punkty za prognozy zmian PKB i zmian wskaźnika cen konsumpcyjnych. Partnerem merytorycznym konkursu od kilku lat jest Polski Instytut Ekonomiczny.

Analizy, prognozy i komentarze ekonomistów ING dostępne są w prowadzonym przez nich serwisie  na https://ekonomiczny.ing.pl/ a także na Twitterze @ING_EconomicsPL.

Źródło: ING Bank Śląski