Polecamy

Grupa EBI i Bank BNP Paribas poszerzają współpracę i oferują wsparcie projektów w dziedzinie efektywności energetycznej w Polsce

  • Europejski Bank Inwestycyjny udziela Bankowi BNP Paribas kredytu do wysokości 100 mln EUR na finansowanie projektów wspierających efektywność energetyczną.

  • Z myślą o dodatkowym wsparciu kredytów na rzecz poprawy efektywności energetycznej EBI i Bank BNP Paribas podpisały również kolejną umowę gwarancyjną dla portfela o wartości 115 mln EUR w ramach instrumentu finansowania prywatnego na rzecz efektywności energetycznej (PF4EE) – wspólnej inicjatywy Komisji Europejskiej i EBI.

  • W ramach operacji finansowania, Bank BNP Paribas (i jego leasingowa spółka zależna) otrzyma wsparcie doradcze z EBI „Green Gateway” w celu budowania zdolności w zakresie oceny i inicjowania zielonych projektów.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Bank BNP Paribas (należący do Grupy BNP Paribas) podpisały umowę na kwotę do 100 mln EUR w celu wsparcia projektów w dziedzinie efektywności energetycznej w Polsce. Bank BNP Paribas jest wieloletnim partnerem EBI, który z powodzeniem zrealizował wiele operacji. Pozyskane finansowanie wzmocni pozycję Bank BNP Paribas jako lidera w udzielaniu kredytów na rzecz efektywności energetycznej i zielonej energii na polskim rynku. Kredyty będą dostępne dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, stowarzyszeń właścicieli domów i innych uprawnionych stron realizujących projekty w dziedzinie efektywności energetycznej.

Jednocześnie, mając na celu dalsze promowanie i wspieranie efektywności energetycznej w Polsce, EBI i Bank BNP Paribas podpisały umowę gwarancyjną dla portfela o wartości 115 mln EUR w ramach instrumentu PF4EE – wspólnej inicjatywy Komisji Europejskiej i EBI wspierającej transformację w kierunku efektywności energetycznej w Europie. Jest to już druga umowa Banku BNP Paribas w ramach inicjatywy PF4EE, przy czym pierwsza z nich została już w pełni zrealizowana i zapewniła wsparcie ponad 24 tys. beneficjentów końcowych na łączną kwotę inwestycji wynoszącą 180 mln EUR (860 mln PLN). Pozwala to wytwarzać 117 600 MWh energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych  i oszczędzać 33 300 MWh energii rocznie, co z kolei przekłada się na roczną redukcję emisji CO2 o 96 tys. ton.

Jeżeli chodzi o drugą umowę, to od momentu jej uruchomienia w sierpniu 2022 roku Bank BNP Paribas zapewnił wsparcie kolejnym  5,5 tys. beneficjentów końcowych na łączną kwotę inwestycji wynoszącą 53,5 mln EUR (251 mln PLN). Pozwala to wytwarzać 35 500 MWh energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i oszczędzać 8 500 MWh energii rocznie, co przekłada się na roczną redukcję emisji CO2 o 28 tys. ton.

Łącznie w ramach obu umów do końca 2022 r. Bank BNP Paribas wspólnie z EBI zapewnił wsparcie ponad 30 tys. beneficjentów końcowych na łączną kwotę inwestycji wynoszącą 236 mln EUR (1,1 mld PLN). Łączne efekty ekologiczne (w skali roku) to:

  • 153 100 MWh wyprodukowanej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych;
  • 41 800 MWh zaoszczędzonej energii;
  • 124 tys. ton redukcji emisji CO2.

W ramach instrumentu PF4EE banki komercyjne uzyskują ochronę przed ryzykiem kredytowym, wsparcie eksperckie w ocenie i realizacji inwestycji w dziedzinie efektywności energetycznej oraz dostęp do specjalnej linii finansowej z EBI, zapewniającej lepsze warunki finansowania.

Wiceprezes EBI prof. Teresa Czerwińska powiedziała: „EBI z dumą zacieśnia współpracę z Bankiem BNP Paribas – jednym z liderów zielonego finansowania w Polsce. Zielona transformacja wymaga zdecydowanych działań już teraz, gdyż okres do 2030 roku będzie decydujący dla rozwiązania problemu kryzysu klimatycznego i ekologicznego na naszej planecie. EBI jest zdeterminowany, by wspierać transformację energetyczną w Polsce i w Europie, ponieważ jest ona kluczowym czynnikiem sukcesu w dziedzinie przeciwdziałania zmianom klimatu”.

Europejski Bank Inwestycyjny jest jednym z najważniejszych na świecie podmiotów finansujących działania w dziedzinie klimatu i zrównoważenia środowiskowego. W 2022 roku udział inwestycji EBI przeznaczonych na działania w dziedzinie klimatu i zrównoważenia środowiskowego wyniósł 36,5 mld EUR, co stanowiło 58% wolumenu finansowania. Jako bank klimatu Unii Europejskiej EBI zdecydowany jest wspierać Europejski Zielony Ład, pomagać Europie w dążeniu do tego, by do 2050 roku stała się pierwszym kontynentem neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla oraz przyczyniać się do realizacji celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju. W Polsce w 2022 roku kredyty EBI na wsparcie zielonej transformacji polskiej gospodarki wyniosły 49% łącznej kwoty 5,45 mld EUR. 

Komisarz ds. energii Kadri Simson powiedziała: „Efektywność energetyczna ma kluczowe znaczenie dla zielonej transformacji UE i zwiększenia naszej niezależności energetycznej. Dla przykładu: nasz pakiet Fit for 55 obniżyłby całkowite europejskie zużycie gazu o 30% do 2030 r. Ponad jedna trzecia pochodziłaby z osiągnięcia celu w zakresie efektywności energetycznej uzgodnionego w ramach niedawno zmienionej dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej. Cieszę się, że EBI nieustannie angażuje się we wspieranie naszych wspólnych wysiłków na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Poprawa efektywności energetycznej nie tylko przynosi korzyści naszym obywatelom i przedsiębiorstwom, ale także ułatwi dalsze inwestycje w UE”.

Jarek Rot, Dyrektor Wykonawczy Obszaru Zrównoważonego Rozwoju, Chief Sustainability Officer w Banku BNP Paribas powiedział: „Jesteśmy dumni, że dzięki współpracy z Komisją Europejską i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, po dwóch latach udanego wdrożenia, możemy nadal korzystać z instrumentu PF4EE i realnie zwiększyć wsparcie naszych Klientów w transformacji energetycznej. Inwestycje w odnawialne źródła energii i transformację energetyczną budynków są kluczowym zobowiązaniem naszej strategii biznesowej GObeyond 2022-2025, odpowiedzią banku na wyzwania obecnego kryzysu energetycznego i pilną potrzebę uniezależnienia się od innych źródeł energii. Dwa lata temu, kiedy zaczynaliśmy pracę nad tym projektem przy dużym wsparciu Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych UE przy Związku Banków Polskich, nie spodziewaliśmy się tak szybkich efektów – że będziemy przedłużać i uzupełniać gwarancję połączoną z dodatkowym zastrzykiem środków z EBI w 100% na zielone finansowanie.”

Informacje ogólne:

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. Bank zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej. Europejski Bank Inwestycyjny prowadzi działalność w około 160 krajach i jest największym na świecie wielostronnym kredytodawcą finansującym działania w dziedzinie klimatu.  W swoim planie działania banku klimatycznego do 2025 roku Grupa EBI wyznaczyła cztery nadrzędne cele, wśród których znalazło się „zapewnienie wszystkim sprawiedliwej transformacji”. Ambicją EBI jest wsparcie do 2030 roku inwestycji o wartości 1 bln EUR w działania na rzecz klimatu i zrównoważony ekologicznie rozwój oraz dostosowanie wszystkich nowych operacji do założeń i zasad porozumienia paryskiego.

BNP Paribas Bank Polska S.A., notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2011 roku, jest członkiem grupy bankowej BNP Paribas, która prowadzi działalność w 65 krajach. W Polsce, jako bank uniwersalny o światowym zasięgu, świadczy usługi dla klientów detalicznych oraz w innych segmentach, takich jak zarządzanie majątkiem osobistym, mikroprzedsiębiorstwa, MŚP oraz bankowość korporacyjna. Jako propagator zielonych inicjatyw BNP Paribas wspiera swoich klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną, stara się ograniczać negatywny wpływ swojej działalności na środowisko oraz motywuje klientów do podejmowania słusznych decyzji finansowych. Bank udzielił wsparcia finansowego ponad 40 tys. gospodarstw domowych na instalację paneli fotowoltaicznych. Konsekwentnie realizuje również strategię finansowania przedsiębiorstw w Polsce oraz wspiera inwestycje o strategicznym znaczeniu dla kraju, mające pozytywny wpływ na społeczeństwo, gospodarkę i środowisko.

Źródło: BNP Paribas